Инфо - Сервисне информације

Радна јединица „Београд Центар“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 03.11.2020. године од 10 до 15 часова, у просторијама поште 11000 Београд 6, улица Савска 2. Списак робе можете погледати овде.

Регионална радна јединица „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 29.10.2020. године од 11 до 14 часова, у просторијама кантине, Првомајска бр. 2-4, Суботица. Списак робе можете погледати овде.

Поводом појаве лажних наградних игара преко друштвених мрежа Instagram и Facebook, уз неовлашћену употребу речи „пошта“ и заштићеног жига, тј. робног знака (логотипа) које користи ЈП Пошта Србије, овим путем Вас обавештавамо да ЈП Пошта Србије не приређује, нити организује ни једну наградну игру у којој се корисницима додељују било какве награде, па ни телефони, смарт уређаји и сл.

Тим поводом, апелујемо на грађане да не узимају учешће у истим, а посебно да не остављају своје личне податке (име и презиме, адресу, број телефона, e-mail адресу, ЈМБГ, број личне карте/пасоша, број текућег рачуна, налог на друштвеним мрежама и сл.), како такви подаци не би били злоупотребљени од стране трећих лица, а корисници били жртве преваре и обмане.

Напомињемо да ће Пошта Србије, у циљу заустављања и процесуирања оваквих злоупотреба, наставити да правним путем предузима све неопходне мере и радње пред надлежним државним органима.

О евентуалним наградним играма које у будућности буде приређивала Пошта Србије, моћи ћете да се информишете искључиво преко наше званичне интернет странице: www.posta.rs, односно преко нашег званичног налога на друштвеној мрежи Facebook: https://www.facebook.com/jp.posta.rs, а у свему у складу са одредбама Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 18/20).

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, ће од суботе, 17. октобра до 31. децембра ове године спроводити радове на инвестиционом одржавању фасаде објекта поште 16103 Лесковац 3, у улици Светозара Марковића 1.

Док трају радови, а према Решењу Градске управе града Лесковца – Одељење за комунално стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, одређује се привремена измена режима саобраћаја на јавној површини – тротоару. Измена обухвата затварање дела јавне површине – тротоара у улицама Светоилијска, Светозара Марковића и Боре Станковића.

Захваљујемо корисницима и грађанима Лесковца на разумевању.

Током извођења радова, пошта 16103 Лесковац 3 ће неометано пружати све услуге корисницима у уобичајеном радном времену, радним данима од 7 до 19 часова, суботом од 7 до 15 часова.

РРЈ „Панчево, Сремска Митровица”, ПЈ „Сремска Митровица“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 08.10.2020. године од 10 часова, у просторијама поште 22000 Сремска Митровица, Краља Петра I бр. 2, Сремска Митровица. Списак робе можете погледати овде.