Огласи и лицитације

  • ПЈ вишег ранга „Чачак”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 26.11.2021. године, са почетком у 10 часова, у просторијама поште 32101 Чачак 1, ул. Градско шеталиште 28, Чачак. Списак робе можете погледати овде.
  • РЈ „Београдски венац”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 02.12.2021. године са почетком у 9 часова, у просторијама ресторана РЈ "Београдски венац" (четврти спрат), ул. Шумадијски трг бр. 2а, Београд. Списак робе можете погледати овде.
  • РРЈ „Панчево, Сремска Митровица”, седиште у Панчеву, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 03.12.2021. године, са почетком у 11 часова, у просторијама поште 26101 Панчево 1, ул. Светог Саве 11, Панчево. Списак робе можете погледати овде.
  • РРЈ „Краљево, Чачак”, седиште у Краљеву, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 10.12.2021. године, у периоду од 11 до 14 часова, у просторијама бившег Депоа у дворишту поште 36101 Краљево 1, ул. Цара Лазара 37, Краљево. Списак робе можете погледати овде.