Огласи и лицитације

  • РРЈ „Краљево, Чачак”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 12.06.2020. године у периоду од 11 до 14 часова, у просторијама бившег Депоа у дворишту поште 36101 Краљево 1, улица Цара Лазара бр. 37, Краљево. Списак робе можете погледати овде.
  • РЈ „Земун”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 06.07.2020. године са почетком од 12 часова, у просторијама РЈ „Земун“, улица Главна бр. 8, Земун. Списак робе можете погледати овде.