Pošta Srbije - Stručni projekti za poštu Severne Makedonije

24.12.2021.

Stručni projekti za Poštu Severne Makedonije

Na osnovu Protokola o poslovnoj saradnji koji je u avgustu, u okviru projekta Otvoreni Balkan, potpisan između JP „Pošte Srbije” i „Pošte Severne Makedonije”, delegacija Pošte Srbije danas je u Skoplju sa makedonskim kolegama razgovarala o konkretnim projektima u kojima će Pošta Srbije pružati razvojne konsultantske usluge Pošti Severne Makedonije.

Delegacije dveju pošta, predvođene direktorima – Zoranom Đorđevićem i Janijem Makradulijem, razgovarale su, između ostalog, o stručnoj podršci koju će Pošta Srbije pružiti Pošti Severne Makedonije u uvođenju poštanskog adresnog koda (PAK) u okviru projekta „Translacija adrese u adresni kod” koji je razvio stručni tim Pošte Srbije. Kolegama iz Severne Makedonije su prezentovane i mogućnosti uključivanja Pošte Severne Makedonije u regionalne projekte Pošte Srbije – PostPak namenjen pravnim licima i preduzetnicima za podsticaj izvoza u okviru internet trgovine i PostKeš – projekat transfera novca.