Инфо - Сервисне информације

Пошта 32107 Чачак отпочела је са радом на адреси Стоје Тошић 12д у Чачку, на локацији досадашњег издвојеног шалтера.

Пошта је пријемна, са два аутоматизована шалтера, и пружа шири асортиман услуга – уплате-исплате, пријем свих врста пошиљака и продају поштанских производа.

Радно време је од понедељка до петка од 8 до 18, суботом од 8 до 14 часова.

Пошти гравитира око 10.000 становника овог дела града – 3.370 домаћинстава и више од 420 правних лица. Најближа јој је пошта 32101 Чачак 1 на адреси Градско шеталиште 28, удаљена 1.800 метара.

На основу Уредбе („Службени гласник РС” 27/2022), продаја доплатне марке „Кров 2022” почела је 7. марта 2022. године и трајаће до 20. марта 2022. године.

Доплатна марка износи 10,00 динара.

Пошта 37218 Скорица отпочела је са радом на адреси Скорица бб у овом насељу, на локацији досадашњег издвојеног корпоративног шалтера.

Пошта је организована као пријемна, са једним аутоматизованим шалтером, и нуди услуге ширег асортимана – уплате-исплате, пријем свих врста пошиљака и продају поштанских производа.

Радно време је радним данима од понедељка до петка од 8 до 12 часова.

Пошти Скорица 37218 гравитира око 1.700 становника – више од 500 домаћинстава и 30 правних лица. Од најближе поште 37213 Нови Брачин удаљена је 9,4 км.

 

Издвојени шалтер уговорне поште 11134 Београд 54, отпочео је са радом у улици Поручника Спасића и Машере 88, на Чукарици.

Уговорни шалтер пружа услуге платног промета – уплате и исплате, и пријема пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају.

Радно време је од понедељка до петка од 9 до 17 часова, суботом од 8 до 13 часова.

Уговорна пошта 11134 Београд 54, отпочела је са радом на адреси Водоводска 75/1, у Београду. Радно време поште је од понедељка до петка од 8 до 19 часова, суботом од 8 до 14 часова.

Поштa 11134 Београд 54 пружа услуге платног промета – уплате и исплате, и пријема пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају, за близу 6.900 становника / 2.880 домаћинстава овог дела Чукарице.