Pošta Srbije - Predstavljen novi krovni ugovor kao model povoljnijih uslova za saradnju

16.12.2021.

Predstavljen novi krovni ugovor kao model povoljnijih uslova za saradnju

JP ,,Pošta Srbije" inicirala je sastanak sa advokatskim komorama, Javnobeležničkom i Komorom izvršitelja, kako bi predstavila novi krovni ugovor koji bi obezbedio povoljnije uslove kad su u pitanju usluge Pošte prema advokatima, izvršiteljima i notarima.

 

Na sastanku je dogovoreno unapređenje saradnje sa svim advokatskim komorama, Komorom javnih izršitelja i Javnobeležničkom komorom i prezentovana je ponuda za instaliranje elektronske prijemne knjige, odnosno besplatne aplikacije koju koristi veliki broj sudova u Srbiji. Ova aplikacija olakšava prijem pošiljaka i obezbeđuje njihovo praćenje u svim fazama.

Takođe, na inicijativu Advokatske komore Beograda, već ranije je dogovoreno, pa je ovaj sastanak iskorišćen da se ostale advokatske komore informišu da će Pošta Srbije ubuduće prilikom uručenja pošiljaka postupati u skladu sa Ugovorom sa Visokim savetom sudstva i Državnim većem tužilaca, kako da se prilikom uručenja sudskih pismena i pisama po upravnom i prekršajnom postupku, omogući kao jedan od razloga neuručenja „primalac otputovao“.

Za naredni period najavljeni su zajednički sastanci i radionice.