Претходна обавештења

2019

Правилници о општим и посебним условима за обављање поштанских услуга

"Службени гласник РС" бр. 24/2010, 58/2010, 2/2011, 13/2011, 65/2011, 93/2013 и 97/2015:

Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга

(PDF 0,39 MB)

Правилници о организацији и систематизацији послова

Измене и допуне Правилника можете погледати избором године.

2018

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке