Pošta Srbije - Strateška saradnja Kancelarije za eUpravu i Pošte na polju digitalizacije

13.1.2022.

Strateška saradnja Kancelarije za eUpravu i Pošte na polju digitalizacije

Zoran Đorđević, v.d. direktora JP „Pošta Srbije”, i dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu, potpisali su danas sporazum koji predviđa da Pošta Srbije koristi usluge Državnog data centra u Beogradu i osvrnuli su se na rezultate na polju digitalizacije i zajedničkog pružanja usluga građanima.

Kancelarija za IT i eUpravu i JP „Pošta Srbije” sarađuju na nekoliko veoma značajnih projekata koji doprinose pravovremenom informisanju, kao i pružanju podrške građanima u korišćenju usluga elektronske uprave.

„Ovaj sporazum je veoma značajan korak u našem partnerstvu i osnov za ambiciozne planove nadalje. Uz ostvareni napredak na sveobuhvatnoj digitalizaciji društva i uprave, Pošta je, uz podršku Kancelarije, veoma daleko odmakla u digitalizaciji svojih usluga i procesa, što nam je jedan od primarnih ciljeva, kojim omogućavamo širenje obima, dostupnosti i unapređenje kvaliteta usluga. Razvijamo digitalna rešenja za brojne klasične usluge, ali i potpuno nove digitalne servise, u skladu sa savremenim potrebama građana. Aplikativna rešenja će između ostalog, omogućiti da građani iz svojih domova plaćaju račune, organizuju slanje i prijem pošiljaka, šalju eTelegrame i eČestitke, dok za potrebe privrede radimo na realizaciji projekta eNotar, pri čemu su prednosti za Poštu upotpunjenje asortimana usluga, optimizacija korišćenja resursa i povećanje profita. Na svim ovim zadacima, Kancelarija za IT i eUpravu dragocen je i pouzdan partner”, izjavio je Zoran Đorđević.

„Zajedno sa Poštom Srbije, partnerski pristupamo razvoju elektronske uprave – u više od 700 pošta u Srbiji građani mogu da dobiju pomoć kako bi postali eGrađani i dobili svoj elektronski identitet neophodan za korišćenje usluga elektronske uprave na Portalu eUprave i drugim državnim portalima. Tokom pandemije korona virusa, preko 16 miliona SMS poruka je poslato vezano za vakcinisanje građana protiv Covid-19 i ostale usluge zahvaljujući infrastrukturi Pošte Srbije, trudeći se da građanima dostavljamo pravovremene informacije o terminima i lokacijama vakcinacije. Dolazak Pošte Srbije u Državni data centar je odličan poslovni potez ovog preduzeća koji će ubrzati razvoj digitalizacije i pružanja usluga Pošte”, izjavio je Mihailo Jovanović.

Jovanović je dodao i da je na šalterima pošta do sada izdato preko 500.000 digitalnih zelenih sertifikata građanima, onih koji se koriste u Srbiji i EU kompatibilnih, što je još jedan sjajan pokazatelj saradnje. Najzad, državna optička infrastruktura u dužini od preko 250km, koja povezuje sve javne institucije u Beogradu realizovana je u saradnji sa Poštom Srbije i predstavlja kičmu digitalizacije javne uprave.