О нама - Историјат

Кратак преглед историје Поште

Традиција дуга 182 године.

Више од једног и по века, Пошта Србије представља стожер комуникације међу људима и један је од главних носилаца технолошког, привредног, економског и културног развоја државе и друштва.

Почеци поштанских услуга везују се за потребу за сигурним и правовременим преношењем важних порука српских војсковођа и владара за време владавине Турака, као и неометану комуникацију између престонице и покрајинских седишта, султана и Порте и паша и везира.

Историја поште у Србији започиње преношењем поште коњаницима, гласницима – татарима, касније дилижансама, а затим и железницом, аутомобилима, паробродом и авионима.

1805.
Током Првог српског устанка, Правитељствујушчи совјет организује мрежу за пренос писама за потребе Српске војске и органа власти.

1811.
Отварају се прве мензулане за пренос усмених и писаних саопштења за потребе државе.

1830.
Султанским хатишерифом од 29. августа, Србија добија овлашћење да организује поштанску службу за своје потребе.

1835.
3. фебруара кнез Милош издаје Указ: „... Завести и уредити поште и управљати њима...”.

1840.
Почетак јавног поштанског саобраћаја, 25. маја (7. јуна по новом календару) и отварање прве поште на Калемегдану у Београду.

1843.
Обнародовано је „Устројеније поштанског заведенија” (Уређење поштанске службе), први законодавни акт којим се постављају основни принципи поште као јавне службе.

1855.
Уводи се телеграфски саобраћај у Србији. Први телеграм отпремљен је из Крагујевца за Београд, чиме је започиње ера српских телекомуникација.

1866.
Доношење Закона о поштама, којим се регулишу увођење и употреба поштанских марака за плаћање поштарине, као и употреба поштанских кола за превоз пошиљака и путника.

1874.
Основан је Светски поштански савез (СПС) у Берну. Србија је била једна од двадесет две државе које су биле оснивачи СПС.

1883.
У Београду је инсталирана прва телефонска линија и обављен је први телефонски разговор.

1929.
Уведена је машина за франкирање поштанских пошиљака.

1945 – 1951.
Обнова и изградња поштанске мреже и објеката по завршетку Другог светског рата. Генерална дирекција ПТТ саобраћаја формирана је 1951. године.

1989.
Основан је Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”, као јавно предузеће поштанског, телеграфског и телефонског саобраћаја са средствима за рад у државној својини.

1997.
Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија” трансформише се у Холдинг. Оснива се Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. као самостални привредни субјект.

2002.
Уведена услуга брзе доставе Пост-експрес (Post Express).

2008.
Сертификационо тело Поште постало је прво званично сертификационо тело у Србији које издаје квалификоване електронске сертификате.

2009.
Уведена ЕМС (Express Mail Service) услуга слања брзе поште у иностранство.

2010.
Пошта Србије постала је прва поштанска управа у југоисточној Европи која је имплементирала пословно-информациони систем за управљање ресурсима Предузећа – SAP.

2010.
Успостављање информационо-комуникационе мреже ПостНЕТ у све пословне објекте и развој технолошко-информационог систем ПостТИС.

2010.
Поштански адресни код – ПАК Поште Србије уврштен је у Universal Post Code Data базу Светског поштанског савеза.

2011.
Уведена услуга Пост-експорт – извоз робе, као подстицај предузетницима за извоз робе комерцијалног карактера по приступачним ценама.

2012.
Завршена реконструкција Регионалног поштанско-логистичког центра „Ниш” на 4.500 квадратних метара пословног простора.

2013.
Изграђен и адаптиран Регионални поштанско-логистички центар „Нови Сад”, са 4.500 квадрата савременог пословног простора, који омогућава нове логистичке сервисе.

2013.
Интеграција две пословне јединице ПТТ КДС и ПТТ НЕТ у јединствен пословни систем Пошта НЕТ.

2014/2015.
Почетак рада Регионалног поштанско-логистичког центра „Београд” од 28.000 квадрата савремено опремљеног пословног, складишног и прерадног простора. Започет тестни период аутоматизованог сортирања поштанских пошиљака.

2015.
Систем за аутоматско сортирање пошиљака повезан је са јединственим технолошко-информатичким системом ПостТИС, у коме су умрежене све јединице поштанске мреже. Пуштен је у рад Систем аутоматизованог сортирања пошиљака, који омогућава виши ниво квалитета услуга и обезбеђује услове за нове логистичке сервисе.

2016.
Пошта Србије почела je са пружањем услуге мењачких послова, чиме су грађани добили могућност да у овлашћеним поштама широм Србије обаве откуп и продају ефективног страног новца, по повољном курсу и без провизије.

2017.
На Google Play Store постављена је мобилна андроид апликација „Пошта Србије”, чијим бесплатним преузимањем корисници добијају могућност позивања курира, праћења статуса пошиљака и информисање о ценама и најближим поштама.

2018.
У сарадњи са поштанским управама у региону, Пошта је отпочела је да пружа услугу ПостПак – међународни откупни пакет, која омогућава лаку, брзу и сигурну дистрибуцију робе по приступачним ценама и наплату откупног износа од примаоца.

У циљу боље интеракције са корисницима и унапређења корпоративног имиџа, на друштвеној мрежи Фејсбук отворена је званична страница Поште Србије.

2019.
У склопу пројекта реконструкције и изградње нових поштанско логистичких центара, за потребе ПЛЦ „Крагујевац” купљен је нови објекат површине 2.060 м2, са циљем проширења капацитета, модернизовања технологије и унапређења поштанско-логистичких услуга.