O nama - Društvena odgovornost

Naši zaposleni umeju, mreža može, tehnologija napreduje, usluge dokazuju.

Pošta Srbije društveno odgovorne prakse sprovodi podjednako u svim oblastima rada, čime doprinosi stvaranju boljeg radnog i životnog okruženja, i ukupnog privrednog ambijenta s obzirom na svoju lidersku poziciju.

Društveno odgovorno poslovna praksa prisutna je u svim segmentima poslovnog delanja: brizi o zaposlenima i korisnicima, uz konstantno unapređivanje usluga i servisa, zaštiti životne sredine i ulaganju u društvenu zajednicu.

Briga o zaposlenima

Pošta važi za pouzdanog poslovnog partnera i instituciju od poverenja, na usluzi građanima i državi, što se ostvaruje zahvaljujući posvećenosti i znanju svih zaposlenih.

Stručni razvoj i usavršavanje

Stručni razvoj i usavršavanje kadrova Pošta realizuje kroz organizaciju internih i eksternih obuka i seminara i različita testiranja.

Motivacija zaposlenih

Na kraju svakog kvartala, Pošta nagrađuje 13 radnika prema kriterijumima kao što su kvalitet i kvantitet posla, pouzdanost, komunikacione veštine, prenošenje znanja i organizacijske sposobnosti.

Negovanje ljudskog potencijala

Briga o ljudskim resursima ogleda se u unapređenju uslova rada, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

Briga o korisnicima

Razgranata mreža sa preko 1500 poslovnica, osnovni je preduslov za pružanje široko dostupnih i cenovno pristupačnih usluga. Usluge Pošte kreirane su prema potrebama korisnika, međunarodnim standardima poštanskog saobraćaja i standardu kvaliteta ISO 9001.

U dinamičnim tržišnim uslovima briga o korisnicima odvija se u dva osnovna pravca – povećanje zadovoljstva i lojalnosti korisnika i unapređenje odnosa sa korisnicima.

Povećanje zadovoljstva i lojalnosti korisnika

Povećanje zadovoljstva i lojalnosti korisnika ogleda se u:

  • efikasnom usklađivanju ponude i tražnje – redizajn i prilagođavanje portfolija proizvoda potrebama i zahtevima korisnika;
  • kombinovanju komunikacijskih kanala i prenošenja korporativnih poruka ciljanim korisnicima;
  • modifikaciji asortimana i konkurentnosti usluga i kreiranjem savremenih poslovnih rešenja sa dodatom vrednošću;
  • unapređenju prodajnih aktivnosti.

Unapređenje odnosa sa korisnicima

Unapređenje odnosa sa korisnicima Pošta realizuje kroz projekat “Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom“ (SMК), čiji je cilj poštovanje standarda kvaliteta, prava i interesa korisnika.

Primena standarda kvaliteta ISO 9001:2015 omogućava uvid u sve procese i aktivnosti poslovanja, počev od nabavke, ugovaranja i realizacije usluga, preko obuke zaposlenih, razvoja novih usluga i unapređenja marketinga. Suština je da se svi poslovi obavljaju kroz procedure, uputstva i zapise, što je ključni korak ka unapređenju svesti zaposlenih o značaju kvaliteta.

Briga o bezbednosti, zdravlju i zaštiti na radu

Zadatak društveno odgovorne prakse u ovoj oblasti je zaštita integriteta poštanske delatnosti i omogućavanje funkcionisanja sistema u svim uslovima, uz poboljšanje kvaliteta života korisnika i zaposlenih.

Briga o bezbednosti zaposlenih sprovodi se sistematskim pristupom preventivnom delovanju, kroz ispitivanje opreme za rad i uslova radne sredine, korišćenje zaštitne opreme radu i preventivnu zdravstvenu zaštitu.

U širem smislu, zaštita životne sredine podrazumeva praćenje uticaja poslovanja na radnu i životnu sredinu (npr. uticaj jonizujućih i nejonizujućih zračenja, kontrolu postupanja sa opasnim i otpadnim materijama nastalim u procesu rada itd).

Odnos prema društvenoj zajednici

Pošta obezbeđuje donacije, sponzorstva i podršku humanitarnim akcijama u različitim oblastima.

Od 2014. godine, svake prve subote u mesecu, u PTT muzeju održava se besplatna radionica za decu „Poštanski satić”, u kojoj deca uzrasta do deset godina, kroz igru i prilagođeno stručno vođenje, imaju priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima rada pošte i poštanskih servisa, uz edukaciju kako da sami sastave i pošalju pismo ili razglednicu. Cilj Pošte je da se radionicom, kroz koju godišnje prođe oko 300 dece, najmlađi upoznaju i sa značajem i kulturom pisane reči i komunikacije. U toku godine, organizuju se i specijalne tematske radionice: novogodišnja, uskršnja, osmomartovska itd.

Kabinet direktora svake godine organizuje tradicionalni nagradni konkurs „Piši Deda Mrazu”. Najboljim pojedinačnim i grupnim radovima dece iz cele Srbije dodeljuju se nagrade.

Sa ciljem ulaganja u akcije od šireg društvenog značaja koje promovišu porodične vrednosti i zajedništvo, Pošta dugi niz godina podržava manifestaciju „Kolektivno venčanje”, koja na najbolji način promoviše tradicionalne vrednosti našeg društva – zajedništvo i posvećenost, šaljući istovremeno i najlepšu razglednicu Srbije kao turističke destinacije.

U sklopu akcije uvođenja besplatnog interneta u poštama udaljenih i slabije razvijenih ruralnih područja Srbije, besplatan „Internet kutak“ žiteljima ovih mesta, posebno starijoj populaciji, pruža mogućnost korišćenja savremenih tehnologija, dostupnost interneta i elektronskih servisa, skajpa i korisnih informacija. Zaposleni u pošti one kojima je to neophodno, edukuju i savetuju kako da na najbolji način iskoriste prednosti savremenih servisa i načina komunikacije.

Takođe, u preko 200 pošta korisnicima je dostupan besplatan WiFi.

Pored stalnih akcija, Pošta svake godine podržava realizaciju značajnih kulturno-umetničkih ostvarenja i društvenih događanja u različitim oblastima: obeležavanje važnih istorijskih datuma i jubileja, književnost, fotografija, pozorište i scenska umetnost, filmska i TV produkcija.

Pošta finansijski pomaže i promoviše razvoj informacionih tehnologija i nauke, informatičku pismenost i razvoj novih veština, naročito kod mladih. Podržavajući razvoj novih tehnologija u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, iz godine u godinu, Pošta sponzoriše održavanje Simpozijuma PostTel, u organizaciji Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tokom cele godine, podržava se i organizacija sportskih priredbi i manifestacija.

Pošta Srbije se donacijama uključuje u niz humanitarnih inicijativa u oblastima kao što su zdravstvo, zdravstvena zaštita i briga o deci, pokazujući time posebnu brigu za ove posebno osetljive grupe. Tako na primer, već nekoliko godina unazad, Pošta sa velikim zadovoljstvom praznične radosti deli sa najmlađim prijateljima, štićenicima ustanova za decu bez roditeljskog staranja, za koje se organizuje tradicionalno novogodišnje druženje i dodela paketića.

U okviru dugogodišnjeg programa komercijalnih popusta, RJ „Pošta NET” pruža svoje usluge osobama sa invaliditetom, uz odobren popust u iznosu od 50% redovne cene.