Usluge po zahtevu i službenoj dužnosti

Usluge koje Pošta obavlja na zahtev korisnika ili po službenoj dužnosti.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Nadoslanje registrovane pošiljke na novu adresu, osim za sudska pisma
 • Vraćanje pošiljke iz prijemne pošte pre otpreme
 • Potraživanje registrovane pošiljke
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu pošiljke
 • Pakovanje i adresovanje pošiljke, popunjavanje obrasca

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, u pošti van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana
 • Nadoslanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, na novu adresu
 • Korišćenje poštanskog pregratka
 • Dostavljanje „post-restant” pošiljke na adresu
  *„Post-restant” je adresa koja podrazumeva uručenje pošiljaka na šalterima pošta.
 • Dostavljanje registrovanih poštanskih pošiljaka „Lično”
 • Ponovno dostavljanje poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluge po zahtevu pošiljaoca i primaoca

 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke

Usluge po službenoj dužnosti

Usluge koje Pošta obavlja bez zahteva pošiljaoca ili primaoca.

 • Vraćanje neuručenih pošiljaka
 • Prijem i evidentiranje punomoći
 • Prepakovanje pošiljaka sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje Zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Čuvanje pošiljke radi isporuke, saglasno rokovima utvrđenim posebnim uslovima (ležarina)
 • Prenos i uručenje pisma ili dopisnice za koje nije plaćena ili je nedovoljno plaćena poštarina
 • Vraćanje više naplaćene poštarine

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Primeri pravilnog adresovanja

Povezane usluge i informacije

 • Pismo

  Pošaljite pismo mase do 2 kg iz najbliže pošte.

 • Tiskovina

  Pismonosna pošiljka za slanje štampanih sadržaja do 5 kg.

 • Pronađite poštu

  Pronađite najbližu poštu u Vašem okruženju.

 • Pronađite PAK

  Saznajte poštanski adresni kod za svaku adresu u Srbiji.

 • Pratite pošiljku

  Informišite se gde se u svakom trenutku nalazi Vaša pošiljka.