Огласи и лицитације

  • Регионална радна јединица „Ужице, Шабац, Ваљево”, ПЈ „Шабац” објављује јавну продају неиспоручивих пошиљака која ће се организовати 30.01.2020. године у просторијама ПЈ „Шабац”, Карађорђева 10, Шабац са почетком у 9 часова.