Pošta Srbije - Uspešno završeni pregovori o Kolektivnom ugovoru

10.1.2022.

Uspešno završeni pregovori o Kolektivnom ugovoru

Danas je u sedištu JP „Pošta Srbije” održan sastanak Odbora za pregovore radi zaključivanja Kolektivnog ugovora, sa pregovaračkim timom reprezentativnog sindikata i pregovaračkim timom poslovodstva Preduzeća. 

 

Odbor za pregovore sačinjavali su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na današnjem ujedno i prvom sastanku, postignuta je jednoglasno saglasnost svih učesnika o tekstu novog Kolektivnog ugovora za JP „Pošta Srbije”, a koji će biti upućen na razmatranje Vladi Republike Srbije. Razmatranje se očekuje u najkraćem roku, na prvoj narednoj sednici Vlade Republike Srbije planiranoj za 13. januar.