Инфо - Сервисне информације

Уговорна пошта 11327 Ново Село, отворена је на адреси Краља Петра Првог 103 у Новом Селу, у објекту Дома културе (на државном путу IIA реда 158, деоница Велика Плана-Лапово).

Доставна пошта, са једним аутоматизованим шалтером и једним доставним рејоном, пружа услуге уплате и исплате и пријема пошиљака.

Радно време je од понедељка до петка од 7.30 до 12.30 часова, суботом од 8 до 12 часова.

Пошта опслужује становнике Новог Села, насеља са 1.230 становника у 370 домаћинстава. Најближа јој је пошта 11325 Марковац, удаљена 4 км.

Уговорна пошта 11274 Угриновци почела је са радом на адреси Нова 4. број 73, у насељу Грмовац у Угриновцима.

Доставна пошта, са једним доставним рејоном и једним аутоматизованим шалтером, пружа услуге пријема пошиљака и платне услуге – уплата/исплата.

Радно време je од понедељка до петка од 8.30 до 18, суботом од 8.30 до 13 часова.

Пошти гравитира 1.070 становника – 380 домаћинстава.

Уговорна пошта 23310 Кикинда отворена је у Спортском центру „Језеро” у Кикинди, на адреси Бранка Вујина бб.

Пошта 23310 Кикинда је пријемно-испоручна пошта, која поштанске услуге корисницима пружа на једном аутоматизованом шалтеру.

Радно време је од понедељка до петка од 8 до 18 часова, суботом од 8 до 14 часова.

Новој пошти гравитира 1.300 становника – 500 домаћинстава и 30 правних лица. На удаљености од 1,1 км налази се најближа пошта 23302 Кикинда.

Пошта 23312 Банатско Велико Село почела је са радом у новом пословном простору у оквиру Месне заједнице Банатско Велико Село, на адреси Омладинска 2.

Пошта 23312 Банатско Велико Село доставна је пошта, пружа услуге новчаног пословања, као и пријема, испоруке и доставе пошиљака, за око 2.520 становника у 1.080 домаћинстава.

Радно време поште са корисницима је радним данима од понедељка до петка од 7 до 14 часова.

Пошта 22209 Засавица отворена је у улици Александра Марковића 137, у насељу Засавица II, као доставна пошта, са једним доставним рејоном и једним аутоматизованим шалтером.

Пошта пружа услуге пријема и доставе пошиљака и платне услуге – уплата/исплата.

Радно време је уторком и четвртком од 7 до 10.30 часова. 

Подручју поште 22209 Засавица гравитира 608 становника – 220 домаћинстава и 19 правних лица, а најближа пошта 22201 Засавица налази се у улици Пеке Дапчевића 93, на удаљености од 3,5 км.