Pošta Srbije - Otklonjen kraći prekid u izdavanju digitalnih zelenih sertifikata

22.1.2022.

Otklonjen kraći prekid u izdavanju digitalnih zelenih sertifikata

Usled problema u radu aplikacije eUprava, danas je u prepodnevnim satima nastao kraći prekid u izdavanju digitalnih zelenih sertifikata. Pošta Srbije je o tome odmah obavestila Kancelariju za eUpravu.

Izdavanje digitalnih zelenih sertifikata sada je u potpunosti normalizovano.