Огласи и лицитације

  • РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац” – седиште РРЈ „Јагодина“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 25.11.2019. године у 14:00 часова, у просторијама поште 35000 Јагодина, први спрат поште, канцеларија 113, улица Народног фронта 2, Јагодина. Списак робе можете погледати овде.