Поштански гласник број 431, јун 2020

Пошта Србије – 180 година у служби грађана. Добар пословни резултат на крају године. Брига о запосленима и корисницима на првом месту. Пошта Србије носилац Златног сертификата.

3,22 MB