Огласи и лицитације

  • РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 26.02.2020. године, са почетком у 11 часова, у просторијама поште 31102 Ужице, улица Михаила Пупина 9, Ужице. Списак робе можете погледати овде.
  • РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда”, ПЈ „Сомбор“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 11.03.2020. године од 12 до 14 часова, у просторијама поште 25101 Сомбор 1 (сала на 4. спрату), улица Доситеја Обрадовића 12, Сомбор. Списак робе можете погледати овде.