Филателија

Значајни догађаји у уметничким минијатурама.

Погледајте комплетне информације о издањима из текуће календарске године, према Програму издавања пригодних марака.

Детаљне информације обухватају: назив издања, слике марака, ФДЦ коверата, жига, као и техничке податке о издању и текст са ФДЦ коверта.

2020

Програм пригодних поштанских марака

50 година Радија Студио Б

Радио Студио Б је 1. априла 1970. године основала група новинара дневног листа „Борба”, као прву станицу изван система државних електронских медија. Емитовање програма почело је тачно у 13 часова. Уређивачка политика је била потпуно револуционарна за то време – градски радио са много музике и максимално три минута говора између две музичке нумере. Новинари и водитељи у студио су унели „семафор” који је укључивао „црвено” свака три минута. Нико, чак ни најугледнији гости попут градоначелника Београда, није могао да говори дуже од три минута одједном.

Већ 1971. године покренут је и Други програм на средњим таласима и то превасходно музички, са вестима на сваки сат. Касније је по-кренут и Трећи програм, са искључиво класичном музиком, а осно-вани су и продукција грамофонских плоча и продукција ТВ реклама. Као оснивачи, остаће упамћени Драган Марковић, новинар дневника „Борба”, Слободан Глумац, директор дневника „Борба” и Небојша – Бата Томашевић, директор „Југословенске ревије”.

Студио Б је 28. марта 1990. покушао да емитује и ТВ програм, али су власти, незадовољне уређивачком политиком, искључиле предајник. Ипак, прва независна ТВ станица на Балкану почела је да ради већ неколико месеци касније, у новембру 1990. године. Остало је историја.

Стручна сарадња: Студио Б

Графичка реализација издања: Марија Влаховић, академски графичар

Каталошке информације

1. април 2020.

Уметничка обрада Марија Влаховић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

988. 27,00 дин (вишебојна) 25.000

Табак:25

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрти: 988. Графичко решење са приказом радио таласа и панорамом Београда у позадини.

Величина марке: 31,9 х 35 мм

Важи неограничено.

Европска заштита природе

Предео изузетних одлика „Културни предео Тршић – Троноша”

Простире се на територији од 1802,57 ha. Природне вредности подручја чине очувани комплекси аутохтоних сладуново–церових и других шума док је, од укупно 145 врста биљака и животиња, 83 заштићено, а 62 припадају категорији строго заштићених.

Приобални појас водотокова је станиште водоземаца и гмизаваца са 11 заштићених врста. Од фауне птица издваја се присуство средњег детлића (Dendrocopos medius), русог сврачка (Lanius collurio) и виноградарске стрнадице (Emberiza hortulana), као врста од међународног значаја. У фауни сисара забележено је 52 врсте, а фауна слепих мишева представљена је са 18 строго заштићених врста. На основу студије заштите Завода за заштиту природе Србије за подручје „Културни предео Тршић – Троноша”, Влада Републике Србије донела је 2019. Уредбу о проглашењу Предела изузетних одлика „Културни предео Тршић – Троноша”, како би се очувала непокретна културна добра, природне вредности, специфична конфигурација терена и регионална различитост карактера предела, а због јединственог споја природних и створених вредности.

Драган Цвијић, просторни планер, Завод за заштиту природе Србије

Предео изузетних одлика „Варденик – Стрешер”

Налази се у југоисточној Србији, у оквиру подручја Власине и Крајишта, највећим делом обухвата планину Варденик са највишим врхом Велики Стрешер (1876 m). Рељеф планине Варденик настао је у дугом временском раздобљу под утицајем сложених геолошких и геоморфолошких процеса. Флору подручја одликује велика биолошка разноврсност са укупно 414 биљних врста. Овај мали простор настањује 12,3% укупне флоре Србије, при чему 10% чине ендемични таксони. Подручје карактерише присуство 54 дрвенасте и жбунасте врсте од којих је осам у статусу „заштићена врста”: мечја леска (Corylus colurna), бреза (Betula pendula), клека (Juniperus communis), дивља ружа (Rosa canina), ситнолисна липа (Tilia cordata), бели глог (Crataegus monogyna), дрен (Cornus mas) и клокочика (Staphylea pinnata). Ихтиофауна подручја је задржала висок ниво аутохтоности, а значајно је и присуство поточне пастрмке. Овај предео је међународно значајно подручје за биљке (IPA), међународно значајно подручје за птице (IBA) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA).

мр Данко Јовић, биолог и Ана Петковић, инж. шумарства, Завод за заштиту природе Србије.

Уметничка реализација издања: Мирослав Николић.

Каталошке информације

20. март 2020.

Уметничка обрада Мирослав Николић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

986. 54,00 дин (вишебојна) 50.000

987. 70,00 дин (вишебојна) 50.000

Табак: 8

На ковертима са жигом ПД (FDC)

Нацрти: 986. Културни предео Тршић – Троноша; 987. Варденик – Стрешер.

Величина марке: 42 x 31,9 мм

Важи неограничено.

Градови Србије

Крушевац

Крушевац је град изузетно богатог културно-историјског наслеђа. Историја је у овом граду почела да се исписује давне 1371, када је кнез Лазар саградио Крушевац, одабравши га за своју престоницу.

У оквиру комплекса Лазаревог града, налази се црква Лазарица, коју је кнез Лазар посветио Архиђакону и Првомученику Стефану – заштитнику династије Немањића, а у славу свог прворођеног сина Стефана. Ту се српска војска причестила пред одлазак у Косовски бој. Недалеко одатле, на Тргу деспота Стефана, 2018. је постављен споменик кнегињи Милици, дело академског вајара Зорана Ивановића.

У Крушевцу је и једно од најлепших архитектонских остварења с почетка XX века, зграда Начелства, са својом раскошном унутрашњошћу. Мозаички комплекс У славу Крушевца, дело Младена Србиновића, инспирисан средњевековном историјом Србије, који краси просторије Начелства, чине зидни и подни мозаици, витражи и лунете у плафонским нишама.

У једну од најстаријих грађевина у Крушевцу убраја се и Кућа Симића, грађена пре 1833, позната као место где је договорена кнез Милетина буна. Центром Крушевца доминира Споменик косовским јунацима – симбол града, дело вајара Ђорђа Јовановића који је на Светској изложби у Паризу 1900. награђен Златном медаљом I реда. На јужној периферији простире се Слободиште, споменички комплекс стрељанима из Крушевца и околине у II светском рату. У непосредној околини града налази се и планина Јастребац, чији највиши врхови Ђулица (1491m) и Поглед (1481m), представљају природну границу између Топлице и Поморавља.

Рибарска бања код Крушевца спада у прве српске бање, а због бројних посета крунисаних глава, и данас је називају краљевском. Њен најчешћи гост био је краљ Петар I који је ту налазио лека својој костобољи.

Град Крушевац је члан Међународне асоцијације градова „Весника мира“ и једини град на свету носилац признања „Весника мира“ и „Медаље мира“. У Крушевцу је подигнут и Споменик миру, јединствен у свету.

Мотиви:

На марки: Споменик косовским јунацима; на вињети и коверту: црква Лазарица; на максимум карти: споменик кнезу Лазару.

Стручна сарадња: Туристичка организација града Крушевца.

Уметничка реализација издања: Анамари Бањац, академски сликар.

Чачак

Чачак је град који се сврстава међу веће градове у Србији, са препознатљивом архитектуром и богатим споменичким наслеђем. У граду Чачку се налазе бројни споменици културе, сакрални об-јекти и установе културе од националног значаја – Народни музеј, Храм Вазнесења Христовог из XИИ века, Уметничка галерија „Надежда Петровић”. Познати археолошки локалитети и културно-историјски споменици у Чачку су Римске терме, Меморијални комплекс на брду Љубићу, Споменик ратницима Првог светског рата – Четири вере. На територији града Чачка налазе се занимљиве и атрактивне туристичке дестинације: Овчарско-кабларска клисура – предео изузетних одлика, подручје са рељефом кога карактеришу предели богати речним токовима, језерима и разноврсном флором и фауном, манастирима из средњег века, термо-минералним изворима Овчар бање. Упечатљиви масиви Овчара и Каблара кроз које тече река За-падна Морава правећи меандре, препознатљиви су симболи овог подручја. Атомска бања Горња Трепча, бисер здравственог туризма Србије, једна од главних дестинација здравственог туризма у Србији, налази се у околини Чачка. Град познат по изузетној гастрономској понуди, бројним угоститељским објектима и квалитетним смештајним капацитетима, Чачак је место одржавања великог броја манифестација током године. Чачак је познат и као град спорта, посебно кошарке, са великим бројем организованих спортских догађаја током целе године. Град Чачак са својом околином има богато културно-историјско наслеђе и бројне природне ресурсе, због чега је једна од најатрактивнијих дестинација у туристичкој регији Западна Србија.

Мотиви: На марки: Трг са фонтаном; на вињети и коверту: Храм Светог Вазнесења Господњег; на максимум карти: споменик Надежди Петровић.

Стручна сарадња: Туристичка организација града Чачка Уметничка реализација издања: Анамари Бањац, академски сликар.

Каталошке информације

10. март 2020.

Уметничка обрада Анамари Бањац

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

984. 81,00 дин (вишебојна) 50.000

985. 81,00 дин (вишебојна) 50.000

Табак: 8

На ковертима са жигом ПД (FDC x 2)

Максимум карта (CM x 2)

Нацрти: 984. Споменик косовским јунацима, Крушевац; 985. Трг са фонтаном, Чачак.

Величина марке : 42 x 30,45 мм

Важи неограничено.

Знамените српске личности

Момчило Момо Капор (8. април 1937 – 3. март 2010)

Момчило Момо Капор (8. април 1937 – 3. март 2010) рођен је у Сарајеву и са краћим прекидима у Београду је живео од своје девете године. Дипломирао је сликарство 1961. године на београдској Академији ликовних уметности у класи Недељка Гвозденовића. У књижевни живот главног града ушао је почетком шездесетих година прошлог века и од тада је објавио више од педесет књига – романа, кратких прича, путописа и уметничких монографија, као и велики број дела која су извођена у позориштима, на радију и телевизији. Од осталих београдских писаца разликовао се и по томе што је сам илустровао своје књиге, негујући посебан, лирски цртачки стил. Своје слике излагао је у галеријама и музејима Београда, Новог Сада, Зрењанина, Загреба, Њујорка, Бостона, Женеве, Брисела, Удина, Франкфурта, Каракаса, Лондона, Париза. Критичари и теоретичари књижевности сматрају га једним од родоначелника „џинс – прозе“ код нас, истичући његово мајсторство у владању кратким литерарним формама. Aутор је романа „Фолиранти“, „Провинцијалац“, „Ада“, „Зое“, „Зелена чоја Монтенегра“, „Сарајевске трилогије (Последњи лет за Сарајево, Хроника изгубљеног града и Чувар адресе)“, „Ивана“, „Конте“, „Досије Шломовић“, „Исповести“, „Путопис кроз биографију“, „Како постати писац“ и многих других. „Хало Београд“, „Магија Београда“ и „Водич кроз српски менталитет“ су записи о Београђанима, њиховом граду и животу у њему. Његове приче и новеле сабране су у више збирки: „Смрт не боли“, „Онa и off приче“, „101 прича“, „Најбоље године и друге приче“. Момо Капор је и аутор великог броја документарних филмова и телевизијских емисија, а по његовим сценаријима снимљено је неколико дугометражних играних филмова. Његова дела превођена су на француски, немачки, пољски, чешки, мађарски и шведски језик. Био је редован члан Академије наука и умјетности Републике Српске.

Мотив на марки: „Аутопортрет“ (2000, цртеж, перо); мотив на вињети: „Портрет Лики“ (1982, цртеж, оловка); мотив на коверту: „Београд на шеширу“ (2006, цртеж, перо); мотив на жигу: „Девојка са ружом“ (1996, цртеж, перо).

Стручна сарадња: Задужбина „Момчило Момо Капор“.

Графичка реализација издања: Јакша Влаховић, академски графичар.

Каталошке информације

3. март 2020.

Уметничка обрада Јакша Влаховић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

983. 27,00 дин (вишебојна) 25.000

Табак: 8

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрт: 983. „Аутопортрет“ (2000, цртеж, перо).

Величина марке: 31,9 x 42 мм

Важи неограничено.

180 година Поште Србије

На територији Србије, од Старог века па све до XIX, увек је била организована мрежа објеката и људства за пренос писама, за потребе државних администрација. Међутим, грађани тих држава нису могли ову мрежу да користе за своје приватне потребе. У Сретењском уставу (1835) и у Уставу из 1839. дато је у задатак Министарству унутрашњих дела да у Србији оснује јавни поштански саобраћај. Министарство је ангажовало свој пословни простор и своје чиновнике да се у Београду 25. маја / 7. јуна 1840. отвори прва пошта, а касније и друге поште у Србији.

Управитељство поштанско, као одељење у Министарству унутрашњих дела, имало је у почетку само 17 чиновника, управитеља пошта и 16 управника пошта у српским варошима. Били су то пионири великог система који је почетком 21. века имао 17.000 запослених, који су се бавили поштанским саобраћајем. У међувремену је српска пошта била прва установа у Србији, која је 1891. обучила, а 1892. и запослила жене, прве поштанске чиновнице.

За 180 година ови људи су пренели на милијарде пошиљака, а међу њима су били милиони пошиљака из области културе – књиге, часописи, новине, грамофонске плоче и дискови, филмске ролне, ликовна дела... Српска пошта је, још у почетку, схватила вредност писмености, културе уопште, па је пренос новина и књига за српска читалишта и појединце, од 1846. био бесплатан.

Многи знаменити грађани Србије су радили у Пошти – Ђура Даничић, Милован Глишић, Војислав Илић, Драгомир Брзак, Бранислав Нушић, Тодор Стефановић Виловски...

Својим континуираним постојањем Пошта Србије представља и потврду континуитета модерне српске државе и показатељ технолошког напретка и модерних стремљења Србије – од штампања првих поштанских марака 1866, преко учешћа у оснивању Светског поштанског савеза у Берну 1874, увођења телеграфа 1855. и телефона 1883, оснивања „Телекома Србија“ а.д. 1997, па све до отварања најсавременијег Регионалног поштанско-логистичког центра „Београд”, 2014, чиме је постигнут виши ниво квалитета постојећих услуга и увођење нових у домаћем и међународном поштанском саобраћају, а пре свега у сегменту логистичких услуга и електронске трговине.

У 180. годину Пошта Србије улази овенчана бројним наградама и признањима и наставља да делује као важан актер модерне националне историје Србије.

ЈП „Пошта Србије“

Уметничка обрада издања: Надежда Скочајић, академски графичар.

Каталошке информације

27. фебруар 2020.

Уметничка обрада Надежда Скочајић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

981. 27,00 дин (вишебојна) 100.000

Табак: 8

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрт: 981. Зграда Поште у Таковској.

Величина марке: 29 х 42 мм

Важи неограничено.

Васкрс

Васкрсна недеља одређује дан годишње прославе Христовог васкрснућа. Датум није фиксни, а израчунава се на основу астрономије, односно датума пуног Месеца који је претходио Христовом васкрснућу 30. године п. н. е.

Васкрс је један од најважнијих хришћанских празника. То је дан вечне радости, дан када је Христ, Син Божји, победио смрт. Чином васкрснућа Исус Христ је доказао своје божанске моћи и отворио врата вечног живота, радости и среће које можемо наћи у вери нашој.

На Васкршњу недељу звона звоне на црквама, а народ са својим свештеником обилази око цркве. После трећег обиласка, стаје се испред цркве. Свештеник носи крст, свећу и кандило и поје васкршњу литургију. Врата се отварају и народ улази у цркву где се литургија наставља. Када се заврши, народ се поздравља речима: „Христос васкрсе”, „Ваистину васкрсе”. Постоје многи обичаји у вези са Васкршњом недељом, а онај који сигурно деца највише воле је бојење и даривање јаја. Прво јаје се боји у црвено и у многим деловима наше земље ово јаје се зове „чуваркућа” и чува се целе године, све до наредног Васкрса.

Стручна сарадња: Музеј Српске православне цркве у Београду

Уметничка обрадa издања: Надежда Скочајић, академски графичар.

Каталошке информације

20. фебруар 2020.

Уметничка обрада Надежда Скочајић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

974. 27,00 дин (вишебојна) 100.000

975. 70,00 дин (вишебојна) 100.000

Табак: 25 комада

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрт: 974. Традиционални ускршњи мотиви; 975. Традиционални ускршњи мотиви

Величина марке: 30,45 x 35мм

Важи неограничено.

Лунарни хороскоп – година Пацова

Лунарни календар је заснован на циклусима Mесечевих мена, мада већина лунарних календара представља у ствари лунисоларне календаре. То значи да календарски месеци одговарају Mесечевим циклусима али се повремено додају интеркаларни месеци како би се ови циклуси усагласили са соларном годином. Међу оваквим календарима су кинески, хебрејски и хинду календари, као и већина календарских система коришћених у антици. Лунарни календари се разликују по томе којим даном почиње месец. У кинеском календару, први дан је астрономски одређен коњункцијом Сунца и Месеца у кинеској часовној зони.

Kинески зодијак спада у најстарије познате астролошке системе. Састоји се од 12 знакова од којих сваки влада једном лунарном годином. Ови знаци зодијака носе називе животиња (Пацов, Биво, Тигар, Зец, Змај, Змија, Kоњ, Kоза, Мајмун, Петао, Пас, Свиња). Поред основних знакова, у кинеском хороскопу веома су битни и елементи: дрво, метал, вода, ватра и земља. Kинеска астрологија заснована је на сазнањима старих астронома и традиционалнoм кинеском календару. Она је такође повезана и са древним учењима о три хармоније – рај, земља и вода, учењем ву ксинг, јин и јанг, пет планета, 10 небеских токова и 12 земаљских грана, итд.

У лунарном хороскопу, 2020. је Година Пацова и почиње у суботу, 25. јануара. Особе рођене у знаку Пацова су интелигентне, енергичне, способне да се прилагоде свакој ситуацији и да с лакоћом решавају проблеме. Урођенo самопоуздање, шарм, напоран рад, дисциплина и страствена посвећеност дају људима рођеним у овом знаку велике изгледе да остваре успешну каријеру, па чак и да се обогате.

Према лунарном хороскопу, 2020. биће година нових почетака. Година Пацова биће снажна и просперитетна за све знакове Лунарног хороскопа, па би требало показати одлучност у остваривању циљева, јер је година Пацова одлична, како за нове почетке, тако и за развој и напредовање уопште.

Ликовно решење: мр Бобан Савић, академски сликар.

Каталошке информације

24. фебруар 2020.

Уметничка обрада Бобан Савић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

972. 27,00 дин (вишебојна) 100.000

973. 70,00 дин(вишебојна) 100.000

Табак: 25

На коверту са жигом ПД (FDC)

Нацрти: 972. Пацов и стилизовани натписи из кинеског лунарног хороскопа; 973. Пацов и стилизовани натписи из кинеског лунарног хороскопа

Величина марке : 35 х 29 мм

Важе неограничено.

Италијански морнари за српску војску у Великом рату

У јеку зиме 1915/1916. године српска војска, у клештима армија Централних сила присиљена на повлачење у пратњи масе народа, на албанским обалама Јадрана спасена је величанственом хуманитарно-војном операцијом италијанске Краљевске ратне морнарице. Од 12. децембра 1915. па до 29. фебруара 1916, италијанска морнарица је из Албаније евакуисала 260.895 српских војника и избеглица, 24.000 аустријских војника – заробљеника српске војске, 10.153 коња, 68 топова и 300.000 тона хране и материјала. Са војском и народом су евакуисани и српска влада, парламент, црква, војни врх, краљ, архиве, драгоцености. Обављено је 248 пловидби и употребљено 350 лађа. После дугих година исцрпљујућих рововских борби у Великом рату, тек је српска војска успела да пробије Солунски фронт и да у незадрживом напредовању одлучи победу Савезника у Великом рату. Али те војске и те победе не би било да, пар година раније, на обалама Албаније, није било италијанске Краљевске морнарице да јој пружи руку и превезе је до спаса. Евакуација српске војске и народа представља претечу данашњих хуманитарних операција и остаје забележена као најзначајнија и најсложенија операција пружања међународне помоћи и спаса свих времена.

Пригодним поштанским маркама које се објављују на стогодишњицу завршетка Париске мировне конференције, одајемо почаст онима који су властити живот положили да би спасили стотине хиљада цивила и војника. Ово је најбољи начин да се подсети на неизмерну трагедију рата из које су се родиле величанствене епизоде солидарности и пријатељства два народа.

Мотиви на маркама: 27 РСД – Медова: чекале су их италијанске лађе; 40 РСД – Бриндизи: Њ.К.В. принц Александар од Србије и Њ.Е. Слободан Јовановић се искрцавају. Прати их Њ.Е. вице-адмирал Емануел Кутинели Рендина; 54 РСД – Бриндизи: искрцавање војводе Радомира Путника из италијанске контраторпиљерке; 70 РСД – Бриндизи: искрцавају се српски официри.

Мотиви на вињетама: 1 – Арта код Валоне: српски рањеници са италијанским лекарским особљем; 2 – Драч: ка бродовима Италије, бродовима спаса; 3 – Искрцавање српских избеглица у једној италијанској луци; 4 – Бари: искрцавање српских рањеника. Стручна сарадња: др Мила Михајловић, историчар, аутор пројекта „За српску војску – једна заборављена прича“

Графичка обрада марака: Јакша Влаховић, академски графичар

Каталошке информације

21. јануар 2020.

Уметничка обрада Јакша Влаховић

Вишебојни офсет „Форум” Н.Сад; з.ч. 13 3/4

968. 27,00 дин (вишебојна) 25.000

969. 40,00 дин(вишебојна) 25.000

970. 54,00 дин (вишебојна) 25.000

971. 70,00 дин(вишебојна) 25.000

Табак: 8 и 4 вињете

На ковертима са жигом ПД (FDC x 2)

Нацрти: 968. Медова: чекале су их италијанске лађе; 969. Бриндизи: Њ.К.В. принц Александар од Србије и Њ.Е. Слободан Јовановић се искрцавају, прати их Њ.Е. вице-адмирал Емануел Кутинели Рендина; 970. Бриндизи: искрцавање војводе Радомира Путника из италијанске контраторпиљерке; 971. Бриндизи: искрцавају се српски официри.

Величина марке: 42 x 31,9 мм

Важе неограничено.

2020

Лаванда – Lavandula vera DC.

Лаванда – Lavandula vera DC.

Каталошке информације

24. фебруар 2020.

Уметничка обрада: Надежда Скочајић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 ¾

976. 1,00 дин (вишебојна) 400.000

Табак: 100 комада

Нацрт: 976. Цвет лаванде.

Величина марке: 23,2 x 24,65 мм

Важи неограничено.

Безбедност деце на интернету

Безбедност деце на интернету

Каталошке информације

24. фебруар 2020.

Уметничка обрада: Бобан Савић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 ¾

977. 4,00 дин (вишебојна) 300.000

Табак: 100 комада

Нацрт: 977. Дечја рука на комјутерском мишу чији кабл представља силуету детета у загрљају мајке.

Величина марке: 23,2 x 24,65 мм

Важи неограничено.

Водопија – Cichorium intybus L.

Водопија – Cichorium intybus L.

Каталошке информације

24. фебруар 2020.

Уметничка обрада: Надежда Скочајић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 ¾

978. 5,00 дин (вишебојна) 300.000

Табак: 100 комада

Нацрт: 978. Цвет водопије.

Величина марке: 24,65 x 23,2 мм

Важи неограничено.

Манастир Жича, 13.век

Манастир Жича, 13.век

Каталошке информације

24. фебруар 2020.

Уметничка обрада: Мирослав Николић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 ¾

979. 27,00 дин (вишебојна) 1.000.000

Табак: 100 комада

Нацрт: 979. Манастир Жича.

Величина марке: 24,65 x 23,2 мм

Важи неограничено.

Кантарион, Hypericum preforatum L.

Кантарион, Hypericum preforatum L.

Каталошке информације

24. фебруар 2020.

Уметничка обрада: Надежда Скочајић

Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 ¾

980. 35,00 дин (вишебојна) 300.000

Табак: 100 комада

Нацрт: 980. Цвет кантариона.

Величина марке: 24,65 x 23,2 мм

Важи неограничено.