Western Union новчана дознака

Трансфер новца у/из преко 200 земаља света.

Услуге Western Union новчане дознаке пружају се у поштама широм Србије.

Western Union новчана дознака представља најбржи трансфер новца из Србије у иностранство или из иностранства у Србију.

Пошта Србије пружа услуге Western Union-а искључиво у динарима.

Конверзија у динаре обавља се по званичном курсу Western Union-а.

Накнаду за слање новца плаћа пошиљалац.

Пошта Србије пружа услуге Western Union новчане дознаке као заступник платне институције компаније Тенфоре д.о.о. Београд (Решење Народне банке Србије бр. 7482 од 08.10.2015. године). Компанија Тенфоре д.о.о. Београд је платна институција у складу са дозволом Народне банке Србије (Решење бр. 83 од 28.9.2015. године).

Списак пошта које обављају Western Union услуге

Слање новца у иностранство

Уплата новца у динарима може се обавити на шалтеру најближе поште која пружа услуге Western Union-а.

За подизање новца у иностранству потребни су следећи подаци: контролни број новчане дознаке (MTCN), уплаћени износ, име и презиме особе која је послала новац, земља из које је новац послат.

Пријем новца из иностранства

Услуга исплате новца послатог из иностранства на шалтерима пошта. Новац је доступан у року од неколико минута након слања.

За подизање новца у пошти потребни су следећи подаци: важећи лични документ, контролни број новчане дознаке (MTCN), очекивани износ за исплату, име и презиме пошиљаоца, земља одакле је новац послат.

Повезане услуге и информације