Инфо - Сервисне информације

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 27. децембра 2019. године од 08 до 10 часова у просторијама поште ПЈ „Пирот“, ул. Српских владара бр. 68, Пирот.

Пошта 11076 Београд 134 од 19. децембра 2019. године почeла je са радом на новој адреси – Недељка Гвозденовића број 22а, локал 18. Радно време поште је од понедељка до петка, у периоду од 8 до 19 часова, и суботом од 8 до 14 часова. Пошта је пресељена са старе адресе у улици Исмета Мујазиновића 6а, где више неће пружати услуге почев од 18. децембра 2019. године.

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 20. децембра 2019. године од 10 часова у просторијама поште ПЈ „Кикинда“, ул. Генерала Драпшина бр. 26, Кикинда.

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 20. децембра 2019. године од 10 часова у просторијама поште ПЈ „Кикинда“, ул. Генерала Драпшина бр. 26, Кикинда.

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 17. децембра 2019. године од 10-15 часова у просторијама поште 11000 Београд, ул. Савска бр. 2, Београд.