О нама - Друштвена одговорност

Наши запослени умеју, мрежа може, технологија напредује, услуге доказују.

Пошта Србије друштвено одговорне праксе спроводи подједнако у свим областима рада, чиме доприноси стварању бољег радног и животног окружења, и укупног привредног амбијента с обзиром на своју лидерску позицију.

Друштвено одговорно пословна пракса присутна је у свим сегментима пословног делања: бризи о запосленима и корисницима, уз константно унапређивање услуга и сервиса, заштити животне средине и улагању у друштвену заједницу.

Брига о запосленима

Пошта важи за поузданог пословног партнера и институцију од поверења, на услузи грађанима и држави, што се остварује захваљујући посвећености и знању свих запослених.

Стручни развој и усавршавање

Стручни развој и усавршавање кадрова Пошта реализује кроз организацију интерних и екстерних обука и семинара и различита тестирања.

Мотивација запослених

На крају сваког квартала, Пошта награђује 13 радника према критеријумима као што су квалитет и квантитет посла, поузданост, комуникационе вештине, преношење знања и организацијске способности.

Неговање људског потенцијала

Брига о људским ресурсима огледа се у унапређењу услова рада, заштити здравља и безбедности на раду.

Брига о корисницима

Разграната мрежа са преко 1500 пословница, основни је предуслов за пружање широко доступних и ценовно приступачних услуга. Услуге Поште креиране су према потребама корисника, међународним стандардима поштанског саобраћаја и стандарду квалитета ISO 9001.

У динамичним тржишним условима брига о корисницима одвија се у два основна правца – повећање задовољства и лојалности корисника и унапређење односа са корисницима.

Повећање задовољства и лојалности корисника

Повећање задовољства и лојалности корисника огледа се у:

  • ефикасном усклађивању понуде и тражње – редизајн и прилагођавање портфолија производа потребама и захтевима корисника;
  • комбиновању комуникацијских канала и преношења корпоративних порука циљаним корисницима;
  • модификацији асортимана и конкурентности услуга и креирањем савремених пословних решења са додатом вредношћу;
  • унапређењу продајних активности.

Унапређење односа са корисницима

Унапређење односа са корисницима Пошта реализује кроз пројекат “Имплементација система менаџмента квалитетом“ (СМК), чији је циљ поштовање стандарда квалитета, права и интереса корисника.

Примена стандарда квалитета ISO 9001:2015 омогућава увид у све процесе и активности пословања, почев од набавке, уговарања и реализације услуга, преко обуке запослених, развоја нових услуга и унапређења маркетинга. Суштина је да се сви послови обављају кроз процедуре, упутства и записе, што је кључни корак ка унапређењу свести запослених о значају квалитета.

Брига о безбедности, здрављу и заштити на раду

Задатак друштвено одговорне праксе у овој области је заштита интегритета поштанске делатности и омогућавање функционисања система у свим условима, уз побољшање квалитета живота корисника и запослених.

Брига о безбедности запослених спроводи се систематским приступом превентивном деловању, кроз испитивање опреме за рад и услова радне средине, коришћење заштитне опреме раду и превентивну здравствену заштиту.

У ширем смислу, заштита животне средине подразумева праћење утицаја пословања на радну и животну средину (нпр. утицај јонизујућих и нејонизујућих зрачења, контролу поступања са опасним и отпадним материјама насталим у процесу рада итд).

Однос према друштвеној заједници

Пошта обезбеђује донације, спонзорства и подршку хуманитарним акцијама у различитим областима.

Од 2014. године, сваке прве суботе у месецу, у ПТТ музеју одржава се бесплатна радионица за децу „Поштански сатић”, у којој деца узраста до десет година, кроз игру и прилагођено стручно вођење, имају прилику да се упознају са основним начелима рада поште и поштанских сервиса, уз едукацију како да сами саставе и пошаљу писмо или разгледницу. Циљ Поште је да се радионицом, кроз коју годишње прође око 300 деце, најмлађи упознају и са значајем и културом писане речи и комуникације. У току године, организују се и специјалне тематске радионице: новогодишња, ускршња, осмомартовска итд.

Кабинет директора сваке године организује традиционални наградни конкурс „Пиши Деда Мразу”. Најбољим појединачним и групним радовима деце из целе Србије додељују се награде.

Са циљем улагања у акције од ширег друштвеног значаја које промовишу породичне вредности и заједништво, Пошта дуги низ година подржава манифестацију „Колективно венчање”, која на најбољи начин промовише традиционалне вредности нашег друштва – заједништво и посвећеност, шаљући истовремено и најлепшу разгледницу Србије као туристичке дестинације.

У склопу акције увођења бесплатног интернета у поштама удаљених и слабије развијених руралних подручја Србије, бесплатан „Интернет кутак“ житељима ових места, посебно старијој популацији, пружа могућност коришћења савремених технологија, доступност интернета и електронских сервиса, скајпа и корисних информација. Запослени у пошти оне којима је то неопходно, едукују и саветују како да на најбољи начин искористе предности савремених сервиса и начина комуникације.

Такође, у преко 200 пошта корисницима је доступан бесплатан WiFi.

Поред сталних акција, Пошта сваке године подржава реализацију значајних културно-уметничких остварења и друштвених догађања у различитим областима: обележавање важних историјских датума и јубилеја, књижевност, фотографија, позориште и сценска уметност, филмска и ТВ продукција.

Пошта финансијски помаже и промовише развој информационих технологија и науке, информатичку писменост и развој нових вештина, нарочито код младих. Подржавајући развој нових технологија у поштанском и телекомуникационом саобраћају, из године у годину, Пошта спонзорише одржавање Симпозијума ПостТел, у организацији Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Током целе године, подржава се и организација спортских приредби и манифестација.

Пошта Србије се донацијама укључује у низ хуманитарних иницијатива у областима као што су здравство, здравствена заштита и брига о деци, показујући тиме посебну бригу за ове посебно осетљиве групе. Тако на пример, већ неколико година уназад, Пошта са великим задовољством празничне радости дели са најмлађим пријатељима, штићеницима установа за децу без родитељског старања, за које се организује традиционално новогодишње дружење и додела пакетића.

У оквиру дугогодишњег програма комерцијалних попуста, РЈ „Пошта НЕТ” пружа своје услуге особама са инвалидитетом, уз одобрен попуст у износу од 50% редовне цене.