О нама - Огласи

Огласи и лицитације

  • Подручна јединица „Зрењанин”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 29.05.2023. године, са почетком у 9:30 часова, у просторијама поште 23101 Зрењанин, улица Пупинова 1, Зрењанин.
  • Радна јединица „Земун”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 09.06.2023. године, са почетком у 9 часова, у просторијама поште РЈ Земун, улица Главна број 8, Земун.
  • Подручна јединица „Бор”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 26.06.2023. године, са почетком у 10 часова, у просторијама поште Бор, улица Ђорђа Вајферта 1.