Usluge po zahtevu i službenoj dužnosti

Primalac može zahtevati čuvanje pošiljaka u pošti, ali ne duže od 30 dana.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Vraćanje pošiljke iz prijemne pošte pre otpreme
 • Potraživanje registrovane pošiljke
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu pošiljke
 • Pakovanje i adresovanje pošiljke, popunjavanje obrasca
 • Izmena adrese za pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje poštanskih pošiljaka u pošti, van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana
 • Nadoslanje poštanskih pošiljaka na novu adresu
 • Dostavljanje „post-restant” pošiljke na adresu
  *„Post-restant” je adresa koja podrazumeva uručenje pošiljaka na šalterima pošta.
 • Dostavljanje registrovanih poštanskih pošiljaka „Lično”
 • Korišćenje poštanskog pregratka
 • Ponovno dostavljanje poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluge po zahtevu pošiljaoca i primaoca

 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke

Usluge po službenoj dužnosti

Usluge koje Pošta obavlja bez zahteva pošiljaoca ili primaoca.

 • Vraćanje neuručenih pošiljaka
 • Prijem i evidentiranje punomoći
 • Prepakovanje pošiljke sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje Zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Čuvanje pošiljke radi isporuke, saglasno rokovima utvrđenim posebnim uslovima (ležarina)
 • Podnošenje pošiljaka na žigovinu ili kontrolu nadležnom organu
 • Prenos i uručenje pisma ili dopisnice za koje nije plaćena ili je nedovoljno plaćena poštarina
 • Vraćanje više naplaćene poštarine
 • Obaveštenje primaoca ili pošiljaoca pošiljke da podnese potrebna ili nedostajuća dokumenta na carinski pregled
 • Podnošenje pošiljaka na carinski pregled u uvozu i izvozu

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Primeri pravilnog adresovanja

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije