O nama - Korporativni profil

Podaci o Preduzeću

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
Takovska 2, 11120 Beograd, PAК: 135403

Radno vreme organizacionog dela Pošte Srbije nadležnog za prijem i obradu elektronske pošte – pisarnice je od 7.30 do 15.30 časova.

Adresa za prijem elektronske pošte je posta.rs@posta.rs

Broj registarskog uloška: 1-23306-00, Trgovinski sud u Beogradu
Račun broj: 160-800-04, Banka Intesa, Beograd
PIB: 100002803
Matični broj: 07461429

Vlasnička struktura

Javno preduzeće „Pošta Srbije” je vlasnik akcija u kapitalu sledećih pravnih subjekata sa kojima definiše osnovnu poslovnu misiju koja se, pre svega, odnosi na podizanja nivoa usluga:

  • 100 % – Privredno društvo Mobtel-PTT d.o.o.;
  • 24,18% Banka Poštanska štedionica a.d.;
  • 1,07% Politika a.d.

Profil preduzeća

Pošta Srbije je najveći infrastrukturni i logistički poslovni sistem u zemlji koji pokriva celokupnu teritoriju Republike Srbije.

Pošta pruža univerzalne poštanske usluge i poseduje ekskluzivno pravo na obavljanje rezervisanih usluga u okvirima određenih limita po masi i ceni, koje garantuje država.

Univerzalna poštanska usluga je delatnost od opšteg interesa i predstavlja skup poštanskih usluga koje se obavljaju u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije, u okviru propisanog kvaliteta, po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike.

Кomercijalne usluge obavljaju i druge kompanije koje imaju odobrenje Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, s obzirom da u ovom segmentu postoji slobodna konkurencija.

O uslugama Pošte detaljno se možete informisati u Кatalogu usluga.

Pored pretežne delatnosti, Preduzeće obavlja i poštanske aktivnosti komercijalnog servisa, promet i distribuciju poštanskih maraka i vrednosnica, finansijske delatnosti, zastupanje i posredovanje u osiguranju, telekomunikacije (kablovske, bežične, satelitske i ostale telekomunikacione usluge), računarsko programiranje i informacione uslužne delatnosti povezane sa telekomunikacijama, štampanje i izdavanje, drumski prevoz tereta, skladištenje, iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima.

Asortiman Pošte broji više od 580 usluga visokog kvaliteta, brzine i pouzdanosti. Zastupljene su poštanske, paketske, ekspres, finansijske, logističke, elektronske i marketinške usluge.