Филателија

Значајни догађаји у уметничким минијатурама.

Погледајте комплетне информације о издањима из текуће календарске године, према Програму издавања пригодних марака.

Детаљне информације обухватају: назив издања, слике марака, ФДЦ коверата, жига, као и техничке податке о издању и текст са ФДЦ коверта.

2019

Програм пригодних поштанских марака

Европска заштита природе

Специјални резерват природе „Ртањ”

Обухвата површину од готово 5.000 хектара са изузетним геолошким, геоморфолошким, биолошким, историјским и естетским вредностима, и стенама различите старости из периода палеозоика, мезозоика и кенозоика. Посебну вредност представља рељеф са купастим врхом Шиљак. Ртањ је станиште строго заштићеним врстама у флори Србије – српска рамонда, ртањска метвица, каћунак смрдљиви, каћун, мушки божур, алпска павит, планинска саса, велемун, кохова линцура. Станиште је изузетно ретке и ендемичне врсте Nepeta rtanjensis, а од лековитих врста издваја се и ртањски чај. На Ртњу обитава и 89 врста птица, а 20 регистрованих врста слепих мишева чини 2/3 од укупног броја у Србији. У водотоковима подножја планине Ртањ има аутохтоних врста риба (поточна пастрмка, поточна мрена, кркуша...), док су у Врмџанском језеру регистроване потпуно изоловане популације, интересантне са аспекта еволутивних промена. На основу Студије зашитите коју је урадио Завод за заштиту природе Србије, Специјални резерват природе „Ртањ”проглашен је за заштићено подрује прве категорије од међународног, националног, односно изузетног значаја.

мр Данко Јовић, Завод за заштиту природе Србије

Споменик природе „Борачки крш”

Обухвата површину од 68,22 хектара и представља остатке лавичне доме, настале надимањем густих маса киселе лаве, чији су делови временом еродовани па је тако створен препознатљив изглед овог подручја. Заједно са Гружанским језером чини IBA (Important Bird Area) подручје. На самом Кршу евидентирано је 79 врста птица – 21,9% укупног диверзитета птица у Србији, пре свега грабљивице – 11 врста (осичар, мишар...), ноћне грабљивице (буљина, шумска сова, утина...) и више десетина певачица овог подручја, (шумска шева, црногрла стрнадица и др.). Током средњег века Борачки крш је био важно утврђење и на њему је постојао град Борач. Остаци некадашњег утврђења, са црквом Св. Архангела Гаврила и старим гробљем у подножју, представљају архитектонско-петролошке објекте геонаслеђа Србије, јер су изграђени од камена са Борачког крша. На основу Студије зашитите коју је урадио Завод за заштиту природе Србије Споменик природе „Борачки крш“ проглашен је за заштићено подрује прве категорије од међународног, националног, односно изузетног значаја.

инг. геологије Мирјана Николић, Завод за заштиту природе Србије

Уметничка обрада марака: Мирослав Николић.

Каталошке информације

20. август 2019.

Уметничка обрада: Мирослав Николић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

939. 50,00 дин(вишебојна) 50.000

940. 74,00 дин(вишебојна) 50.000

Табак: 8+вињета

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрти: 939.Специјални резерват природе „Ртањ”; 940. Споменик природе „Борачки крш”.

Величина марке: 42 х 31,9 мм

Важи неограничено.

Љубичевске коњичке игре

У непосредној близини Пожаревца, на самој десној обали Велике Мораве, кнез Милош Обреновић је 1858. подигао летњиковац за своју жену и децу. Уз конак је подигао и неколико штала у којима је држао своје коње, можда једине приватне коње у Србији турског времена. Ово имање, названо Морава, и све коње на њему, 1860. кнез Милош је поклонио држави. Ергела, која је тада била друга по величини у Србији, ушла је у састав Завода за коњарство Добричево код Ћуприје. Управа Завода је касније премештена у Пожаревац, а потом на Милошево имање Морава, које је кнез Михаило Обреновић, у част мајке Љубице назвао Љубичево.

Почетком 20. века, Љубичево је било коњарска институција европског ранга, са око 500 грла племените расе, пастувима из Цариграда и омицама из Аустрије. Током деценија, ергела је преживела бројне недаће националне историје, али је увек након тешких дана долазио препород. У више наврата је претрпела пустошења, а 1965. године је обновљена на иницијативу коњичког клуба Вељко Дугошевић.

Обнављање ергеле било је подстакнуто и одржавањем Љубичевских коњичких игара, међународне спортско-туристичке манифестације која је настала још 1964. године, као одраз традиције народа стишког и поморавског краја, и његове вечне љубави према племенитој животињи – коњу. Свечани дефиле учесника кроз град обележава почетак Љубичевских коњичких игара. Пре параде, претходни витез Љубичевског вишебоја предаје на чување сабљу градоначелнику Града Пожаревца, који је након завршетка Игара предаје новом победнику Љубичевског вишебоја.

Поред галопских и касачких трка, даљинског јахања (endurance), такмичења у прескакању препона, волтижовања деце, изложбе коња и трка запрега, ова манифестација има и јединствено такмичење у свету – Љубичевски вишебој. У овом такмичењу, храбри витезови на коњима надмећу се у пет традиционалних дисциплина: гађање топузом, стрелом, копљем, сеча сабљом и курирско јахање. Победнику припада титула Витеза Љубичева, црвени витешки плашт и сабља.

Ове године, 56. по реду Љубичевске коњичке игре, одржавају се 30, 31. августа и 1. септембра.

Стручна сарадња: Сандра Шарчевић, дипл. географ-туризмолог, Туристичка организација Града Пожаревца и Василије Балдић, дипл. инжењер менаџмента, в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца.

Уметничка обрада марке: мр Бобан Савић, академски сликар.

Каталошке информације

15. август 2019.

Уметничка обрада: Бобан Савић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 3/4

938. 27,00 дин (вишебојна) 25.000

Табак: 10

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрт: 938. Приказ галопске трке.

Величина марке: 35 х 34,8 мм

Важи неограничено.

Наука

150 година од рођења Светолика Стевановићa

Минералог–кристалограф Светолик П. Стевановић (Мајдан на Руднику, 5. 3. 1869 – Београд, 10. 5. 1953) припадник је прве генерације српских геолога. У родном месту завршио је основну школу, а гимназију је похађао у Горњем Милановцу, Чачку и Крагујевцу, где је и матурирао 1889. Четири године касније дипломирао је на Природно–математичком одсеку Филозофског факултета Велике школе. По завршетку студија радио је као професор–приправник на Великој школи. Пет семестара је провео у Минхену ради усавршавања у области минералогије и кристалографије, а ту је 1902. одбранио и докторску дисертацију. По повратку у Србију предавао је немачки у Јагодини, а затим и у Првој београдској гимназији. Учествовао је у ратовима за ослобођење Србије од 1912–1918, напредовао је до чина потпуковника, а током Првог светског рата био је директор Српске гимназије у Болијеу код Нице (Француска). После 1922, као хонорарни наставник, предавао је минералогију са геологијом на Пољопривредном факултету као и на Вишој педагошкој школи. Пензионисан је 1924. године као помоћник министра просвете. Светолик Стевановић је први увео кристалографске методе за проучавање минерала у Србији. Иако је скоро читав радни век провео изван матичне струке, ипак се није одвајао од науке. Успешно се бавио кристалографијом многих наших минерала и проучавањем минералних вода. Објавио је 36 радова из области минералогије и кристалографије, који су одлично прихваћени у свету. Детаљно је геолошки проучио Нишку и Врњачку бању а резултате је објавио у две монографије.

Мотив на марки: портрет Светолика Стевановића са минералом аурипигментом.

Стручна сарадња: др Тивадар Гаудењи, Српско геолошко друштво – Секција за историју геологије.

150 година од рођења Јеленка Михаиловића

Природњак Јеленко М. Михаиловић (Врбица код Књажевца, 11. 1. 1869 – Београд, 30. 10. 1956) сматра се једним од утемељивача сеизмологије у Србији. Оснивач Сеизмолошког завода у Београду и велики популаризатор науке, Михаиловић је од 1893. до 1906. био ђак на Великој школи и најближи сарадник Милана Недељковића, оснивача Астрономске опсерваторије у којој је, од 1901. године био извршилац макросеизмичких а од 1904. године микросеизмичких послова. Од 1906. године са Светоликом Радовановићем обнавља и организује сеизмолошку службу при Геолошком заводу Велике школе, коју су геолози 1901. препустили опсерваторији. Његовом заслугом Геолошки завод добија сеизмолошку станицу у Ташмајданском парку, која 1910. прераста у Сеизмолошки завод, чији је Михаиловић био управник од 1919. до своје смрти 1956.

Након студија усавршавао се на универзитетима у Стразбуру, Паризу и Берлину. Радио је на формирању сеизмолошке службе Краљевине СХС, а као представник Србије имао је сва права службеног делегата у Интернационалној сеизмолошкој комисији. Био је члан Сеизмолошког друштва Италије, Немачког геофизичког друштва и члан Шпанског астрономског друштва.

Од 1906. до 1939. држао је предавања на курсу сеизмологије на Филозофском факултету у Београду. Хонорарно је, од 1923. до 1941. предавао метеорологију и климатологију на београдском Пољопривредном факултету. Ректор Више педагошке школе постао је 1932. Објавио је 195 научних публикација од којих је и неколико уџбеника, углавном из физике. Као научник прве радове објављивао је из регионалне геологије и палеонтологије, касније се највише посветио астрономији, климатологији, математици, физици и сеизмологији. За педагошки и образовни рад одликован је орденом Светог Саве 3. и 4. степена, за заслуге у ратовима 1912–1918 Албанском споменицом и сребрним орденом, а за научни рад дипломом Српског геолошког друштва.

Мотив на марки: портрет Јеленка Михаиловића са Маинка сеизмографом у позадини.

Стручна сарадња: др Тивадар Гаудењи, Српско геолошко друштво – Секција за историју геологије и Бранко Драгичевић, заменик директора Републичког сеизмолошког завода.

Уметничка обрада марака: Надежда Скочајић, академски графичар.

Каталошке информације

10. јул 2019.

Уметничка обрада Надежда Скочајић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

935. 23,00 дин(вишебојна) 25.000

936. 74,00 дин(вишебојна) 25.000

Табак: 10

На ковертима са жигом ПД (FDCx2)

Нацрти: 935. Портрет Светолика Стевановића са минералом аурипигментом; 936. Портрет Јеленка Михаиловића са Маинка сеизмографом у позадини.

Величина марке: 46,4 х 35 мм

Важи неограничено.

800 година аутокефалности српске цркве

Растко Немањић – у монаштву Сава, најмлађи син великог жупана свих српских земаља, Стефана Немање, имао је пресудну улогу за добијање самосталности Српске православне цркве. Напустивши управу облашћу Хум, око 1191, замонашио се на Светој Гори, где је 1197. сачекао оца, тада већ монаха Симеона. Након што су обновили запустели манастир Хиландар, наговештен је даљи развој српског црквеног питања. После смрти Симеона у Хиландару (1199), Сава се са очевим моштима враћа у Србију у студеничку Лавру – место покоја преподобног – да измири завађену браћу. На Светој Гори и у Студеници, где је био игуман од 1206. до 1217, Сава посвећено ради на постављању темеља Српске Цркве оснивањем манастирâ, писањем типикâ, устројавањем поретка монашког и богослужбеног живота, те превођењем и кодификацијом богатог византијског писаног црквено-правног наслеђа.

Српска Црква постаје у потпуности независна тек након што је Сава 1219. године у Никеји благовољењем византијског цара Теодора Првог Ласкариса и благословом патријарха Манојла Харитопула Сарантена посвећен за првог архиепископа свих српских и поморских земаља. Овај догађај представља прекретницу у историји српског народа од пресудног значаја за даље просвећење, уређење друштва и изграђивање културног и духовног живота Срба.

Стекавши право да самостално посвећује архијереје и свештенство, под Савином управом, Црква оснива нове епархије. У манастиру Жичи, седишту архиепископије, Сава крунише свог брата Стефана Првовенчаног за краља и посвећује епископе Хума, Зете, Хвосна, Будимља, Дабра, Моравице, Топлице, Рашке, Призрена и Липљана. Номоканононом Светог Саве, првим правним кодексом Српске Цркве и врховним законом Државе, написаним око 1220. године, Србија постаје правна држава вођена начелом сагласја световне и духовне власти.

Мотив нa блоку: манастир Жича и Свети Сава, детаљ фреске из манастира Милешева

Уметничка обрада: Анамари Бањац, академски сликар

Стручна сарадња: др Миљана Матић, кустос и ђакон Александар Секулић,

Музеј Српске православне цркве у Београду

Каталошке информације

13. јун 2019.

Уметничка обрада Анамари Бањац

Вишебојни офсет „ЗИН” Београд; з.ч. 13 3/4

Блок–87: 100,00 дин (вишебојна) 20.000

Табак: Блок

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрт: Блок – 87. Манастир Жича и Свети Сава, детаљ фреске из манастира Милешева

Величина блока : 90 x 70 мм (обрезан)

Величина марке у блоку: 42 x 34.8 мм

Важи неограничено.

Музејски експонати

175 година Народног музеја у Београду

Народни музеј у Београду је најстарији и централни музеј Србије. Данас након 175 година од оснивања у свом саставу чува, проучава и излаже више од 450.000 музејских предмета који чине јединствену целину културног наслеђа Србије, централног Балкана али и Европе.

Смештен централном зградом у самом средишту Београда на Тргу Републике, Народни музеј чува репрезентативна културна добра, сведочанства развоја и цивилизацијских промена на подручју данашње Србије, и најближег окружења, од праисторијских времена до позног средњег века, као и репрезентативна дела кључних уметничких стилова и покрета, врхунске уметничке домете у националној и европској уметности од средњовековног периода до савременог стваралаштва. Посебно треба издвојити Лепенски Вир (7. миленијум п.н.е.), Винчанске статуе (6–5. миленијум п.н.е.), Дупљајска колица (16–13. век п.н.е.), златне маске из Требеништа (6. век п.н.е.), оставу из Јабучја (1. век н.е.), Београдску камеју (4. век), Мирослављево јеванђеље (12. век), новац краља Радослава (13. век), средњовековне иконе и фреске, зделу из Враћевшнице (17. век), слике Паје Јовановића, Надежде Петровић и Саве Шумановића, дела старих италијанских мајстора (Ди Креди, Каналето, Гварди), низоземске уметности (радови атељеа Боша, Бројгела, Ван Гојена и Рубенса, као и поједине радове Торопа, Ван Гога и Мондријана). Народни музеј чува дела француског сликарства краја 19. и почетка 20. века (Коро, Домије, Писаро, Реноар, Дега, Сисле, Гоген), а причу о модерној уметности заокружују радови Пикаса, Кандинског, Архипенка и Шагала. Ови изузетни музејски предмети доспели су у Народни музеј махом истраживањима, откупима или поклонима добротвора, којих је у дугој и богатој историји ове музејске куће било како међу владарима, тако и још више међу обичним грађанима. Сви су они допринели томе да Народни музеј постане истински симбол културе Србије.

Мотиви на маркама: 23 дин – Симеон Роксандић, Дечак који вади трн, бронза, 1922; вињета – Ковач, крај 8 – почетак 7. века п.н.е, бронза, Враниште. 74 дин – Огист Реноар, Купачица, око 1915; вињета – Милан Миловановић, Плава врата, 1917.

Стручна сарадња: Народни музеј у Београду.

Графичка обрада марака: Јакша Влаховић, академски графичар.

Каталошке информације

17. мај 2019.

Уметничка обрада Јакша Влаховић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

930. 23,00 дин(вишебојна) 50.000

931. 74,00 дин(вишебојна) 50.000

Табак: 8+вињета

На коверту са жигом ПД (FDC)

Максимум карта (MCx2)

Нацрти: 930. Симеон Роксандић, Дечак који вади трн, бронза, 1922 ; 931. Огист Реноар, Купачица, око 1915.

Величина марке: 31,9 х 42 мм

Важи неограничено.

Европа – националне птице

Наука данас бележи више од 350 врста птица које насељавају територију Србије, од којих се у нашој земљи стално гнезди око 240 врста.

Tichodroma muraria – Пузгавац

Пузгавац је птица певачица која настањује високе планине, између 1.000 и 3.000 м надморске висине, од јужне и централне Европе до Кине. Ова мала птица, тежине око 17 гр, има перје плавосиве боје са тамним летним и репним перима. Међутим, најупечатљивија карактери-стика пузгавца је јарко црвена боја на крилима, која је нарочито уочљива када је птица у лету.

Иако је станарица, забележене су вертикалне миграције током хладних зимских месеци, на ниже надморске висине. Женка пузгавца гради гнездо од траве и маховине у унутрашњости пукотина стена или у рупама. Типично гнездо има два отвора. У гнездо, током маја и јуна, у зависности од надморске висине, женка полаже 4–5 јаја. Током инкубације на јајима лежи само женка, док је мужјак све време храни. О младунцима оба родитеља воде бригу. Пузгавац је инсективорна врста – храни се инсектима, пауцима и бескичмењацима које сакупља са површине стена.

Према IUCN (International Union for Conservation of Nature) критеријумима, пузгавац није глобално угрожена врста. Популација у Србији је стабилна, а главна гнездилишта се налазе на планинама источне и западне Србије.

др Далиборка Станковић, виши кустос, Природњачки музеј у Београду.

Ardeola ralloides – Жута чапља

Жута чапља мала је врста чапље. Има кратак врат, кратак, снажан кљун и смеђа леђа. Достиже дужину 44–47 цм, а распон крила јој је 80–92 цм. На лето, одрасле јединке имају дуго перје на врату. Њен изглед се мења током летења када, захваљујући боји својих крила, изгледа као да је беле боје. Чапљине боје су предивне, посебно у „свадбеном руху”.

Жута чапља је гнездарица Специјалног резервата природе „Горње Подунавље”, на северу Србије – лева обала Дунава од границе са Мађарском до моста код Богојева. Гнезди се у мешовитим колонијама са другим чапљама. У наше крајеве долази крајем априла, а у топле крајеве одлази крајем августа. Гнезди се у густим тршчацима, прошараним врбама и ракитом. Храни се рибом, жабама и разним инсектима. Број младунаца је 3–5 примерака.

Према IUCN критеријумима, статус ове врсте је – угрожена врста, и строго је заштићена.

Јован Ј. Лакатош, орнитолог и фотограф природе.

Уметничка обрада: мр Бобан Савић, академски сликар.

Каталошке информације

9. мај 2019.

Уметничка обрада Бобан Савић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

928. 69,00 дин(вишебојна) 50.000

929. 100,00 дин(вишебојна) 45.000

Табак: 8+вињета

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрти: 928. Tichodroma muraria - Пузгавац ; 929. Ardeola ralloides - Жута чапља.

Величина марке: 42 х 31,9 мм

Важи неограничено.

Уметничка игра у Србији

Мага Магазиновић (1882–1968), једна је од најобразованијих жена у Србији с почетка 20. века. Била је пионирка на пољу уметничке игре, али и на пољу борбе за равноправност жена. Дипломирала је на Филозофском факултету као први женски кандидат на својој групи. Уписала је и Правни факултет како би отворила врата женским студентима у, до тада искључиво мушки, домен студирања права. Била је и први женски службеник у Народној библиотеци, где је 1905. радила као практиканткиња и прва новинарка која је објављивала за „Политику“ (1905/1906). Уметничка, играчка и позоришна знања стицала је код најистакнутијих позоришних имена свога времена у Немачкој: Макса Рајнхарта, Емила Жак-Далкроза, Рудолфа Лабана, Исидоре Данкан. Прва је образована играчица која је отворила школу модерне игре (1910) у време када у Србији још није постојао ни класичан балет. Године 1936. основала је Студентску фолклорну групу; допринела је ширењу знања о игри, новом схватању женског тела и постепеном смањивању дистанце према женама у различитим доменима професионалног стварања. Једна је од зачетница кореодраме на нашем простору. Ауторка је прве стручне литературе и текстова о игри у Србији. Умрла је 8. фебруара 1968.

Смиљана Мандукић (1907–1992), зачетница је модерне игре у Србији и региону. Играчко знање стицала је у Бечу, где је и остварила прве успехе на сцени као соло плесачица. Ученица је славних бечких уметница: Гертруде Боденвизер и Грете Визентал.

Између два светска рата наступа у Београду, где 1931. отвара школу за модерну игру. Водила је часове и преко таласа Радио Београда од 1931. до 1940. Једна је од стваратељки кореодраме као специфичног позоришног жанра на нашем простору. Оснивачица је и прве професионалне групе за модерну игру којом је афирмисала алтернативни играчки правац.

На Музичкој академији у Београду предавала је Ритмику и сценске кретње од 1941. до 1946, а била је и професорка на предмету Сценске кретње на Високој филмској школи од 1947. до 1950. Учествовала је у оснивању Градске балетске школе у Београду у којој је од 1949. до 1963. била главна наставница. Бавила се кореографским и образовним радом у КУД „Абрашевић” и у професионалној играчкој трупи „Београдски савремени балет Смиљане Мандукић”, коју је основала седамдесетих година прошлог века. Умрла је 12. маја 1992. године. Удружење балетских уметника Србије 2012. године установило је награду која носи име ове пионирке модерне игре у Србији.

Јованка Бјегојевић (1931–2015), примабалерина Народног позоришта у Београду која је остварила светску славу. Одиграла је велики број запамћених улога и важила је за изузетну уметницу која је у својим интерпретацијама доносила јединство духовног, емотивног и телесног израза. У Француској је постигла велики успех као чланица трупе славног Жана Бабилеа, у Националном балету Аустралије наступала је као примабалерина у улогама великих балета као што су „Лабудово језеро“, „Силфида“, „Жизела“, „Зачарана лепотица“. Енрико Јосиф је за њу компоновао чувени домаћи балет „Птицо не склапај своја крила”. На Факултету драмских уметности у Београду увела је и водила предмет Сценске игре на Одсеку за глуму, који будуће глумце учи основама класичне игре и култури покрета. Поред тога што је била примабалерина и наступала у класичном репертоару, дала је изузетан допринос и савременој уметничкој игри. Кроз педагошки рад допринела је развоју плесне заједнице у Србији. Допринела је оснивању Удружења балетских уметника Србије (1962). Била је директорка Балета Народног позоришта у Београду. Добитница је Седмојулске награде (1962) и Награде за животно дело Удружења балетских уметника Србије (1998). Умрла је 30. августа 2015. године.

Душанка Сифниос (1933–2016), примабалерина Народног позоришта у Београду, светска играчка звезда, солисткиња у познатој трупи Мориса Бежара – Балет XX века. Након Балетске школе у Београду, коју је завршила у класи чувене руске балерине Нине Кирсанове, улази у Балет Народног позоришта у Београду, у којем је још као ученица играла солистичке партитуре у „Лабудовом језеру“. Као примабалерина београдског Балета, која је изузетне улоге остварила у „Орфеју“, „Силфидама“, „Ромеу и Јулији“, „Жизели“, „Копелији“, остаје непревазиђена по фантастичном извођењу улоге Девојке у „Чудесном мандарину“, на музику Беле Бартока и у кореографији Димитрија Парлића. Играла је код светски прослављених кореографа Леонида Мјасина и Милорада Мишковића у Италији и Француској, али ће заувек остати упамћена по игри у трупи Мориса Бежара: Балет XX века. Чувени Бежар је, инспирисан њоме, креирао легендарни историјски балет „Болеро“, на музику Мориса Равела. Душанка Сифниос снимила је и филмску верзију „Болера“, а за баварску телевизију и „Фантастичан дућан“, „На лепом плавом Дунаву“ и др. Добитница је Награде за животно дело Удружења балетских уметника Србије 1998. године. Умрла је 14. октобра 2016. године.

Стручна сарадња: др Вера Обрадовић, ред. проф. и др Свенка Савић, проф. емеритус; Музеј града Београда и Удружење балетских уметника Србије.

Уметничка обрада: Надежда Скочајић, дипломирани графичар.

Каталошке информације

23. април 2019.

Уметничка обрада Надежда Скочајић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

924. 50,00 дин (вишебојна) 15.000

925. 50,00 дин (вишебојна) 15.000

926. 50,00 дин (вишебојна) 15.000

927. 50,00 дин (вишебојна) 15.000

Табак: карнет

На ковертима са жигом ПД (FDCх2)

Нацрти: 924. Мага Магазиновић; 925. Смиљана Мандукић; 926. Јованка Бјегојевић; 927. Душанка Сифниос.

Величина марака: 42 х 31,9 мм

Величина корице карнета: 232 x 99,8 мм (обрезане-отворене)

Величина табака у карнету: 110 x 89,8 мм (обрезан)

Важи неограничено.

Заштићене животињске врсте

Алпијски дугоушан Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965

Живи у вишим планинским пределима Србије. Као склоништа користи пећине и друге подземне објекте. Станишта у којима лови сумрачне и ноћне инсекте су шумовита. У Србији је по први пут откривен у јулу 2013. године, у пећини на планини Ћетаници у општини Пријепоље. Сматра се да је везан за пределе у којима доминирају кречњачке формације са многобројним подземним карстним објектима. Због тога се сматра да је реално очекивати налазе на планинама у карстним пределима западне и источне Србије. Размножавање у Србији није доказано, иако је врло вероватно.

Према IUCN (International Union for Conservation of Nature) критеријумима, алпијски дугоушан је сврстан у категорију скоро угрожених врста (NT – near threatened) на европском и медитеранском нивоу. У Србији, где је врста недавно откривена, сврстан је у врсте за које недостају подаци за вредновање њиховог статуса угрожености.

Степски твор Mustela eversmanii (Lesson, 1827)

Највећи је од свих европских творова. Тело му је вретенасто и гипко, са кратким ногама и дугим, китњастим репом. Крзно му је светло жућкасто са дужим смеђим длакама, а ноге и реп мрке боје. Уши су кратке, а на глави има типичну маску. Живи у Азији, источној и централној Европи, а у Србији живи у Војводини и северним деловима средишње Србије, најчешће уз стајаће и споротекуће воде. Храни се ситним пољским глодарима попут волухарица, хрчака и текуница, али радо једе и птице, жабе и гуштере. Женка коти до 8 младунаца који у априлу на свет долазе слепи и голи. Непријатељи су му лисице, шакали и подивљали пси. Али, највише га угрожава човек прогањањем, уништавањем степских станишта и употребом родентицида у пољопривреди. Због блиског сродства са мрким твором (Mustela putorius) у природи се могу наћи хибридне јединке.

Према IUCN критеријумима, степски твор није угрожена врста, али је популација у источној Европи угрожена пре свега нестајањем степских станишта, слично као и у Србији, где је сврстана у строго заштићене дивље врсте и где се реализује посебан пројекат ревизије и утврђивања стања и статуса популација.

Стручна сарадња: Др Милан Пауновић, музејски саветник, Природњачки музеј у Београду Уметничка обрада марака: Мирослав Николић.

Балканска дивокоза Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925

Снажан и елегантан папкар танког врата, мале главе и витких чврстих ногу, живи на надморским висинама од 500 до 3100 м. Станишта су му стеновите клисуре, кањони и планински камењари изнад горње шумске границе. Ареал балканске дивокозе је острвског типа.У Србији ова врста аутохтоно живи у кањону реке Дрине, на Мокрој Гори, Проклетијама, Коритнику и Шар планини. Осим тога, потпуно је успело насељавање на два локалитета у источној Србији – у Ђердапској клисури и у Лазаревој клисури код Злота у општини Бор. Дивокозе живе у мањим крдима. Имају истанчан вид и слух. Паре се од новембра до јануара, када мужјаци окупљају две до шест женки у своје хареме. Младунци на свет долазе у априлу. У природи живе око 10 година, а у затвореништву до 18. Бројност дивокоза у Србији се благо повећава.

Према ИУЦН (Интернатионал Унион фор Цонсерватион оф Натуре) критеријумима, дивокоза није угрожена врста. У Европи су угрожене услед нестајања станишта и због мале бројности и изолованости локалних популација због чега се дешава укрштање у сродству. У Србији је сврстана у заштићене дивље, али и ловне врсте заштићене ловостајем.

Мрки медвед Ursus arctos Linnaeus, 1758

Највећи је европски копнени сисар. Тело му је здепасто и снажно грађено са масивном главом и издуженом њушком. Ноге су снажне, са великим канџама, а реп кратак. Крзно је богато, а длака густа и дуга. Боја крзна јако варира од светло смеђе до мрке. У природи живи релативно дуго, 20 до 30 година. Сваштојед је. Живи солитарно, осим у периоду парења и када женка подиже младунце. Полигамна је врста. Пари се од средине маја до јула, а женка има одложено ембрионално развиће и коти до три младунца током зиме, док је још у хибернацији. Млади су на коћењу слепи, без крзна и зуба и тешки свега 500 грама. Женка доји мечиће до почетка лета, који се од мајке одвајају тек у другој или трећој години старости. Мрки медвед је најшире распрострањена врста медведа, мада је данас присутан само на делу некадашњег ареала, а Србија је једина земља која на својој територији има присутне три европске популације медведа – динарско пиндску, карпатску и источно-балканску. Бројност медведа у Србији лагано расте.

Према ИУЦН критеријумима, мрки медвед је угрожена врста, мада глобално и у Европи није. У Србији је сврстан у строго заштићене дивље врсте и трајно заштићене ловне врсте.

Стручна сарадња: др Милан Пауновић, музејски саветник, Природњачки музеј у Београду

Уметничка обрада марака: Мирослав Николић

Каталошке информације

18. април 2019.

Уметничка обрада Мирослав Николић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

920. 23,00 дин(вишебојна) 25.000

921. 46,00 дин(вишебојна) 25.000

922. 50,00 дин(вишебојна) 25.000

923. 70,00 дин(вишебојна) 25.000

Табак: 20

На ковертима са жигом ПД (FDC x 2)

Нацрти: 920. Алпијски дугоушан, Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965; 921. Степски твор, Mustela eversmanii (Lesson, 1827); 922. Балканска дивокоза, Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925; 923. Мрки медвед, Ursus arctos Linnaeus, 1758.

Величина марке: 35 x 31,9 мм

Важи неограничено.

Градови Србије

Зрењанин

Зрењанин је највећи град српског дела Баната и његов је политички, привредни, културни и спортски центар. По површини територије која му административно припада (1326 км2), највећи је град у Аутономној покрајини Војводини и други у Републици Србији. У граду и 22 насељена места живи око 140 хиљада становника и више од 20 нација. Развија се с традицијом дугом готово седам векова, јер се као насеље под именом Бечкерек по први пут у историјским списима помиње још 1326. године.

Долазећи у Зрењанин данас долазите у град мултикултуралности, међунационалне толеранције, долазите у град културе, уметности, спорта, у град мостова, град младих и град снажног привредног замаха. Зрењанин се може препознати по хоровима светског реномеа, Народном музеју или Историјском архиву, али и по спортским именима Дејана Бодироге, Снежане Перић, браће Грбић, Ивана Ленђера, Иване Шпановић или Маје Огњеновић. Може се препознати и по врхунским представама луткарског позоришта, сазивима ликовне колоније акварела, културним догађањима и традиционалној туристичко-привредној манифестацији „Дани пива”, која се последње недеље августа одржава преко 30 година.

На раскршћу значајних копнених и водених путева, удаљен 50 километара од Новог Сада, 75 од Београда и 50 од границе са Европском унијом (Румунија), Зрењанин је данас отворен град, спреман за прихватање нових идеја, начина пословног размишљања или развоја нових технологија. Зрењанин је и град традиционалног гостопримства и могућности за пријатан одмор у свом окружењу.

Мотив на марки и максимум карти: Градска кућа, некадашња Жупанијска палата, подигнута између 1817–1820. на темељима Бечкеречке твђаве.

Мотив на вињети: Мали мост са зградом Суда. Мали мост најстарији је мост у граду, подигнут је 1904, а његово окружење чини најинтересантнију архитектонску целину старог градског језгра.

Мотив на ФДЦ: Зграда Суда, споменик културе од великог значаја, подигнута у периоду од 1906–1908. године, према пројекту архитекте Шандора Ајгнера.

Стручна сарадња: Сања Петровић, помоћник директора ТО града Зрењанина Уметничка обрада: Анамари Бањац, академски сликар.

Панчево

Град Панчево налази се у јужном Банату омеђен Дунавом и Тамишом. Захваљујући свом положају, од прастарих времена је привлачио људе да се овде настане, али и разне освајаче, те су се тако од средњег века овде смењивале српска, угарска, турска и аустријска власт. Богато културно и индустријско наслеђе, мултикултурални дух града, близина престонице, чине Панчево скоро идеалним градом за живот.

Панчево је од давнина познато као трговачки и занатски град, из кога су паробродом у Европу стизали најквалитетнија свила, житарице, со, надалеко чувено Вајфертово пиво и разни занатски производи. Близина Делиблатске пешчаре и њених валовитих обода, као и старо градско језгро, одувек су привлачили филмске екипе, па је Панчево било домаћин великим звездама југословенске и светске кинематографије, који су у граду на Тамишу снимили више од сто филмова. Познати уметници, научници, истраживачи који су живели и стварали у Панчеву били су Михајло Пупин, Јован Јовановић Змај, Ђорђе Вајферт, Исидора Секулић, др Владимир Алексић, Душан Бошковић, прота Васа Живковић, Урош Предић, Стеван Алексић, Илија Коларац, Јован Павловић, браћа Каменко и Павле Јовановић, др Миховил Томандл, др Светислав Касапиновић, Милан Ћурчин, Милош Црњански, Мирослав Антић и многи други.

Парк „Народна башта“, манастир Војловица, храм Преображења Господњег, храм Успења Пресвете Богородице, Евангеличка црква, жупа Светог Карла Боромејског, Светионик на ушћу Тамиша у Дунав, Црвени магацин, неки су од симбола Панчева.

Мотив на марки: градско језгро, улица Војводе Радомира Путника Мотив на вињети и ФДЦ: Храм Успења Пресвете Богородице, међу Панчевцима познатији као Црква са два торња, сазидана 1811. године. Два торња цркве су симболизовала српски народ у две царевине, турској и аустријској.

Мотив на максимум карти: Светионици на ушћу Тамиша у Дунав, саграђени 1909. године. Данас представљају једини пар светионика на целом току Дунава.

Стручна сарадња: доц. др Живана Крејић и Удружење грађана „Посети Панчево“ Уметничка обрада: Анамари Бањац, академски сликар.

Каталошке информације

11. април 2019.

Уметничка обрада Анамари Бањац

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

918. 70,00 дин(вишебојна) 50.000

919. 70,00 дин(вишебојна) 50.000

Табак: 8+вињета

На ковертима са жигом ПД (FDC x 2)

Максимум карта (CM x 2)

Нацрти: 918. Градска кућа, некадашња Жупанијска палата, подигнута између 1817–1820. на темељима Бечкеречке твђаве, Зрењанин; 919. Градско језгро, улица Војводе Радомира Путника, Панчево.

Величина марке: 42 x 30,45 мм

Важи неограничено.

Великани српског глумишта

Велимир Живојиновић, рођен 5.6.1933, у Јагодини. Заједно са Миленом Дравић и Љубишом Самарџићем, чинио је трио најомиљенијих филмских глумаца и био један од стубова на којима је почивала југословенска и српска кинематографија. Надимак Бата дала му је сестра и по њему је био познатији него по правом имену. Звали су га и – народски глумац. У свет уметности ушао је вирећи кроз прозор позоришта у коме се одржавала проба неког комада. Није, како је говорио, имао живаца да чека Хамлета и ускочио је у композицију филма. Словио је и за каубоја, односно Џона Вејна партизанских филмова. За 57 година каријере, играо је у више од 350 филмова и телевизијских серија: Скупљачи перја, Козара, Бреза, Маестро и Маргарита, Три, Балкан експрес, Лепа села лепо горе, Идемо даље... Захваљујући филму, имао је привилегију да испија јутарњу кафу са Ричардом Бартоном и Лиз Тејлор и другује са Орсоном Велсом. Због улоге у филму Валтер брани Сарајево, био је омиљени глумац и стотина милиона гледалаца у Кини. Због привржености породици, одбио позив из Холивуда. Оснивач је и први председник Удружења филмских глумаца Србије. Умро је 22.5.2016. и отишао у легенду.

Љубиша Самарџић, рођен у Скопљу, 19.11.1936. Био је један од највећих и највише награђиваних глумаца српске и југословенске кинематографије. Надимак Смоки пратио га је од истоимене филмске улоге. Иако је, као студент Академије за позориште, филм, радио и телевизију добио стипендију за Атеље 212, каријеру је трајно везао за филм. Говорио је да му је најдража улога у филму Хамлет у Мрдуши Доњој, јер се кроз ту улогу осликавала његова преданост и припадност филму. За улогу у филму Јутро, добио је награду Цоппа Волпи на фестивалу у Венецији. Као редитељ, дебитовао је филмом Небеска удица, а уследили су филмови Наташа, Ледина, Јесен стиже, дуњо моја, Коњи врани, Мирис кише на Балкану... Аутор је тестаментарног, документарног аутобиографског филма Панта реи. Играо је у низу култних филмова и серија: Прекобројна, Битка на Неретви, Савамала, Живот је леп, Смрт господина Голуже, Куда иду дивље свиње, Димитрије Туцовић, Љубавни живот Будимира Трајковића, Полицајац са Петловог брда, Врућ ветар... Бројне награде, дипломе и признања завештао је Југословенској кинотеци. Умро је 8.9.2017.

Мира Ступица, рођена 17.8.1923, у Гњилану. По многима, највећа српска глумица. Уз Милену Дравић, проглашена глумицом XX века. Са редитељем и супругом, великаном Бојаном Ступицом, градила је и темеље и врхове, не само позоришног живота ових простора, већ и културе у најширем и најпотпунијем смислу те речи. Ведра, енергична, надасве шармантна, харизматична... Њен смех је, како се говорило, парао и звезде. Таленат такође. И мудрост. На гостовању представа Дундо Мароје и Јегор Буличов у Паризу, домаћини су јој, видевши каква је глумица, дали гардеробу Саре Бернар, у коју приступ имају само посебни. Играла је Петруњелу, Мирандолину, Баруницу Кастели, Глорију, Настасју Филиповну, Сашу Његину, Грушењку, Мадам Сан Жен, Принцезу Ксенију, највеће наслове домаће и светске, класичне и савремене литературе. Добитница је свих најзначајнијих позоришних и филмских награда и признања. Објавила је књигу мемоара Шака соли, 2000. Отргла је глумицу Жанку Стокић од заборава и, установивши награду са њеним именом, вратила је на сцену Народног позоришта и у колективно памћење. Умрла 19.8.2016.

Слободан Алигрудић, пореклом Црногорац, рођен 15.10.1934, у Битољу. Да није глумац, говорио је, био би фудбалер Партизана. Апсолвирао је Глуму на Академији за позориште, филм, радио и телевизију. Шездесетих година прошлог века, Атељеу 212, у коме је Мира Траиловић већ окупила Зорана Радмиловића, Слободана Цицу Перовића, Петра Краља, Бору Тодоровића, Бату Стојковића, Милутина Бутковића и Владу Поповића, недостајао је само Алија за комплетирање октета креатора и данас чувеног доброг духа Атељеа. Због, како кажу, пробирљивости у позоришним пословима, напушта Атеље и великим корацима улази у свет покретних слика, дарујући своје лице и глас ликовима у преко 90 филмова, телевизијских серија и драма. Улоге антихероја у филмовима црног таласа и комплетни карактери били су скројени по његовој мери: Сан, Заседа, Рани радови, Кад будем мртав и бео, Љубавни случај или трагедија службенице ПТТ... Филмови Сјећаш ли се Доли Бел и Отац на службеном путу Емира Кустурице обележили су његову каријеру. Умро је 13.8.1985, млад, није дочекао 51. годину.

Предраг Лаковић, рођен у Скопљу, 28.3.1929. Опште познат по надимку Пепи. Припада првој послератној класи дипломаца глуме Академије за позориште, филм, радио и телевизију, 1952. Каријеру започео на сцени Београдског драмског позоришта, као и већина колега са класе, а у програмима радија и телевизије наступа од почетка рада Телевизије Београд. Између осталог, маестрално је и аутентично тумачио ликове малих људи, са маргине живота, топлих а неприметних, меланхоличних, самотњака и боема: бербера, газда, конобара, кућепазитеља, машиновођа, понеког професора, новинара. Неке од најзначајнијих улога остварио је на сцени Југословенског драмског позоришта, у представама: Сумрак, Три сестре, Хрватски Фауст, Колубарска битка, Брисан пут... Играо је у више од стотину филмова и тв серија, међу којима су: Самци, Мајстори, мајстори, Дом за вешање, Случај Хармс, Живот је леп, Отац на службеном путу, Госпођа министарка, Бољи живот... Добитник Октобарске награде Града Београда за улогу у филму Стратегија свраке. Утопио се 9.9.1997, у реци Тиси, чије су му обале пружале мир и уточиште за живота.

Соња Савић, рођена 15.9.1961, у Чачку. Дипломирала 1982, као најталентованија глумица генерације 1977. Једна је од најдаровитијих, најлепших и најособенијих глумица југословенског и српског филма. Њен је сензибилитет на посебан начин блистао на филмској траци. Како је неко приметио, Соња је била последња генерација уметника који су живели и умирали за идеале. Није волела класична позоришта, привлачиле су је алтернативне сцене. На најлепши начин градила је и уздизала урбану културу. Сукња од скаја и сако на голо тело нису се пре ње носили, бојила је тушем нокте у црно зато што таквог лака није било. У Љубљани су је прозвали иконом побуне, што јој је импоновало. За себе је тврдила да припада панк генерацији, талентованим људима који су говорили оно што други мисле, а не смеју да кажу. Њену каријеру су, између осталог, обележили филмови Уна, Живети као сав нормалан свет, Како је пропао рокенрол, Шећерна водица, Давитељ против давитеља, Балкански шпијун, Ми нисмо анђели... За улогу у филму Живот је леп добила је Специјалну награду у Венецији. Умрла је 23.9.2008, млада, у 47. години.

Милорад Мандић, рођен 3.5.1961, Београђанин. Хтео је да буде пилот, али је нагло израстао, па није могао да стане у авион! После дипломског, постао је члан, првак, касније и директор Позоришта Бошко Буха. Сам је направио име, презиме и надимак, Манда. Започео је реновирање Позоришта, борећи се за достојанство професије и достојанство најмлађе публике. Његову глумачку харизму красио је и раскошан дар за комедију. Истицао је да је позориште „последња оаза сувислих мисли, место на коме се стичу драгоцена искуства и граде успомене, размењују сазнања, ставови и емоције“. Између осталог, у телевизијском програму С оне стране дуге био је саобраћајац за децу и улепшавао детињство генерација деведесетих. Говорио је: „Све што ми се догађа је – судбина, награда и усуд“. Није успео да се последњи пут поклони публици, јер је преминуо 15.6.2016, усред представе Петар Пан, на сцени Бухе. Млад, у 55. години. Награда за глумачко постигнуће на пољу комедије носи његово име, додељује се на нишком Фестивалу глумачких остварења домаћег играног филма Филмски сусрети.

Небојша Глоговац, Херцеговац, рођен у Требињу, 30.8.1969. године. Након дипломирања 1994, постаје члан Југословенског драмског позоришта. Огроман таленат, мисаоност, емотивност биле су његова снага и покретач, њима је пунио душу себи и другима. До краја се посвећено бавио глумом кроз коју је, како је говорио, могао боље да разуме друге људе и живот сам. Својом глумачком креацијом чинио је да лик који игра постаје живо биће, да ради, хода, дела... Умео је да ухвати пуноћу живота, суштину такође, а његову есенцију претвори у чисту уметност. Велики аплауз прихватао је као узвраћену емоцију и мисао. Посвећеник, отворен, неоптерећен славом, предусретљив... Био је Хамлет у зрелим годинама, Хамлет за антологију и памћење. Играо је у филмовима и представама: Небеска удица, Хадерсфилд, Убиство с предумишљајем, Буре барута, Олуја, Метаморфозе, Муње, Клопка, Сумњиво лице, Устав Републике Хрватске... Његов је опус културно добро. Добио је готово све најзначајније позоришне и филмске награде: Стеријину, Цара Константина, Златну Арену, Милоша Жутића, Зорана Радмиловића, Миливоја Живановића... и Добричин прстен за животно дело, постхумно. Умро у Београду, 9.2.2018, млад, у 49. години.

Стручна сарадња: Удружење драмских уметника Србије.

Уметничка реализација: мр Марина Калезић, академски сликар.

Каталошке информације

27. март 2019.

Уметничка обрада Марина Калезић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

910. 23,00 дин (вишебојна) 25.000

911. 23,00 дин(вишебојна) 25.000

912. 23,00 дин (вишебојна) 25.000

913. 23,00 дин(вишебојна) 25.000

914. 23,00 дин (вишебојна) 25.000

915. 23,00 дин(вишебојна) 25.000

916. 23,00 дин (вишебојна) 25.000

917. 23,00 дин(вишебојна) 25.000

Табак: 8

На ковертима са жигом ПД (FDC x 4)

Нацрти: 910. Портрет Велимира Бате Живојиновића; 911. Портрет Љубише Самарџића; 912. Портрет Мире Ступице; 913. Портрет Слободана Алигрудића; 914. Портрет Предрага Пепија Лаковића; 915. Портрет Соње Савић; 916. Портрет Милорада Мандића Манде; 917. Портрет Небојше Глоговца.

Величина марке : 35 x 46,4 мм

Важи неограничено.

100 година Удружења драмских уметника Србије

Оснивање Удружења иницирано је у време Првог светског рата, када је група глумаца, прешавши Албанију, стварала позориште на Крфу и размишљала о оснивању своје сталешке организације. Оснивачка скупштина Удружења глумаца Срба, Хрвата и Словенаца (касније Краљевине Југославије), одржана је 15. септембра 1919, а Удружење глумаца било је прво које је тада, у Београду, окупило све глумце, али и друге позоришне ствараоце, са циљем да унапређује драмску уметност и побољшава положај уметника.

Средства за рад Удружења обезбеђивана су од наплате чланарине, кроз улоге, поклоне и различите акције. Временом је предратно Удружење иницирало и реализовало значајне помаке у позоришној делатности, а стекло је и значајну имовину (три вишеспратне зграде у Београду и неколико плацева у земљи). Било је признато, уважавано и помагано од стране чланова, угледних појединаца и друштва. Архиве бележе, између осталог, покровитељство краља Александра I и одликовање орденом Светог Саве III реда.

У годинама које су уследиле након Другог светског рата, драмски уметници у Србији поново се организују са истим циљем – да унапређују драмску уметност и штите професионалне интересе уметника. Удружење драмских уметника Србије (регистровано 1950) многе своје активности заснива на традицији и вредностима предратне сталешке организације. Додељује значајна струковна признања и награде, издаје позоришне новине, књиге и друге публикације о драмским уметницима и њиховом стваралаштву, подржава чланове у самосталним уметничким пројектима, помаже социјално и здравствено угрожене чланове, залаже се за унапређење законске регулативе којом се уређује област професионалног рада драмских уметника итд. Носилац је статуса репрезентативног удружења у култури и обавља поверене послове утврђивања статуса самосталног драмског уметника, стручњака и сарадника и регулисања њиховог пензијско-инвалидског и здравственог осигурања.

Од оснивања Удружења до данас, његовом развоју и афирмацији допринели су најзначајнији уметници са ових простора.

Стручна сарадња: Удружењe драмских уметника Србије.

Ликовно решење: мр Бобан Савић, академски сликар.

Каталошке информације

27. март 2019.

Уметничка обрада Бобан Савић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 3/4

909. 23,00 дин (вишебојна) 45.000

Табак: 25

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрт: 909. Симболичан приказ прославе јубилеја Удружења драмских уметника Србије са знаком Удружења драмских уметника Србије

Величина марке: 35 x 31,9 мм

Важи неограничено.

50 година Радио Београда 202

Радио Београд 202, популарно назван Двестадвојка, најмлађи је члан породице Радио Београда, радијског дела данашњег јавног медијског сервиса Радио-телевизије Србије. Започео је емитовање програма 27. 06. 1969. године и већ пола века помера границе уобичајеног и традиционалног радија. Био је и остао иноватор и шампион Србије и региона у директној комуникацији са слушаоцима као први радио који је увео редовно и непосредно учешће слушалаца у гласањима о најразличитијим темама – од најбољих песама до најгорих и најбољих личности и појава у друштву.

Програм који већ 50 година живи и дише са својом публиком, данас је 24 часа дневно у контакту са слушаоцима на најразличитије начине – од новијих канала комуникације као што су друштвене мреже, преко смс сервиса, електронске поште, до старог доброг фиксног телефона. То је први радио који је организовао концерте уживо. И публика и слушаоци могли су да гласају за песме које су постајале хитови недеље. Пет деценија се на овом радију слуша најбоља домаћа и светска поп и рок музика, а посебна пажња посвећена је домаћој рок и поп музици и подршци квалитетним новим извођачима. Захваљујући Двестадвојци многи певачи и групе из Србије и бивше Југославије постали су највеће регионалне звезде. Неки од најбољих уметника, писаца, глумаца, музичара, новинара, водитеља, ауторитета из различитих области су радили на овом радију, а за њега су говориле неке од најважнијих и најпознатијих личности из Србије и света. Двестадвојка је посредно или непосредно заслужна за објављивање многобројних књига и музичких албума. То је радио који је већ пола века тотално другачији од других, невидљиви кућни пријатељ који уме да забави и распева слушаоце, научи их нечем новом, а истовремено да их подстакне на размишљање.

Стручна сарадња: Редакција Радио Београда 202.

Ликовно решење: мр Бобан Савић, академски сликар.

Каталошке информације

12. март 2019.

Уметничка обрада Бобан Савић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 3/4

908. 23,00 дин (вишебојна) 25.000

Табак: 25

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрт: 908. Симболичан приказ прославе јубилеја Радио Београда 202 са знаком Радио Београда 202;

Величина марке : 31,9 x 42 мм

Важе неограничено.

Флора

Гљиве

Гљиве су разнолика група организама која спада у посебно царство живог света, различито од биљака и животиња. Наука која их проучава назива се микологија. Живе често у симбиози са биљкама, могу бити паразити или разлагати остатке органских материја.

Током више од једног века миколошких истраживања у Србији овде је по први пут откривен велики број до тада непознатих врста гљива. Први примерак новооткривене врсте који неки истраживач пронађе служи да се та врста научно опише. Смешта се у научну збирку у неком музеју или другој научној установи и назива се ХОЛОТИП. Већи број холотипова врста откривених у Србији се чува у Националном фунгаријуму, збирци гљива у Природњачком музеју у Београду. Скоро целокупно организовано знање о дистрибуцији, разноликости и међусобним односима у живом свету, као и систем научне номенклатуре, заснован је на проучавању репрезентативних примерака живих бића, холотипова биљака, гљива и животиња у збиркама и музејима. Ове збирке су темељ за даља истраживања неких основних појава у живом свету: еволуције, екологије, утицаја климатских промена, биогеографије, понашања животиња, феномена у пољопривреди, па на крају и појава у друштву и култури.

Psilocybe serbica M. M. Moser & E. Horak

Војтех Линтнер, кустос из Природњачког музеја и чувени аустријски миколог Мајнхард Мозер (Meinhard Moser) открили су ову ретку врсту 1963. године на Тари, а касније је налажена и у другим земљама у Европи. Гљива је токсична и халуциногена.

Tuber petrophilum Milenković, P. Jovan, Grebenc, Ivančević & Marković

Ретка врста тартуфа коју је 2004. године открио Мирољуб Миленковић и касније објавио откриће са сарадницима. Расте у пукотинама стена што је чини јединственом међу тартуфима. До данас је пронађена само у Србији, на Тари.

Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Необична гљива из групе гнојиштарки. Иако је по први пут откривена у Француској у 18. веку, у Србији је значајна јер се налази на амблему Миколошког друштва Србије, стручног удружења миколога.

Octospora pannosa T. Richter, M. Vega & D. Savić

Сићушна гљива, паразитира на маховини Брацхyтхециаструм велутинум. На Фрушкој гори је пронашао Драгиша Савић 2018. године. У слично време исту врсту пронашли су и научници у Немачкој, подаци су обједињени и затим је озваничено откриће нове врсте.

Стручна сарадња: др Борис Иванчевић, Природњачки музеј у Београду.

Уметничка обрада марака: Мирослав Николић.

Каталошке информације

7. март 2019.

Уметничка обрада Мирослав Николић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

904. 50,00 дин (вишебојна) 25.000

905. 50,00 дин(вишебојна) 25.000

906. 50,00 дин (вишебојна) 25.000

907. 50,00 дин(вишебојна) 25.000

Табак: 16

На ковертима са жигом ПД (FDC x 2)

Нацрти: 904. Приказ печурке, Psilocybe serbica; 905. Приказ печурке, Tuber petrophilum; 906. Приказ печурке, Coprinopsis; 907. Приказ печурке, Octospora pannosa

Величина марке: 31,9 x 35 мм

Важе неограничено.

150 година од рођења Махатме Гандијa

Мохандас Карамчанд Ганди (2. октобар 1869 – 30. јануар 1948) био је вођа Покрета за независност Индије. Својим необичним, али ипак моћним политичким инструментима Сатјаграхе и ненасилног протеста, Махатма Ганди инспирисао је политичке лидере и покрете за људска права и слободу широм света.

Махатма Ганди рођен је у добростојећој хиндуској породици у Порбандару (Гујарат). Још у детињству упознао је учење о толеранцији, неповређивању других људи и вегетеријанству. Студирао је права на Универзитету у Бомбају и касније Лондону. Са породицом, женом и децом, у Јужној Африци је провео 20 година као службеник у филијали једне индијске компаније, борећи се против дискриминације Индијаца у Африци.

Као оснивач филозофије под називом Сатјаграха – отпора путем масовне, ненасилне грађанске непослушности, постао је један од највећих политичких и духовних вођа свога времена.

Његов главни циљ био је борба за независност Индије која је у то доба била британска колонија. Тежио је смањењу сиромаштва, ослобађању жена и искорењивању дискриминације, с крајњим циљем да Индија постане самостална држава. Његови напори су се исплатили када је Велика Британија напокон прогласила независност Индије 15. августа 1947. године. Противници независности Индије убили су га 30. јануара 1948.

Борба Махатме Гандија за слободу и мир инспирисала је покрете за људска права широм света, а Уједињене нације су прогласиле 2. октобар, Гандијев рођендан, за Међународни дан ненасиља којим се, кроз образовање и подизање јавне свести шири порука о ненасиљу и жеља да се осигура култура мира, толеранције и разумевања.

Мотив на марки: портрет Гандија са симболичким приказом цвета лотуса у позадини.

Мотив на вињети: charkha – точак за ткање памука, симбол пасивног отпора у Индији.

Уметничка реализација: мр Бобан Савић, академски сликар.

Каталошке информације

28. фебруар 2019.

Уметничка обрада Бобан Савић

Вишебојни офсет „ЗИН” Београд; з.ч. 13 3/4

903. 75,00 дин (вишебојна) 25.000

Табак: 8 + вињета

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрт: 903. Портрет Махатме Гандија са симболичким приказом цвета лотуса у позадини

Величина марке: 31,9x42мм

Важи неограничено.

Васкрс

Васкрсна недеља одређује дан годишње прославе Христовог васкрснућа. Датум није фиксни, а израчунава се на основу астрономије, односно датума пуног Месеца који је претходио Христовом васкрснућу 30. године п. н. е.

Васкрс је један од најважнијих хришћанских празника. То је дан вечне радости, дан када је Христ, Син Божји, победио смрт. Чином васкрснућа Исус Христ је доказао своје божанске моћи и отворио врата вечног живота, радости и среће које можемо наћи у вери нашој.

На Васкршњу недељу звона звоне на црквама, а народ са својим свештеником обилази око цркве. После трећег обиласка, стаје се испред цркве. Свештеник носи крст, свећу и кандило и поје васкршњу литургију. Врата се отварају и народ улази у цркву где се литургија наставља. Када се заврши, народ се поздравља речима: „Христос васкрсе”, „Ваистину васкрсе”.

Постоје многи обичаји у вези са Васкршњом недељом, а онај који сигурно деца највише воле је бојење и даривање јаја. Прво јаје се боји у црвено и у многим деловима наше земље ово јаје се зове „чуваркућа” и чува се целе године, све до наредног Васкрса.

Мотиви на маркама и коверти: детаљи са фресака манастира Студеница.

Графичка обрада марака: Јакша Влаховић, академски графичар.

Каталошке информације

21. фебруар 2019.

Уметничка обрада Јакша Влаховић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

901. 23,00 дин (вишебојна) 215.000

902. 74,00 дин(вишебојна) 100.000

Табак: 25

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрти: 901. Детаљ фреске из манастира Студеница; 902. Детаљ фреске из манастира Студеница.

900. Свиња и стилизовани натписи из кинеског лунарног хороскопа

Величина марке : 31,9x35мм

Важе неограничено.

Лунарни хороскоп – година Свиње

Лунарни календар је заснован на циклусима Mесечевих мена, мада већина лунарних календара представља у ствари лунисоларне календаре. То значи да календарски месеци одговарају Mесечевим циклусима али се повремено додају интеркаларни месеци како би се ови циклуси усагласили са соларном годином. Међу оваквим календарима су кинески, хебрејски и хинду календари, као и већина календарских система коришћених у антици.

Лунарни календари се разликују по томе којим даном почиње месец. У кинеском календару, први дан је астрономски одређен коњункцијом Сунца и Месеца у кинеској часовној зони.

Kинески зодијак спада у најстарије познате астролошке системе. Састоји се од 12 знакова од којих сваки влада једном лунарном годином. Ови знаци зодијака носе називе животиња (Пацов, Биво, Тигар, Зец, Змај, Змија, Kоњ, Kоза, Мајмун, Петао, Пас, Свиња). Поред основних знакова, у кинеском хороскопу веома су битни и елементи: дрво, метал, вода, ватра и земља. Kинеска астрологија заснована је на сазнањима старих астронома и традиционалнoм кинеском календару. Она је такође повезана и са древним учењима о три хармоније – рај, земља и вода, учењем ву ксинг, јин и јанг, пет планета, 10 небеских токова и 12 земаљских грана, итд.

У лунарном хороскопу, 2019. је година Свиње и почиње 5. фебруара. Особе рођене у знаку Свиње су вредне, саосећајне и дарежљиве. Имају одличну способност концентрације, па једном када себи поставе циљ, сву своју енергију уложиће да га постигну. Веома ретко траже помоћ других људи, али су врло радо спремни да помоћ пруже. Када се суоче с проблемима, Свиње ће га решити пажљиво поступајући, без обзира колико велики проблем био. Свиње имају веома снажан осећај одговорности који их тера да доврше све што почну.

Према лунарном хороскопу, 2019. ће бити година богатства и среће. Година одлична за стицање иметка и инвестирање, пуна радости, година пријатељства и љубави за све знаке зодијака; плодна година, јер Свиња привлачи успех у свим сферама живота.

Ликовно решење: мр Бобан Савић, академски сликар.

Каталошке информације

5. фебруар 2019.

Уметничка обрада Бобан Савић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

899. 23,00 дин (вишебојна) 175.000

900. 74,00 дин(вишебојна) 50.000

Табак: 25

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрти: 899. Свиња и стилизовани натписи из кинеског лунарног хороскопа;

900. Свиња и стилизовани натписи из кинеског лунарног хороскопа

Величина марке : 35x29мм

Важе неограничено.

2019

Никола Тесла

Никола Тесла

Каталошке информације

23. мај 2019.

Уметничка обрада: Марина Калезић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 ¾

932. 23,00 дин (вишебојна) 2.000.000

Табак: 100 комада

Нацрт: 932. Портрет Николе Тесле

Величина марке: 23,2 x 24,65 мм

Важи неограничено.

Милутин Миланковић

Милутин Миланковић

Каталошке информације

23. мај 2019.

Уметничка обрада: Марина Калезић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 ¾

933. 35,00 дин (вишебојна) 200.000

Табак: 100 комада

Нацрт: 933. Портрет Милутина Миланковића

Величина марке: 23,2 x 24,65 мм

Важи неограничено.