О нама - Корпоративни профил

Подаци о Предузећу

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

Радно време организационог дела Поште Србије надлежног за пријем и обраду електронске поште – писарнице је од 7.30 до 15.30 часова.

Адреса за пријем електронске поште је posta.rs@posta.rs

Број регистарског улошка: 1-23306-00, Трговински суд у Београду
Рачун број: 160-800-04, Банка Интеса, Београд
ПИБ: 100002803
Матични број: 07461429

Власничка структура

Јавно предузеће „Пошта Србије” је власник акција у капиталу следећих правних субјеката са којима дефинише основну пословну мисију која се, пре свега, односи на подизања нивоа услуга:

  • 100 % – Привредно друштво Мобтел-ПТТ д.о.о.;
  • 24,18% Банка Поштанска штедионица а.д.;
  • 1,07% Политика а.д.

Профил предузећа

Пошта Србије је највећи инфраструктурни и логистички пословни систем у земљи који покрива целокупну територију Републике Србије.

Пошта пружа универзалне поштанске услуге и поседује ексклузивно право на обављање резервисаних услуга у оквирима одређених лимита по маси и цени, које гарантује држава.

Универзална поштанска услуга је делатност од општег интереса и представља скуп поштанских услуга које се обављају у континуитету на територији Републике Србије, у оквиру прописаног квалитета, по приступачним ценама и под једнаким условима за све кориснике.

Комерцијалне услуге обављају и друге компаније које имају одобрење Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, с обзиром да у овом сегменту постоји слободна конкуренција.

О услугама Поште детаљно се можете информисати у Каталогу услуга.

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и поштанске активности комерцијалног сервиса, промет и дистрибуцију поштанских марака и вредносница, финансијске делатности, заступање и посредовање у осигурању, телекомуникације (кабловске, бежичне, сателитске и остале телекомуникационе услуге), рачунарско програмирање и информационе услужне делатности повезане са телекомуникацијама, штампање и издавање, друмски превоз терета, складиштење, изнајмљивање некретнина и управљање њима.

Асортиман Поште броји више од 580 услуга високог квалитета, брзине и поузданости. Заступљене су поштанске, пакетске, експрес, финансијске, логистичке, електронске и маркетиншке услуге.