Инфо - Сервисне информације

Пошта Србије је, у складу са Инструкцијом Народне банке Србије, омогућила корисницима са навршених 65 и више година живота да међународни трансфер новца (међународна поштанска упутница, MoneyGraм и Western Union) приме:

  • исплатом овлашћеном лицу давањем једнократног пуномоћја, или
  • исплатом новца на кућној адреси примаоца.

Образац једнократног пуномоћја можете преузети овде.

Прихватају се и пуномоћја сачињена у слободној форми (написана руком) под условом да садрже све елементе предвиђене прописаним обрасцем. Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа. Приликом исплате пуномоћник подноси потписано пуномоћје и личне карте даваоца пуномоћја и пуномоћника.

Захтев за исплату међународног трансфера новца на кућној адреси, примаоци могу упутити позивањем броја телефона 011 3607 700 радним данима од 8 до 16 часова и суботом од 9 до 14 часова. Исплата на адреси примаоца спроводи се у складу са прописаним упутством о безбедном начину исплате, који искључује физички контакт приликом примопредаје новца.

Захваљујемо корисницима на указаном поверењу и разумевању.

Поново је успостављен међународни поштански саобраћај са Северном Македонијом. Пријем писмоносних пошиљака, ЕМС пошиљака и пакета обавља се за 55 дестинациjа.

Списак дестинација можете погледати овде.

Почеле су са радом привремено затворене поште 23236 Нови Итебеј (Кошут Лајоша 15) и 23212 Равни Тополовац (Сутјеска 2).

Привремено се затварају следеће поште: 22416 Огар (Шумска 1) и 23269 Меленци (Завод Бања Русанда ББ).

Пошта Србије је, у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом, обезбедила исплату пензија и социјалних давања за кориснике Банке Поштанске штедионице са навршених 65 и вишегодина живота, на шалтерима пошта, на основу једнократног Пуномоћја.

 Образац пуномоћја налази се на линку.

Пуномоћје мора садржати:

  • основне генералије, односно податке како даваоца Пуномоћја, тако и пуномоћника (име и презиме, ЈМБГ, адресу);
  • пун назив банке и број рачуна 200-xxxx-xx са којег се врши исплата (за социјална давања број рачуна није обавезан податак);
  • тачан износ новчаних средстава – бројевима и словима. (Уколико су се социјална давања исплаћивала на кућној адреси, а корисник се определи за исплату на основу Пуномоћја износ новчаних средстава није обавезан);
  • датум и место;
  • потпис даваоца Пуномоћја, односно власника рачуна.

Прихватају се и пуномоћја која су издата на обрасцу Банке, на обрасцу обајвљеном на интернет страници Народне банке Србије и сачињена у слободној форми уколико садрже све наведене елементе. Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа.

Поред Пуномоћја, пуномоћник доставља лична идентификациона документа даваоца Пуномоћја и пуномоћника, и платну – чековну картицу даваоца Пуномоћја (картица се не доставља за социјална давања).

Додатне информације можете добити позивом Контакт центра Банке на број телефона 011 20 20 292, или корисничког сервиса Поште Србије на бројеве телефона 0700 100 300 или 011 3607 788.

Пошта Србије је поново успоставила међународни поштански саобраћај са Црном Гором, тако да се пријем писмоносних пошиљака, пакета (укључујући Пост-експорт – Извоз робе и ПостПак услуге) као и ЕМС пошиљака, обавља за 54 дестинациjе.

Списак дестинација можете погледати овде.