Инфо - Сервисне информације

Регионална радна јединица „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 29.10.2020. године од 11 до 14 часова, у просторијама кантине, Првомајска бр. 2-4, Суботица. Списак робе можете погледати овде.

Поводом појаве лажних наградних игара преко друштвених мрежа Instagram и Facebook, уз неовлашћену употребу речи „пошта“ и заштићеног жига, тј. робног знака (логотипа) које користи ЈП Пошта Србије, овим путем Вас обавештавамо да ЈП Пошта Србије не приређује, нити организује ни једну наградну игру у којој се корисницима додељују било какве награде, па ни телефони, смарт уређаји и сл.

Тим поводом, апелујемо на грађане да не узимају учешће у истим, а посебно да не остављају своје личне податке (име и презиме, адресу, број телефона, e-mail адресу, ЈМБГ, број личне карте/пасоша, број текућег рачуна, налог на друштвеним мрежама и сл.), како такви подаци не би били злоупотребљени од стране трећих лица, а корисници били жртве преваре и обмане.

Напомињемо да ће Пошта Србије, у циљу заустављања и процесуирања оваквих злоупотреба, наставити да правним путем предузима све неопходне мере и радње пред надлежним државним органима.

О евентуалним наградним играма које у будућности буде приређивала Пошта Србије, моћи ћете да се информишете искључиво преко наше званичне интернет странице: www.posta.rs, односно преко нашег званичног налога на друштвеној мрежи Facebook: https://www.facebook.com/jp.posta.rs, а у свему у складу са одредбама Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 18/20).

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, ће од суботе, 17. октобра до 31. децембра ове године спроводити радове на инвестиционом одржавању фасаде објекта поште 16103 Лесковац 3, у улици Светозара Марковића 1.

Док трају радови, а према Решењу Градске управе града Лесковца – Одељење за комунално стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, одређује се привремена измена режима саобраћаја на јавној површини – тротоару. Измена обухвата затварање дела јавне површине – тротоара у улицама Светоилијска, Светозара Марковића и Боре Станковића.

Захваљујемо корисницима и грађанима Лесковца на разумевању.

Током извођења радова, пошта 16103 Лесковац 3 ће неометано пружати све услуге корисницима у уобичајеном радном времену, радним данима од 7 до 19 часова, суботом од 7 до 15 часова.

РРЈ „Панчево, Сремска Митровица”, ПЈ „Сремска Митровица“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 08.10.2020. године од 10 часова, у просторијама поште 22000 Сремска Митровица, Краља Петра I бр. 2, Сремска Митровица. Списак робе можете погледати овде.

Пошта Србије, као чланица Светског поштанског савеза, редовно добија и прати информације везане за међународни поштански саобраћај, а у циљу тачног и правовременог информисања, обавештавамо кориснике услуга да још увек није дошло до пуне нормализације токова у међународном поштанском саобраћају.

У условима и даљег трајања пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 приспеће међународног поштанског материјала, како у количини, тако и у динамици – не одвија се на начин који одговара редовном и несметаном функционисању. То се, нажалост, неминовно рефлектује према примаоцима пошиљaкa широм света, укључујући и Србију, у виду отежаног приспећа и кашњења пошиљaкa из међународног саобраћаја.

У таквим околностима, Пошта Србије ни на који начин не може да утиче на рад иностраних поштанских оператора, те ни да одговара за кашњења у приспећу међународних пошиљака узрокованих проблемима пандемије заразне болести. На својој територији, Пошта Србије корисницима пружа услуге без икаквог застоја, а приспеле пошиљке из међународног саобраћаја уручују се примацу одмах након приспећа и спроведених царинских процедура, у складу са Законом о поштанским услугама и осталим прописима који уређују област поштанског саобраћаја.

Такође, поново скрећемо пажњу нашим корисницима на то да се статус међународних нерегистрованих писмоносних пошиљака, каква је већина пошиљака генерисаних интернет трговином, не може пратити на званичним сајтовима поштанских оператора, те одабиром такве услуге корисници остају без информација о статусу пошиљке коју очекују.

Будући да Пошта Србије, кроз механизме сарадње са свим међународним поштанским управама, константно улаже максималне напоре да се динамика приспећа и регистрованих и нерегистрованих пошиљака поспеши, молимо кориснике наших услуга за стрпљење и позивамо их да се у случају свих недоумица обрате нашем Контакт центру.