Pošta Srbije - Novi Program poslovanja za stabilnu Poštu u 2022. godini

14.12.2021.

Novi Program poslovanja za stabilnu Poštu u 2022. godini

Na stručnom skupu u organizaciji Funkcije usluga i Funkcije poštanske mreže koji se održava na Zlatiboru, sumirani su rezultati rada Pošte Srbije u tekućoj godini i najavljeni ključni pravci poslovanja, nove aktivnosti i usluge koje će biti realizovane u 2022. godini.

Obraćajući se učesnicima skupa, v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević istakao je da su ostvareni prihodi i rashodi ove godine bili na zadovoljavajućem nivou, što predstavlja dobru osnovu za realizaciju Programa poslovanja za 2022. godinu.

„Usvojeni Program poslovanja za narednu godinu je razvojni, sa ciljem da omogući dalji rast prihoda, kako bi Pošta stala na noge. Radimo na tome da u kontinuiranom socijalnom dijalogu, koji smo uspostavili sa četiri sindikata, obezbedimo bolji materijalni položaj zaposlenih, a jedan od prvih koraka ka tome je povećanje mase zarada od 10 procenata za šta čekamo odobrenje Vlade”, izjavio je Zoran Đorđević.

Rukovodstvo i stručne službe analizirali su modele rada nekih od vodećih poštanskih operatora u Evropi, i nakon obilaska i razgovora sa njima, Pošta Srbije je odlučila da sledi model koji primenjuje Pošta Austrije.

„Naš cilj je da Pošta postane najbolja kompanija u Srbiji. To zahteva i nova ulaganja od kojih očekujemo dobre rezultate. Radićemo, između ostalog, na unapređenju efikasnosti sorting mašina i logističke mreže, u toku je proces uvođenja paketomata, implementirani su novi POS terminali. U cilju poboljšanja usluga, s posebnom pažnjom analiziramo probleme i zahteve korisnika, kojima smo se ove godine približili i unapređenim vizuelnim identitetom, boljom komunikacijom i osavremenjavanjem tradicionalnih usluga poput uvođenja novih, modernih telegrama, kao i prazničnog gift programa. Sve što smo uradili i što je planirano Programom poslovanja, radimo u želji da vratimo Poštu tamo gde je bila – među najuspešnije kompanije”, rekao je Đorđević.