Радно време службе, надлежне за пријем и обраду упита примљених електронски, је од 7.30 до 15.30 часова радним даном (понедељак – петак). Упити примљени по истеку радног времена службе радним данима, суботом и недељом, биће узети у разматрање првог наредног радног дана.

Подаци корисника

Име и презиме*
Имејл*
Телефон за контакт
Место
Улица и број

Питање корисника

Поље за питање - коментар * (максимално 500 карактера)
Антибот питање

Ваше захтеве, сугестије и похвале, можете упутити и посредством следећих расположивих канала комуникације:

  • у свакој пошти,
  • у писаној форми, на адресу:
    Јавно предузеће „Пошта Србије”
    Таковска 2, 11120 Београд
    ПАК: 135403
  • телефоном, посредством Контакт центра, на број 0700 100 300.

Више информација о услузи и ценама позива