Инфо - Сервисне информације

У петак, 1. маја, радиће поште на граничним прелазима, као и административним прелазима Јариње и Брњак.

У суботу, 2. маја, биће отворенe 64 поштe. Списак пошта које ће радити можете погледати овде.

У недељу, 3. маја, радиће 32 поштe. Списак пошта можете погледати овде.

Почеле су са радом привремено затворене поште 22416 Огар (Шумска 1), 23269 Меленци (Завод Бања Русанда ББ) и 21128 Нови Сад (Oслобођења 100), a привремено је затворена пошта 23254 Шурјан (Маршала Тита 7).

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд је услед проглашеног ванредног стања због јавне опасности од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, по Одлуци од дана 15. марта 2020. године, објављеној у „Службеном гласнику РС”, број 29/20, предузело низ активности у циљу сузбијања ширења те заразне болести и заштите здравља запослених и корисника, у складу са прописима који су на снази и препорукама надлежних државних органа, ради обезбеђивања услова за здрав и безбедан рад и стварање предуслова за функционисање процеса рада овог предузећа у условима ванредног стања. С тим у вези, уређен je поступак безбедне доставе поштанских пошиљака за време ванредног стања, односно посебан начин уручења поштанских пошиљака на адреси примаоца.

Уручење поштанских пошиљака и телеграма на адреси примаоца за време ванредног стања врши се без непосредног контакта са корисником (без обзира да ли je у питању прималац или друга особа која по посебним прописима може у име примаоца примити пошиљку), без улажења у просторије корисника и на начин да се оствари препоручено социјално дистанцирање на минимум од два метра између корисника и запосленог који обавезно користи личну заштитну опрему.

Регистрована писма, пакети, пост-експрес пошиљке и телеграми уручују се на адреси примаоца, без контакта са корисником где год је то могуће. У односу на прописани начин уручења (пре ванредног стања), уместо захтеваног потписа примаоца у доставном списку, повратници, запослени уписује име и презиме примаоца, као и да је уручење извршено без потписа примаоца, уписујући речи:  „без потписа”. На исти начин поступа се када се врши уручење другој особи која по посебним прописима може у име примаоца примити пошиљку или телеграм.

Процедура испоруке поштанских пошиљака, уређена општим актом Предузећа, остаје непромењена и у време ванредног стања.

 

Почев од уторка, 21. априла, поште ће радити  радним данима од 9 до 16 часова. Изузетак су поште које су пре увођења ванредног стања радиле краће од 16 часова, као и поште на граничним и административним прелазима, којима се радно време  не мења.

У складу са новим мерама Владе Републике Србије за спречавање ширења вируса Ковид-19, током Ускршњих празника по јулијанском календару,  рад пошта обављаће се на следећи начин:

  • у  петак, 17. априла, радно време пошта са корисницима је од 8 до 11 часова (осим пошта на граничним прелазима и административним прелазима Јариње и Брњак, којима се радно време не мења);
  • у суботу, недељу и понедељак, 18, 19. и 20. априла, са корисницима ће радити поште на граничним прелазима, као и на административним прелазима Јариње и Брњак, којима се  радно време не мења.

Од данас су привремено затворене следеће поште: 14251 Причевић, 24205 Гранични прелаз Келебија и 24215 Љутово.

Пошта Србије је, у складу са Инструкцијом Народне банке Србије, омогућила корисницима са навршених 65 и више година живота да међународни трансфер новца (међународна поштанска упутница, MoneyGraм и Western Union) приме:

  • исплатом овлашћеном лицу давањем једнократног пуномоћја, или
  • исплатом новца на кућној адреси примаоца.

Образац једнократног пуномоћја можете преузети овде.

Прихватају се и пуномоћја сачињена у слободној форми (написана руком) под условом да садрже све елементе предвиђене прописаним обрасцем. Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа. Приликом исплате пуномоћник подноси потписано пуномоћје и личне карте даваоца пуномоћја и пуномоћника.

Захтев за исплату међународног трансфера новца на кућној адреси, примаоци могу упутити позивањем броја телефона 011 3607 700 радним данима од 8 до 16 часова и суботом од 9 до 14 часова. Исплата на адреси примаоца спроводи се у складу са прописаним упутством о безбедном начину исплате, који искључује физички контакт приликом примопредаје новца.

Захваљујемо корисницима на указаном поверењу и разумевању.