Pošta Srbije - Đorđević u poseti porodici Turković

31.10.2021.

Đorđević u poseti porodici Turković

V.d. direktora Zoran Đorđević posetio je porodicu Turković, baku Remku, starateljku malog Kerima, čija je pokojna majka Alisa bila zaposlena u JP ,,Pošta Srbije”.

 

Nakon posete i toplog razgovora, koji je imao sa bakom i Kerimom, direktor Đorđević je izrazio želju da se obrati javno: ,,Mada JP „Pošta Srbije“ rukovodim nepunih osam meseci, smatram da je to ipak dovoljno dug period da se i sam, s punim pravom, osetim kao deo, kao punopravni član, naše velike i brojne porodice – jer je moja osnovna impresija da je naše preduzeće pre svega jedna porodica, a tek potom kompanija od izuzetnog značaja za našu državu. Porodica koja zajedno deli sve, i dobro i zlo, i zajedno se trudi da i svoje lične živote, kao i radne ciljeve koje ima, ostvari u najvećem mogućem obimu i kapacitetu.

Praksa koju sam uveo – neposredne lične komunikacije sa zaposlenima – kroz redovne sastanke i slušanje njihovih predloga i sugestija, ali i primedbi, jedna je od oblika zajedničkog rada, za koji sam siguran da ne samo da unapređuje poslovanje, nego nas i dodatno zbližava, omogućava nam da se bolje razumemo i lakše zajednički ostvarujemo ciljeve koji su pred nas postavljeni.

Upravo iz tog razloga, onog iskrenog, ljudskog saosećanja, iskrene brige, posetio sam i porodicu naše preminule koleginice, iza koje je ostao njen maloletni sin Kerim, sa željom da tim gestom pokažem da ćemo se, i kao odgovorna kompanija, i ja kao njen rukovodilac, potruditi da pomognemo u najvećoj mogućoj meri kada je u pitanju budućnost jednog deteta koje pripada našoj velikoj porodici, porodici zaposlenih u JP „Pošta Srbije”, i kada se tiče njegovog daljeg školovanja i eventualnog zaposlenja potom.

Verujem da svi zaposleni dele moju želju, kao što verujem da je to jedini način na koji se može, i mora, graditi naše međusobno poverenje i uvažavanje, uz koje ćemo, zajedno, siguran sam, ostvariti i odlične poslovne rezultate”.