Brinemo o novim kolegama

Brinemo o novim kolegama

Za sve nove kolege, bez obzira da li imaju ili nemaju iskustvo u poslovima za koje su angažovani, predviđeno je uvođenje u posao prema Programu obuke uvođenja u posao. Cilj programa je brza i adekvatna adaptacija, samostalno obavljanje poslova i prihvatanje pozitivnih vrednosti korporativne kulture našeg preduzeća.