Pošta Srbije - Edukacija i zaštita građana od onlajn prevara

6.11.2021.

Edukacija i zaštita građana od onlajn prevara

Pošta Srbije pokrenula je projekat onlajn bezbednosti koji ima za cilj edukaciju građana u vezi sa prepoznavanjem i zaštitom od prevara u digitalnom okruženju. Pošta je ovim projektom postala jedna od prvih kompanija u zemlji koja je na proaktivan način pristupila problemu rastućeg broja pokušaja onlajn prevara čija su meta korisnici različitih usluga.

 

Imajući u vidu da sa razvojem internet poslovanja raste i broj prevara kojima počinioci pokušavaju da različitim metodama zloupotrebe lične i bankovne podatake građana, cilj ovog projekta Pošte Srbije kao društveno-odgovorne kompanije je da edukuje i pomogne građanima u domenu prepoznavanja i zaštite od prevarnih pokušaja.

Zbog toga je pokrenuta nova stranica na korporativnom sajtu Pošte Srbije pod nazivom „Onlajn bezbednost“, na kojoj su detaljno opisane i ilustrovane tipične onlajn prevare, dati su odgovori na to kako korisnici da prepoznaju da su meta pokušaja prevare i kako da se zaštite. Data su i uputstva kako i kome građani da se obrate ukoliko primete pokušaj onlajn prevare, ili su bili njegova meta.

Stranica sa savetima za onlajn bezbednost na korporativnom sajtu Pošte Srbije dostupna je na ovom linku: https://posta.rs/cir/online-bezbednost/tipicne-onlajn-prevare.aspx i predstavlja deo šireg edukativnog programa na kom će Pošta sarađivati sa nacionalnim CERT-om i RATEL-om.