Праћење пошиљке

Пратите статус – Пошиљке

Алат „Пратите статус” омогућава добијање информација о датуму, времену, месту и статусу Ваше пошиљке од момента пријема у систем.

Идентификација пошиљке

Свака пошиљка у систему има свој пријемни (идентификациони) број.

Уношењем пријемног броја и притиском на дугме „Пратите”, покрећете поступак претраге.

Резултат претраге

Резултат претраге је приказ промена статуса за тражену пошиљку: датум, пошта, статус и прималац.

Статус

Списак могућих статуса пошиљке:

 • Пријем
 • Отпрема
 • Уручено
 • Задужена за испоруку
 • Остављен извештај
 • Преусмерење
 • Враћено пошиљаоцу
 • Одбија пријем/Није тражио
 • Одељак за неуручиве
 • Наредна достава
 • Одбија пријем због царине
 • Непознат
 • Адреса непозната
 • Адреса недовољна
 • Отпутовао
 • Одсељен (Пресељен)
 • Умро

Потпис

„Потпис” се приказује само за уручене пошиљке. Уколико је пошиљка уручена, корисник може видети име и презиме примаоца, датум, време и место где је пошиљка уручена.

Контакт центар Поште

Уколико претрагом нисте добили жељену информацију, молимо Вас да позовете Контакт центар Поште на телефон 0700 100 300.

Шта је сврха система „Track and Trace”?

Систем за електронско праћење поштанских пошиљака („Track and Trace”) омогућава кориснику поштанских услуга да у сваком тренутку сазна статус пошиљке: где се налази, да ли је уручена, враћена, преусмерена.

Које пошиљке се могу пратити у систему „Track and Trace”?

У систему се тренутно могу пратити следеће пошиљке: вредносно писмо (прво слово „V”, друго у распону од „А” до „Z”); препоручена пошиљка у унутрашњем саобраћају (ознака пошиљке „RE”); пакет (прво слово „C”, друго у распону од „А” до „Z”); Пост-експрес пошиљке (ознака пошиљке „PE”); препоручена пошиљка за и из иностранства (прво слово „R”, друго у распону од „A” до „Z”); EMC пошиљка (прво слово „Е”, друго у распону од „А” до „Z”).

Како можемо да остваримо услугу „Track and Trace”?

Услугу електронског праћења поштанских пошиљака корисник остварује предајом пошиљке за коју је предвиђено праћење, раднику Поште.

Где могу да сазнам да ли је моја пошиљка уручена, односно њен статус?

Информације о статусу пошиљке корисник тренутно може добити претрагом на сајту www.posta.rs или позивањем Контакт центра Поште на телефон 0700 100 300.

Да ли постоји могућност да видим дигитализован потпис?

Да, уколико дигитализован потпис постоји у бази.

Да ли се прате пошиљке у иностранству?

За сада је електронско праћење пошиљака у полазу за иностранство могуће до Изменичне поште, односно до изласка пошиљке из земље.

Које информације могу добити уколико користим систем „Track and Trace”?

Користећи услуге система „Track and Trace” корисник може добити следеће информације:

 • о ознаци пошиљке, типу скенирања, датуму и времену скенирања, потпису, називу радне јединице Поште Србије или поште (јединице поштанске мреже), статусу уручења;
 • информације о Контакт центру Поште и услугама које пружа, на српском и енглеском језику;
 • информације о систему за електронско праћење поштанских пошиљака, његовим појединостима и могућностима, на српском и енглеском језику.

Колико кошта услуга „Track and Trace”?

Услуге система „Track and Trace” за сада се не тарифирају.

Како могу да пратим пошиљку за иностранство?

Уколико пошиљка коју је корисник послао ка одређеној дестинацији у свету, није стигла у прописаним роковима, информацију о пошиљци корисник може добити класичним начином потраживања, односно покретањем потражног поступка.