Инфо - Сервисне информације

Пошта Србије је, у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом, обезбедила исплату пензија за кориснике Банке Поштанске штедионице са навршених 65 година и више, на шалтерима пошта, на основу једнократног Пуномоћја.

 Образац пуномоћја налази се на линку.

Пуномоћје мора садржати:

 • основне генералије, односно податке како даваоца Пуномоћја, тако и пуномоћника (име и презиме, ЈМБГ, адресу);
 • пун назив банке и број рачуна 200-хххх-хх са којег се врши исплата;
 • тачан износ новчаних средстава – у нумеричком и писаном облику;
 • датум и место;
 • потпис даваоца Пуномоћја, односно власника рачуна.

Прихватају се и пуномоћја која су дата како на прописаном обрасцу Банке, тако и у слободној форми уколико садрже све наведене елементе. Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа.

Поред Пуномоћја, пуномоћник доставља лична идентификациона документа даваоца Пуномоћја и пуномоћника, и платну – чековну картицу пуномоћника.

Додатне информације можете добити позивом Контакт центра Банке на број телефона 011 20 20 292, или корисничког сервиса Поште Србије на бројеве телефона 0700 100 300 или 011 3607 788.

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, у консултацијама са председником Републике Србије, донела је одлуку да се исплате пензија за грађане врше уз посебна овлашћења, као и путем доставе.

Почевши од уторка, 24. марта, грађани који претходно нису овластили никога за подизање пензија, могу то да ураде посебним овлашћењем за лице које ће у њихово име и за њихов рачун, уз поседовање своје и њихове личне карте, подићи унапред дефинисан износ пензије.

Издавање овлашћења мора се обавити бесконтактно - у сваком тренутку одржавајте безбедну дистанцу од два метара и након доставе пензије извршите дезинфиковање руку. Пример овлашћења издала је Народна банка Србије, али се може саставити и у слободној форми, уз обавезно навођење личних података пензионера и лица које се овлашћује, број текићег рачуна, назив банке и износ који се исплаћује (бројем и словима). Овлашћење мора бити потписано како би било прихваћено.

Сви пензионери који не овласте друго лице за подизање пензије, треба да позову контакт телефон банке у којој имају отворен текући рачун и да наведу адресу и износ који желе да им се достави, а Пошта Србије ће им по хитној процедури уручити пензије. Банке ће такође и самостално контактирати ове кориснике путем контакт центра или смс поруком од данас, 24. марта, како би пензионери што раније знали на који начин ће се исплата реализовати. Детаљну инструкцију за поступање банака приликом исплате пензија у тренутној ситуацији издала је Народна банка Србије.

Комплетне трошкове доставе сносиће Република Србија, тако да пензионери неће имати додатне издатке због новонастале ситуације изазване вирусом COVID-19.

Војска Србије и Министарство унутрашњих послова биће на располагању Пошти Србије током расподеле пензија.

Такође, сви пензионери који поседују платне картице, могу их предати особи од поверења како би извршила куповину за њихове потребе.

Ова одлука има за циљ задовољавање потреба најстаријих суграђана и на овај начин Влада још једном показује да ће учинити све што је потребно како ти грађани не би имали никакву потребу да напуштају своје домове.

Заштита живота и здравља свих грађана апсолутни је приоритет Владе Србије, која ће наставити да прати развој ситуације изазване вирусом COVID-19 и да чини све како би у сваком тренутку била у потпуној служби грађана Србије.

Почев од 23. марта, Јавно предузеће „Пошта Србије” организовало је рад пошта на следећи начин:

 • у поштама које су до увођења ванредног стања радиле током целог дана, радно време организовано је у периоду од 9 до 14 часова радним данима и  суботом;
 • у поштама које раде и недељом, радно време организовано је у периоду од 9 до 14 часова;
 • у поједним мањим поштама које су пре увођења ванредног стања радиле краће од 14 часова, радно време се не мења.

Обавештење о свим променама радних времена биће истакнуто на улазним вратима поште. Главна пошта у Таковској 2 у Београду, радиће у периоду од 9 до 14 часова радним данима, суботом и недељом.

Од данас почињу са радом привремено затворене поште: 23301 Кикинда – Светосавка број 105; 23302 Кикинда – Жарка Зрењанина број 47 и 12102 Пожаревац – Забела 1 ББ.

Поједине поште мањег капацитета од  данас су привремено затворене. Списак пошта можете погледати овде.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања, Јавно предузеће „Пошта Србије”, почев од 21.03.2020. године, привремено обуставља обављање Пост-експрес услуга. Такође, почев од 20.03.2020. обустављено је обављање услуге Кеш-експрес.

Пошта Србије ће у наредном периоду несметано пружати универзалне поштанске  услуге и услуге новчаног пословања:

 • писмоносне пошиљке масе до 2 кг;
 • писмена у судском, управном и прекршајном поступку;
 • пакети масе до 10 кг;
 • поштанске упутнице (у унутрашњем и међународном саобраћају), новчане дознаке у међународном саобраћају – Western Union и MoneyGram и ПостНет упутнице;
 • услуге новчаног пословања – уплате на текући рачун, исплате са текућег рачуна, уплате комуналних услуга и плаћање обавеза (порези, таксе и друго).

Привремене измене у пружању услуга Пошта Србије примењује у свему у складу са мерама које су на снази и припадајућим упутствима, у циљу очувања здравља и безбедности грађана Републике Србије.

Поједине поште мањег капацитета, од 20.03.2020. године, биће привремено затворене у складу са условима рада за време трајања ванредног стања. Моле се корисници да поштанске услуге користе у наредној најближој пошти. Списак пошта можете погледати овде.