Asortiman filatelističkog pribora: klasere, futrole, plastificirane listove za futrole, filatelističke lupe i pincete, UV lampe, razne vrste havida i zaštitnih folija, kao i ostali filatelistički pribor možete kupiti u našim prodajnim objektima u Beogradu: prodavnica „Filatelija”, Takovska 7 i filatelistički šalter u Glavnoj pošti, Takovska 2.

Filatelistički klaseri sa belim stranama

Filatelistički klaseri su albumi za odlaganje i čuvanje maraka. Postoje u dva formata, sa koricama u više boja i različitim brojem unutrašnjih listova. Klaseri A5 formata imaju 16 belih strana sa jednim pergament međulistom. Prostor za odlaganje maraka je šest redova po strani.

Klaseri A4 formata, mogu imati 16, 32 i 64 bele strane sa duplim pergament međulistom. Prostor za odlaganje maraka je devet redova po strani.

Filatelistički klaseri sa crnim stranama

Filatelistički klaseri su albumi za odlaganje i čuvanje maraka, sa koricama u više boja i različitim brojem unutrašnjih listova. Klaseri su A4 formata, a mogu imati 16, 32 i 64 crnih strana sa duplim pergament međulistom ili namagnetisanim zaštitnim međulistom. Prostor za odlaganje maraka je devet redova po strani.

Filatelističke futrole i korice

Filatelističke futrole i korice predstavljaju sisteme za odlaganje i čuvanje maraka, koverata, razglednica, dokumenata. Postoji širok asortiman korica u zavisnosti od kapaciteta, dimenzija, boja i namene. Mogu sadržati 60 ili 80 listova u zavisnosti od materijala koji se čuva.

Filatelističke lampe

UV lampe za otkrivanje fluoroscentnosti na markama, novčanicama i telefonskim karticama.

Filatelističke pincete

Korišćenjem filatelističkih pinceta izbegava se ostavljanje otisaka prstiju i oštećenja perforacija na markama. Postoje ratličite vrste i dimenzije pinceta u zavisnosti od njihove krajnje namene. U ponudi su pincete PI 31, PI 42, PI 51, PI 52, kao i pincete za plastičnom zaštitom.

Filatelističke lupe

Širok asortiman filatelističkih lupa pruža mogućnost uveličavanja poštanskih maraka i ostalih predmeta od 2 do 6 puta. Mogu imati i LED svetlo.

Listovi za marke po godištu izdanja maraka

Listovi za marke po godištu izdanja maraka imaju zaštitne havide u koje se umeću marke. Havidi su zalepljeni na reprodukcije maraka, u njih se umeću marke i na taj način su zaštićene od prašine i dodatnih spoljnih uticaja. Listovi za marke se prodaju pojedinačno za svako godište maraka.