Инфо - Сервисне информације

Пошта Србије је успоставила међународни поштански саобраћај са Молдавијом, док је за Макао, специјалну административну област Народне Републике Кине, успостављена отпрема писмоносних пошиљака.

Обустављена је отпрема свих врста поштанских пошиљака према Јужноафричкој Републици и Малавију.

Ажуран списак дестинација за које Пошта Србије врши отпрему поштанских пошиљака можете погледати овде.

Поште раде у редовном режиму, као и пре ванредног стања.

У свим поштама у дане исплате пензија појачаће се капацитети, а  последња два сата рада пошта биће организована искључиво за исплату пензија корисницима старијим од 65 година.

У суботу, 9. маја, у поштама, термин за исплату пензија корисницима старијим од 65 година је у периоду од 13 до 15 часова, осим мањих пошта у којима је термин организован раније - последња два часа рада поште.

Почеле су са радом поште: 11144 Београд 39 – Војводе Степе 298 ; 11192 Београд 50 – Милорада Драшковића 28; 11136 Београд 69 – Космајска 58 ; 11159 Београд 111 – Радничка 63Б ; 21114 Нови Сад – Булевар Јована Дучића 13; 23254 Шурјан – Маршала Тита 7 и 34202 Грошница – Октобарских жртава 226.

Привремено је затворена пошта 11282 Петровчић – Душана Вукасовића 1.

У петак, 1. маја, радиће поште на граничним прелазима, као и административним прелазима Јариње и Брњак.

У суботу, 2. маја, биће отворенe 64 поштe. Списак пошта које ће радити можете погледати овде.

У недељу, 3. маја, радиће 32 поштe. Списак пошта можете погледати овде.

Почеле су са радом привремено затворене поште 22416 Огар (Шумска 1), 23269 Меленци (Завод Бања Русанда ББ) и 21128 Нови Сад (Oслобођења 100), a привремено је затворена пошта 23254 Шурјан (Маршала Тита 7).

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд је услед проглашеног ванредног стања због јавне опасности од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, по Одлуци од дана 15. марта 2020. године, објављеној у „Службеном гласнику РС”, број 29/20, предузело низ активности у циљу сузбијања ширења те заразне болести и заштите здравља запослених и корисника, у складу са прописима који су на снази и препорукама надлежних државних органа, ради обезбеђивања услова за здрав и безбедан рад и стварање предуслова за функционисање процеса рада овог предузећа у условима ванредног стања. С тим у вези, уређен je поступак безбедне доставе поштанских пошиљака за време ванредног стања, односно посебан начин уручења поштанских пошиљака на адреси примаоца.

Уручење поштанских пошиљака и телеграма на адреси примаоца за време ванредног стања врши се без непосредног контакта са корисником (без обзира да ли je у питању прималац или друга особа која по посебним прописима може у име примаоца примити пошиљку), без улажења у просторије корисника и на начин да се оствари препоручено социјално дистанцирање на минимум од два метра између корисника и запосленог који обавезно користи личну заштитну опрему.

Регистрована писма, пакети, пост-експрес пошиљке и телеграми уручују се на адреси примаоца, без контакта са корисником где год је то могуће. У односу на прописани начин уручења (пре ванредног стања), уместо захтеваног потписа примаоца у доставном списку, повратници, запослени уписује име и презиме примаоца, као и да је уручење извршено без потписа примаоца, уписујући речи:  „без потписа”. На исти начин поступа се када се врши уручење другој особи која по посебним прописима може у име примаоца примити пошиљку или телеграм.

Процедура испоруке поштанских пошиљака, уређена општим актом Предузећа, остаје непромењена и у време ванредног стања.