Исплата готовине платним картицама преко ПОС терминала - О услузи

Исплата готовине платним картицама преко ПОС терминала

Пошта Србије не пружа услуге плаћања рачуна платним картицама, већ се све трансакције третирају као исплата готовине.

Исплата готовине платним картицама за потребе плаћања рачуна у пошти.

У поштама се не обавља услуга плаћања платним картицама, јер је то могуће искључиво у трговачкој мрежи, већ се све трансакције третирају као исплата готовине платним картицама. Корисницима је олакшано да са тим новцем (делимично или у целости) одмах обаве и плаћање рачуна. Да ли ће и колико, таква трансакција бити оптерећена провизијом зависи од банке издаваоца картице и њеног тарифника.

Напомена

Молимо да се о овим трошковима информишете код банке издаваоца картице.

Предности

  • Исплата готовине – Dina, VISA и MasterCard/Maestro картицом;
  • Пошта не наплаћује од корисника провизију за ову услугу;
  • банка издавалац картице може наплатити трошкове према својој тарифи. Молимо да се о овим трошковима информишете код банке издаваоца картице.

Списак овлашћених пошта за пружање услуге

Повезане услуге и информације