Pošta Srbije - Pošta širi i digitalizuje usluge osiguranja

25.11.2021.

Pošta širi i digitalizuje usluge osiguranja

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević, govorio je danas o ulozi Pošte kao generatora rasta tržišta osiguranja, na Petoj konferenciji Srpski dani osiguranja u Aranđelovcu. Tom prilikom najavio je širenje i digitalizaciju usluga Pošte u segmentu osiguranja - kako onih koje su već dostupne u poštama, poput putničkog zdravstvenog osiguranja, kombinovanog osiguranja domaćinstva, zelenog kartona, osiguranja pomoći na putu i osiguranja od auto-nezgode, tako i uvođenje novih digitalnih usluga.

„Digitalizacija, kao razvojni prioritet Pošte Srbije, ima za cilj uvođenje elektronskih mogućnosti za realizaciju kako klasičnih, tako i inovativnih usluga pošte, u skladu sa savremenim potrebama građana. Aplikativna rešenja će, između ostalog, omogućiti da građani iz svojih domova organizuju slanje i prijem pošiljaka, plaćanje prinadležnosti, slanje eTelegrama i eČestitki. Uz to, uvođenje paketomata će omogućiti fleksibilnost rokova i lokacija za prijem pošiljaka dok za potrebe privrede radimo na realizaciji projekta eArhiviranja. Istovremeno, segment osiguranja, u kom je Pošta Srbije prisutna već nekoliko godina kroz saradnju sa Dunav osiguranjem, čije usluge su građanima dostupne na šalterima pošta, ocenjen je kao jedan od poslovnih prioriteta imajući u vidu rast prakse u razvijenim evropskim zemljama gde se osiguranje približava klijentima upravo preko poštanskih operatora. Zato ćemo zajedno sa partnerima iz delatnosti osiguranja raditi na tome da čitav spektar, kako trenutno dostupnih, tako i novih usluga osiguranja, građanima bude dostupan i putem digitalnih rešenja, pri čemu su prednosti za Poštu upotpunjenje asortimana usluga, optimizacija korišćenja resursa i povećanje profitabilnosti. Istovremeno, na ovaj način, osiguravači svoje proizvode čine dostupnijim, čime se popularizuju usluge osiguranja i povećava njihova prodaja“, rekao je Zoran Đorđević.

Najveći regionalni skup iz oblasti osiguranja „Srpski dani osiguranja” održava se danas i sutra, uz učešće predstavnika relevantnih ministarstava, Narodne banke Srbije, osuguravajućih kompanija i stručnjaka iz oblasti osiguranja.