Почев од 23. марта, Јавно предузеће „Пошта Србије” организовало је рад пошта на следећи начин:

 • у поштама које су до увођења ванредног стања радиле током целог дана, радно време организовано је у периоду од 9 до 14 часова радним данима и  суботом;
 • у поштама које раде и недељом, радно време организовано је у периоду од 9 до 14 часова;
 • у поједним мањим поштама које су пре увођења ванредног стања радиле краће од 14 часова, радно време се не мења.

Обавештење о свим променама радних времена биће истакнуто на улазним вратима поште. Главна пошта у Таковској 2 у Београду, радиће у периоду од 9 до 14 часова радним данима, суботом и недељом.

Од данас почињу са радом привремено затворене поште: 23301 Кикинда – Светосавка број 105; 23302 Кикинда – Жарка Зрењанина број 47 и 12102 Пожаревац – Забела 1 ББ.

Поједине поште мањег капацитета од  данас су привремено затворене. Списак пошта можете погледати овде.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања, Јавно предузеће „Пошта Србије”, почев од 21.03.2020. године, привремено обуставља обављање Пост-експрес услуга. Такође, почев од 20.03.2020. обустављено је обављање услуге Кеш-експрес.

Пошта Србије ће у наредном периоду несметано пружати универзалне поштанске  услуге и услуге новчаног пословања:

 • писмоносне пошиљке масе до 2 кг;
 • писмена у судском, управном и прекршајном поступку;
 • пакети масе до 10 кг;
 • поштанске упутнице (у унутрашњем и међународном саобраћају), новчане дознаке у међународном саобраћају – Western Union и MoneyGram и ПостНет упутнице;
 • услуге новчаног пословања – уплате на текући рачун, исплате са текућег рачуна, уплате комуналних услуга и плаћање обавеза (порези, таксе и друго).

Привремене измене у пружању услуга Пошта Србије примењује у свему у складу са мерама које су на снази и припадајућим упутствима, у циљу очувања здравља и безбедности грађана Републике Србије.

Поједине поште мањег капацитета, од 20.03.2020. године, биће привремено затворене у складу са условима рада за време трајања ванредног стања. Моле се корисници да поштанске услуге користе у наредној најближој пошти. Списак пошта можете погледати овде.

У складу са мерама које континуирано спроводимо ради обезбеђивања адекватне прерасподеле рада и заштите људских ресурса, од 19.03.2020. године, поједине пријемне поште мањег капацитета, биће привремено затворене. Моле се корисници да поштанске услуге користе у већим поштама, чији је рад организован у складу са условима рада за време трајања ванредног стања. Списак пошта можете погледати овде.

Јавно предузеће „Пошта Србије”, почев од 17. марта, организовала је рад пошта у условима ванредног стања, на следећи начин:

 • у поштама које су до сада радиле током целог дана, радно време ће се организовати у периоду од 10 до 17 часова радним данима, а суботом од 10 до 14 часова;
 • у поштама које раде и недељом, радно време ће се организовати у периоду од 10 до 14 часова;
 • Главна пошта у Таковској 2 у Београду, неће радити 24 часа, већ у периоду од 10 до 17 часова радним данима, а суботом и недељом у периоду од 10 до 14 часова;
 • у мањим поштама у којима је рад био организован у једној смени, радно време се неће мењати (односи се на поште у којима је организован рад само шалтерске службе);
 • у поједним мањим поштама (поште у којима је организован рад шалтерске и доставне службе), почетак радног времена ће бити од 10 часова.

Обавештење о свим променама радних времена биће истакнуто на улазним вратима поште.