О нама - Огласи

Огласи и лицитације

  • РЈ „Нови Сад”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 15.09.2022. године, са почетком11 часова, у просторијама поште 21101 Нови Сад, улица Народних хероја 2. Списак робе можете погледати овде.
  • Подручна јединица вишег ранга „Лесковац”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 23.09.2022. године, са почетком 10 часова, у просторијама поште 16000 Лесковац, улица Краља Петра првог бб. Списак робе можете погледати овде.