Pošta Srbije - Pošta Srbije predstavila novi dizajn luksuznih telegrama

8.12.2021.

Pošta Srbije predstavila novi dizajn luksuznih telegrama

Pošta Srbije pustila je u unutrašnjem saobraćaju u opticaj nove luksuzne telegrame koji su od danas korisnicima dostupni u svim poštama širom zemlje. Na raspolaganju je 25 luksuznih telegrama u novom dizajnu, sa novim i prepoznatljivim motivima, na temu radosnih događaja poput rođenja, rođendana ili venčanja, novogodišnjih, božićnih i uskršnjih praznika, porodične slave, kao i telegrami saučešća.

Na novom dizajnu, kojim će svaka želja i poruka naručioca biti preneta na najlepši način, radili su priznati dizajneri i fotografi, među kojima su i svetski poznati stok fotografi iz Zrenjanina braća Zamurović, o čijem su radu pisale mnoge svetske kompanije, proglasivši ih za najbolje na svetu u oblasti konceptualne stok fotografije.

Telegrami se kao i do sada mogu predati u pošti ili saopštiti pozivanjem sa fiksnog broja registrovanog kod operatora „Telekom Srbija”. Ukoliko se predaje u pošti, telegram mora biti čitko i jasno ispisan ćiriličkim ili latiničkim pismom. Elektronsko praćenje telegrama omogućeno je na korporativnom sajtu Pošte Srbije.

Dizajn novih telegrama možete pronaći na korporativnom sajtu na linku https://www.posta.rs/cir/stanovnistvo/usluga.aspx?usluga=postanske-usluge/telegram-srbija/slanje-telegrama-u-srbiji&strana=luksuzni-telegrami