Pošta Srbije - Podrška Pošte za monografiju o istoriji srpske policije

25.10.2021.

Podrška Pošte za monografiju o istoriji srpske policije

Pošta Srbije podržala je projekat Kriminalističko-policijskog univerziteta u Zemunu, na istraživanju arhivske građe i pripremi monografije o istoriji srpske policije, povodom obeležavanja stogodišnjice policijskog obrazovanja u Srbiji. Zoran Đorđević, vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije, i prof. dr Zoran Đurđević, rektor Univerziteta, potpisali su danas ugovor o podršci Pošte ovom projektu.

„Pošta Srbije svoju društveno-odgovornu ulogu aktivno preuzima i na polju podrške razvoju visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, a plan nam je i da saradnju proširimo na svim poljima od obostranog interesa. Istakao bih i drugi za nas veoma važan segment intenzivne saradnje sa policijskim profesionalcima - zajednički rad na tome da poslovnice pošte budu bezbednije. Zahvaljujući toj saradnji, pripadnici policije uspešno i brzo rešavaju slučajeve razbojništava u poštama, dok su naši službenici i korisnici mnogo sigurniji”, rekao je Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije.

Nakon potpisivanja ugovora, rektor, prof. dr Zoran Đurđević upoznao je Đorđevića sa radom i budućim projektima ove visokoškolske ustanove i izrazio zahvalnost Pošti Srbije na podršci u izradi monografije kojom će Kriminalističko-policijski univerzitet obeležiti važan jubilej.