Pošta Srbije - Pošta greške prethodnog rukovodstva otklonila 11 meseci pre roka

28.1.2022.

Pošta greške prethodnog rukovodstva otklonila 11 meseci pre roka

Nakon dostavljenog izveštaja Državne revizorske institucije o primedbama na poslovanje JP „Pošta Srbije” u 2019. i 2020. godini upućenih prethodnom rukovodstvu, novo rukovodstvo Pošte Srbije navedene nepravilnosti otklonilo je u najkraćem roku.

Državna revizorska institucija objavila je 31.12.2021. godine Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije“, Beograd u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2019. i 2020. godinu i naknade po ugovorima za rad van radnog odnosa i ostale naknade fizičkim licima za 2020. godinu. Ove nepravilnosti nastale su pre imenovanja Zorana Đorđevića v.d. direktora JP „Pošta Srbije” koji je na ovu dužnost stupio 5. marta 2021. godine.

Iako su planom Državne revizorske institucije postavljeni rokovi za otklanjanje nepravilnosti, u zavisnosti od prioriteta, zaključno sa 31.12.2022. godine, JP „Pošta Srbije” je sve primedbe otklonila zaključno sa današnjim danom, odnosno jedanaest meseci pre krajnjeg roka. Navešćemo samo primer da je, konstantno u 2021, kao i na početku 2022. godine, broj zaposlenih i radno angažovanih lica bio u okvirima utvrđenim Programom poslovanja odnosno odobrenja od strane Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, tj, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, kao i da na dan 25.1.2022. godine JP „Pošta Srbije” ima samo 10 lica angažovanih po osnovu ugovora van radnog odnosa.

Takođe, kada su u pitanju ostale primedbe koje su se odnosile na javne nabavke iste su uvažene i u potpunosti implementirane u sve naredne nabavke koje se sprovode u skladu sa važećim propisima.

O preduzetim merama novo rukovodstvo JP „Pošta Srbije” će izvestiti Državnu revizorsku instituciju na propisani način.