Praćenje pošiljke

Pratite status – Pošiljke

Alat „Pratite status” omogućava dobijanje informacija o datumu, vremenu, mestu i statusu Vaše pošiljke od momenta prijema u sistem.

Identifikacija pošiljke

Svaka pošiljka u sistemu ima svoj prijemni (identifikacioni) broj.

Unošenjem prijemnog broja i pritiskom na dugme „Pratite”, pokrećete postupak pretrage.

Rezultat pretrage

Rezultat pretrage je prikaz promena statusa za traženu pošiljku: datum, pošta, status i primalac.

Status

Spisak mogućih statusa pošiljke:

 • Prijem
 • Otprema
 • Uručeno
 • Zadužena za isporuku
 • Ostavljen izveštaj
 • Preusmerenje
 • Vraćeno pošiljaocu
 • Odbija prijem/Nije tražio
 • Odeljak za neuručive
 • Naredna dostava
 • Odbija prijem zbog carine
 • Nepoznat
 • Adresa nepoznata
 • Adresa nedovoljna
 • Otputovao
 • Odseljen (Preseljen)
 • Umro

Potpis

„Potpis” se prikazuje samo za uručene pošiljke. Ukoliko je pošiljka uručena, korisnik može videti ime i prezime primaoca, datum, vreme i mesto gde je pošiljka uručena.

Kontakt centar Pošte

Ukoliko pretragom niste dobili željenu informaciju, molimo Vas da pozovete Kontakt centar Pošte na telefon 0700 100 300.

Šta je svrha sistema „Track and Trace”?

Sistem za elektronsko praćenje poštanskih pošiljaka („Track and Trace”) omogućava korisniku poštanskih usluga da u svakom trenutku sazna status pošiljke: gde se nalazi, da li je uručena, vraćena, preusmerena.

Koje pošiljke se mogu pratiti u sistemu „Track and Trace”?

U sistemu se trenutno mogu pratiti sledeće pošiljke: vrednosno pismo (prvo slovo „V”, drugo u rasponu od „A” do „Z”); preporučena pošiljka u unutrašnjem saobraćaju (oznaka pošiljke „RE”); paket (prvo slovo „C”, drugo u rasponu od „A” do „Z”); Post-ekspres pošiljke (oznaka pošiljke „PE”); preporučena pošiljka za i iz inostranstva (prvo slovo „R”, drugo u rasponu od „A” do „Z”); EMS pošiljka (prvo slovo „E”, drugo u rasponu od „A” do „Z”).

Kako možemo da ostvarimo uslugu „Track and Trace”?

Uslugu elektronskog praćenja poštanskih pošiljaka korisnik ostvaruje predajom pošiljke za koju je predviđeno praćenje, radniku Pošte.

Gde mogu da saznam da li je moja pošiljka uručena, odnosno njen status?

Informacije o statusu pošiljke korisnik trenutno može dobiti pretragom na sajtu www.posta.rs ili pozivanjem Kontakt centra Pošte na telefon 0700 100 300.

Da li postoji mogućnost da vidim digitalizovan potpis?

Da, ukoliko digitalizovan potpis postoji u bazi.

Da li se prate pošiljke u inostranstvu?

Za sada je elektronsko praćenje pošiljaka u polazu za inostranstvo moguće do Izmenične pošte, odnosno do izlaska pošiljke iz zemlje.

Koje informacije mogu dobiti ukoliko koristim sistem „Track and Trace”?

Koristeći usluge sistema „Track and Trace” korisnik može dobiti sledeće informacije:

 • o oznaci pošiljke, tipu skeniranja, datumu i vremenu skeniranja, potpisu, nazivu radne jedinice Pošte Srbije ili pošte (jedinice poštanske mreže), statusu uručenja;
 • informacije o Kontakt centru Pošte i uslugama koje pruža, na srpskom i engleskom jeziku;
 • informacije o sistemu za elektronsko praćenje poštanskih pošiljaka, njegovim pojedinostima i mogućnostima, na srpskom i engleskom jeziku.

Koliko košta usluga „Track and Trace”?

Usluge sistema „Track and Trace” za sada se ne tarifiraju.

Kako mogu da pratim pošiljku za inostranstvo?

Ukoliko pošiljka koju je korisnik poslao ka određenoj destinaciji u svetu, nije stigla u propisanim rokovima, informaciju o pošiljci korisnik može dobiti klasičnim načinom potraživanja, odnosno pokretanjem potražnog postupka.