Pošta Srbije - Rukovodstvo i sindikati nastavljaju konstruktivne razgovore

27.10.2021.

Rukovodstvo i sindikati nastavljaju konstruktivne razgovore

Predstavnici četiri većinska sindikata koji deluju u Pošti Srbije i rukovodstvo Pošte Srbije održali su zajednički sastanak kojim je nastavljen konstruktivni dijalog o temama od značaja za poslovanje Preduzeća.

Vršilac dužnosti direktora Zoran Đorđević i izvršni direktori Vladimir Dimitrijević i Miloš Đurić, upoznali su predstavnike sindikata sa pokazateljima pozitivnog poslovanja u prethodnom periodu, kao i sa tokom aktivnosti na reorganizaciji Preduzeća i unapređenju materijalnog položaja zaposlenih.

Predstavnicima sindikata predstavljen je i plan širenja poštanske mreže kroz koncept ugovornih pošta, kao i planovi za digitalizaciju usluga Pošte i uvođenje servisa za privredu, poput usluge eArhiviranja. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Sindikata PTT Srbije, Sindikata JP PTT saobraćaja „Nezavisnost“, Samostalnog sindikata poštanskih radnika i sindikta „Solidarnost“ Pošte Srbije, a tema sledećeg susreta poslovodstva i sindikata biće plan poslovanja za 2022. godinu.