Pošta Srbije - Pošta Srbije sprovela kontrolu bezbednosti toka dokumenata

26.10.2021.

Pošta Srbije sprovela kontrolu bezbednosti toka dokumenata

U cilju sagledavanja poštovanja procedura i postupanja sa poverljivim informacijama, Pošta Srbije sprovela je testiranje bezbednosti i protoka dokumenata unutar Preduzeća. Deo ove kontrole bilo je i postupanje sa cenovnicima poštanskih usluga.

S tim u vezi, obaveštavamo javnost da informacije o navodnim izmenama cena poštanskih usluga koje su se prethodnih dana pojavile na društvenim mrežama i pojedinim medijima nisu tačne, a aktuelne nepromenjene cene, kao i sve informacije o odlukama i aktivnostima Pošte Srbije dostupne su javnosti na korporativnom sajtu preduzeća www.posta.rs.

Pošta Srbije će i u buduće, kao što je to činila i do sada, redovno i na vreme izveštavati o svim svojim aktivnostima.