Pošta Srbije - Održan prošireni kolegijum Pošte Srbije

21.10.2021.

Održan prošireni kolegijum Pošte Srbije

Vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije“ Zoran Đorđević održao je danas prošireni kolegijum Preduzeća kom su, pored izvršnih direktora i direktora funkcija, prisustvovali i direktori svih Radnih jedinica Pošte Srbije. Direktor Đorđević je tom prilikom upoznao rukovodioce sa pozitivnim rezultatima poslovanja u prvih devet meseci ove godine, kao i sa planovima daljeg razvoja Preduzeća.

Prezentovani su ključni rezultati iz Izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja od januara do kraja septembra ove godine, koji je juče usvojio Nadzorni odbor, uključujući i informaciju o ostvarenoj dobiti od 2,8 milijardi dinara, što će, kako je ocenjeno, omogućiti realizaciju planiranih razvojnih ciljeva.

Izražavajući uverenje da će Pošta Srbije biti dugoročno profitabilno preduzeće, Đorđević i nadležni rukovodioci upoznali su članove proširenog kolegijuma sa kratkoročnim i razvojnim planovima. Istaknuti su uvođenje novih usluga, širenje poštanske mreže kroz koncept ugovornih pošta, kao i razvoj usluga zasnovanih na digitalizaciji - upravljanje redovima u poštama, uspostavljanje mreže paketomata, realizuja pojedinih poštanskih usluga pomoću mobilnih telefona. U cilju poboljšanja usluge i zadovoljstva korisnika, biće uveden i takozvani „tajni kupac“ (mistery shopper) čiji će zadatak biti vršenje kontrole rada u poštama širom Srbije. Najavljeno i uvođenje digitalnih servisa za privredu, pre svega mogućnost eArhiviranja dokumentacije uz upotrebu vremenskog žiga.

Kao jedan od prioriteta posebno je naglašeno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, za šta pozitivni rezultati poslovanja i razvojni planovi daju dugoročnu osnovu.