Инфо - Сервисне информације

Уговорна пошта 35246 Стубица, отпочела је са радом на адреси Светог Романа 14 у Стубици. Пошта је организована као доставна, са једним доставним рејоном и аутоматизованим шалтером, и пружа услуге уплате и исплате, пријема, испоруке и доставе пошиљака.

Радно време је од понедељка до петка од 7 до 14 часова.

Пошта 35246 Стубица опслужује 1.800 становника у 613 домаћинстава, а најближа јој је пошта 35254 Поповац на удаљености од 5 километара.

У просторијама Месне заједнице Батајница, у оквиру јединственог управног места, на адреси Пуковника Миленка Павловића 3, отворен је издвојени корпоративни шалтер поште 11281 Београд 108.

Издвојени шалтер обавља услуге платног промета  - уплате и исплате, као и услуге пријема пошиљака.

Радно време је од понедељка до петка од 8 до 15.30 часова.

 

Нова пошта 11031 Београд 131 отворена је на општини Чукарица, на адреси Часлава Вељића 13 у насељу Беле воде–Рупчине.

Пошта има два аутоматизована шалтера и пружа услуге пријема пошиљака, уплате-исплате и продају поштанских производа.

Радно време је од понедељка до петка од 8 до 19, суботом од 8 до 14 часова.

Пошта пружа услуге за 7.000 становника – 2.935 домаћинстава и 460 правних лица, а најближа јој је 11133 Београд 91 у улици Ратка Ресановића 1, удаљена око 450 метара.

Пошта 32108 Чачак почела је са радом на адреси Љубић кеј 11, на локацији досадашњег издвојеног корпоративног шалтера.

Пошта је организована као пријемна, са ширим асортиманом услуга и са два аутоматизована шалтера, на којима се обављају уплате-исплате, пријем свих врста пошиљака и продаја поштанских производа.

Радно време поште је од понедељка до петка од 8 до 18, суботом од 8 до 14 часова.

Пошти гравитира око 8.000 становника – близу 2.680 домаћинстава и 425 правних лица. Најближа пошта 32103 Чачак  налази се у Хероја Ђуракића 1 и удаљена је 900 метара.

Уговорна пошта 11013 Београд 159, отпочела је са радом у објекту супермаркета „Универекспорт” на адреси Шајкашка 20.

Пошта обавља услуге платног промета – уплате и исплате, као и пријем пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају.

Радно време је од понедељка до петка од 10 до 17 часова, суботом од 9 до 14 часова.