О нама - Менаџмент

Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Предузећа.

Чланови Надзорног одбора

Рођен 1948. године у Билећи, Босна и Херцеговина.

Економску стручну средњу школу завршио у Требињу, а Економски факултет на Универзитету у Београду – Приштина.

Каријеру је почео у Савезној привредној комори Београда, Групација прерађивачке ХИ, Београд, као стручни сарадник и секретар, да би је наставио у Општем удружењу хемијске и индустрије гуме Југославије, где је током осмогодишњег ангажовања напредовао до звања вишег саветника. Од 1987. до 2004. године, обавља више значајних функција у Привредној комори Југославије. Од маја 2004. године је директор ACM INT, ACMER, Београд, а током четири године, почев од 2010. године руководио је предузећем – BIO ENERGY POINT, Београд.

Поседује диплому експерта у области сертификације и ескпертизе индустријских производа у ПКЈ и више стручних сертификата. Добитник је више признања и награда за успешан рад у СПК ПКЈ и Општем удружењу хемијске индустрије и индустрије гуме Југославије.

Говори руски језик и служи се енглеским језиком.

Ожењен је, отац двоје деце.

Рођен је 1948. године, у Крушчићу, општина Кула.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1972. године.

Од 1972. до 1985. године запослен је у БИГЗ-у (Београдски издавачко графички завод) где је радио као секретар Организације удруженог рада графичке делатности, директор Правно-кадровског сектора, односно секретар ООУР-издавачка делатност.

Од 1985. до 2013. године запослен у Привредној комори Србије где је у укупно четири мандата на Скупштини Коморе именован за секретара Службе за опште послове, односно за секретара Службе за материјално-финансијске и техничко-административне послове. У старосну пензију 2013. године одлази као самостални саветник у Удружењу за креативну индустрију Привредне коморе Србије.

До 2011. године – члан, а потом и председник УО ДП „КЛУЗ-КОЗАРА“ из Београда. До 2013. године заменик члана у сталном саставу Градске изборне комисије. Добитник признања „Златни печат“ за допринос у Графичкој индустрији на сајму „Графима“ 2013. године.

Рођенa је 1975. године.

Дипломирала је на Факултету за пословне студије Мегатренд, Универзитета у Београду, где је у завршила и мастер академске студије, чиме је стекла звање мастер економиста.

Од 2005. до 2016. године запослена је у ЈП „Пословни простор Земун”, где каријеру започиње као помоћник директора Радне јединице за газдовање, наменско коришћење и одржавање пијаца, након чега обавља послове директора Радне јединице за управљање пијацама. Затим постаје директор за управљање пословним простором, а потом и извршни директор за финансије ЈП „Пословни простор Земун”.

Од 2016. године обавља функцију извршног директора за организациони део подршке у ЈП „Скијалишта Србије”.

Од 2009. до 2012. године члан је Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Земун”, од марта до новембра 2016. године члан Надзорног одбора ЈП „Скијалишта Србије”, а у периоду од 2018. до јануара 2021. године члан Управног одбора „Комерцијалне банке”.

Говори енглески и руски језик.

Рођен је 1959. године у Земуну.

Средњу техничку војну школу, смер телекомуникације, завршио је у Београду, а Вишу ПТТ школу у Загребу. Дипломирао је на Факултету за услужни бизнис и стекао звање дипломирани економиста.

Професионалну каријеру у Пошти Србије почео је пре више од 35 година, као инжењер ПТТ саобраћаја ангажован на позицијама од технолошких до управљачких.

Радно искуство је стицао на различитим радним местима у ПЈ „Чачак” и то: контролор у поштанском саобраћају, контролор у Поштанском центру, самостални референт за поштански саобраћај, управник ЈПМ I реда, организатор послова одбране, сарадник, главни сарадник, а од 2012. године је водећи сарадник.

Од 2009. године поседује Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.
(Сертификат Министарства рада и социјалне политике)

Од 2005. до 2019.године обављао је функцију секретара Синдиката ПТТ Србије и у том периоду више пута био члан Комисије за израду Колективног уговора ЈП „Пошта Србије”.

Решењем Владе РС број 119-1939/2013, именован је за члана Савета за безбедност и здравље на раду Републике Србије. Као члан Савета учествовао је у изради Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017.године и у изради предлога, измена и допуна Закона о безбедности и здравља на раду.

Ожењен је и отац двоје деце.

Рођена је 1971. године у Шапцу, Србија.

Пословно-правни смер Економског факултета завршила је на Универзитету у Новом Саду.

Каријеру је почела 1999. године у Републичкој управи јавних прихода. Рад у Пореској управи започела је 2003. године у Пореској полицији Регионалног одељења Нови Сад као виши инспектор пореске полиције, а од 2016. до 2019. године радила је као шеф одсека пореске полиције Нови Сад. Од 2020. године обавља функцију Начелника Оперативног одељења пореске полиције Нови Сад у звању главни порески саветник.

Положила је државни стручни испит, и завршила курс финансијске форензике Регионалне привредне коморе Нови Сад и Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду. Похађала је више домаћих и међународних специјализованих обука - Међународну праксу пореске ревизије, Методе истраге у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија“, обуке у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“. Учествовала је у студијској посети Финансијској полицији Републике Италије у оквиру пројекта УНДП-а „Смањење пореске евазије јачањем капацитета пореске полиције на пољу оперативне аналитике и обавештајног система рада“.

Говори руски језик.

Удата је, мајка троје деце.

Директор

Директор обавља функцију пословодног органа Предузећа. Директора именује и разрешава Влада Републике Србије, по законом утврђеном поступку.

Зоран Анђелковић

Пословодство

Зоран Анђелковић, в.д. директора Предузећа

Рођен је 1974. године у Крушевцу.

Завршио је Прву београдску гимназију. Након одслужења војног рока, дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године.

Постдипломске студије на тему привредних друштава и јавних предузећа успешно је завршио, а магистарску тезу одбранио 2012. године, као и докторску дисертацију 2018. године, чиме је стекао звање доктора правних наука.

У ЈП „Пошта Србије” је запослен од 2000. године. У Предузећу је током своје професионалне каријере обављао имовинско-правне, технолошке и кадровске послове, а на руководећим позицијама је од 2003. године. Од 2014. године обављао је функцију члана Извршног одбора Предузећа, а затим и послове директора Функције правних послова и управљања непокретностима. Тренутно обавља функцију извршног директора Предузећа.

Активан је у научном, привредном и политичком животу. Аутор је и коаутор бројних научно-стручних радова у области пословања привредних друштава. Представник је капитала Владе Републике Србије у Скупштини акционара АД Аеродром „Никола Тесла”, Београд и председник Скупштине Друштва. Председник је Републичке изборне комисије.

Рођен је 1976. године у Београду.

Завршио је гимназију у Лимасолу (Кипар). Дипломирао је на Европском универзитету у Женеви 2000. године. Постдипломске студије на тему индустријско-економски менаџмент, Универзитета Унион, успешно је завршио 2013. године. Током своје професионалне каријере обављао је послове на руководећим позицијама, oд 2002. до 2005. године ангажован је на позицији директора представништва компаније Elin Housegerate Wien, a током периода 2005–2017. био је директор продаје у Frutti group – Вино жупа холдинг. Наредне две године, руководио је Предузећем Torbimon MMM д.о.о.

Говори енглески и руски језик. Активан је у волонтерском раду са децом и одраслима у Џудо клубу „Олимп” из Београда, где је такође волонтерски ангажован као члан Управе.

Рођен је 1986. године у Панчеву.

Завршио је гимназију „Урош Предић” у Панчеву. Основне студије завршио је на Машинском факултету у Београду 2008. године, а Мастер студије на истом факултету 2012. године са просечном оценом 9,45 на смеру за Информационе технологије.

Као један од најбољих студената прве генерације смера за Информационе технологије на Машинском факултету, активно је помагао професорима у развоју смера и раду са млађим генерацијама.

На јавном конкурсу 2010. године осваја стипендију града Панчева за стручно усавршавање младих талената у иностранству (Чивнингс стипендија у координацији града са Британским саветом) и одлази у Лидс (Leeds, United Kingdom), где дипломира и стиче титулу „Master of Science”: Energy and Environment, одсек SPEME, University of Leeds.

Након завршених студија у Великој Британији, 2012. године враћа се у Србију и почиње са радом у Дирекцији за изградњу и уређење града Панчева као машински инжењер и координатор пројекта зелене градње. Паралелно са својим редовним обавезама, у фирми се ангажује још и око модернизације ИТ система и едукације колега ради ефикаснијег коришћења дигиталних алата.

На позив колеге са студија 2014. године одлази у Народну Републику Кину и у Шангају покреће startup који развија веб платформу са циљем промоције одрживог начина живота (爱能递). Истовремено се запошљава у компанији „AirAware” која се бави мониторингом унутрашњег квалитета ваздуха и као технички директор води развојни тим програмера на једној страни и оперативни тим инжењера и техничара који се бави имплементацијом компанијског решења на терену. Прелази у SHHID Co., Ltd. (上海华尚投资发展有限公司) 2016. године, где као једини странац у компанији ради као стручни саветник ИТ директора и бави се умрежавањем свих пословних јединица компаније, развојем апликација за интерно и екстерно пословање.

Говори енглески језик.

Владимир Шарић, шеф Кабинета

Бојана Николић, директор Функције услуга

Мирјана Рафаел, директор Функције поштанске мреже

Милица Спасић, директор Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја

Наташа Димитријевић, директор Функције правних послова и управљања непокретностима

Јасмина Лопичић, директор Функције финансија и економских послова

Бојана Потежица, директор Пратеће функције интерне ревизије

Александар Мијушковић, директор Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика

Организациона структура

Организациона структура

Организациона шема Поште Србије

За обављање послова у оквиру делатности Поште Србије, којима се обезбеђује уредно и непрекидно обављање поштанског саобраћаја и обављање осталих делатности утврђених Статутом Предузећа, као и фунцкионисање Предузећа као јединственог пословног и правног субјекта, утврђени су основни организациони делови:

  • Кабинет директора Предузећа, функције и пратеће функције;
  • Радне јединице и регионалне радне јединице.