Pošta Srbije - Delegacija Pošte Srbije na V godišnjem Savetovanju javnih beležnika

4.12.2021.

Delegacija Pošte Srbije na V godišnjem Savetovanju javnih beležnika

Delegacija Pošte Srbije učestvovala je danas na petom godišnjem Savetovanju javnih beležnika na Kopaoniku, koje se održava u cilju razmene iskustava i analize i rešavanja spornih pitanja koja se javljaju u javnobeležničkoj praksi. Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević se ovom prilikom obratio skupu i predstavio projekat eNotar na čijem razvoju radi Pošta Srbije.  

Đorđević je istakao da će eNotar kao informacioni sistem za arhiviranje javnobeležničke dokumentacije u prvoj fazi obuhvatiti  digitalizaciju i centralizaciju javnobeležničke građe, dok će u narednim fazama omogućiti i korišćenje arhiviranih dokumenata za potrebe pravosudnih organa, državnih organa, privrede i građana. Naglasio je da se rad Pošte Srbije intenzivno unapređuje na svim poljima, kao i da ovo preduzeće inovativno ide napred sa željom da iskoristi sve što digitalizacija pruža.

O razvoju i realizaciji eNotara u ime Pošte Srbije govorila je i direktorka Funkcije informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja Pošte Srbije Milica Spasić.

Ovaj značajan projekat sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom pravde i Javnobeležničkom komorom Srbije.