Pošta Srbije - Paketske usluge Pošte Srbije od januara sa novim pogodnostima

28.12.2021.

Paketske usluge Pošte Srbije od januara sa novim pogodnostima

Pošta Srbije redizajnirala je i poboljšala paketske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, što donosi nove pogodnosti za korisnike, fizička i pravna lica i preduzetnike, a posebno su prilagođene potrebama internet trgovaca. Paketske usluge namenjene su svim korisnicima kojima nije prioritet kratak rok uručenja pošiljke i koji žele da sigurno i po pristupačnim cenama, pošalju robu i druge predmete mase do 31,5 kg po paketu, sa rokom uručenja do pet radnih dana širom Srbije.

Od 1. januara 2022. godine Pošta Srbije uvodi novu paketsku uslugu – Običan paket, za slanje paketa bez označene vrednosti, i po pristupačnoj ceni, koja za paket mase do 3 kg iznosi 200 dinara. Cena paketa od 3 do 5 kg je 250 dinara, a po ceni od 400 dinara kao običan paket šalje se paket mase preko 15 do 20 kg. U 131 pošti omogućeno je preuzimanje pet i više paketa na adresi korisnika po ceni od 100 dinara za jedno preuzimanje, dok za penzionere važi dodatna pogodnost – preuzimanje na adresi manje od pet paketa po istoj ceni, uz penzionersku karticu Fonda PIO na uvid. Prijem paketa vrši se na šalterima svih pošta u Srbiji, dok je uručenje, takođe, na celoj teritoriji Srbije.

Uvode se i novi načini plaćanja. Uz dosadašnje plaćanje u gotovini i po ugovoru od strane pošiljaca, poštarinu za prenos paketa sada može platiti i primalac. Omogućeno je i izdavanje i dostavljanje posebnog potvrđenja o izvršenom uručenju paketa, kao i vraćanje povratne dokumentacije ukoliko je za pošiljaoca bitno da mu se dokumentacija potpisana od strane primaoca vrati po uručenju paketa. Moguća je, kao dopunska usluga, i elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka.

Korisnicima su za opremanje paketa na raspolaganju Poština aplikativna rešenja u vidu elektronske prijemne knjige za adresovanje. Produžava se rok čuvanja paketa na isporuci u pošti sa pet na 20 dana i obezbeđena je SMS poruka primaocu kao obaveštenje o prispeću i isporuci paketa.

Prilikom slanja, korisnik sadržaj pakuje u sopstvenu ambalažu. Ambalaža u vidu koverata i kutija može se kupiti i na prodajnim mestima Pošte Srbije, u Post-šopovima i na šalterima pošta.

Dodatno, korisnik se može opredeliti i za dopunske usluge – rukovanje otkupnom pošiljkom (za pakete sa označenom vrednošću) i rukovanje izdvojenim paketom (lomljiv ili glomazan sadržaj).