Специфичне услуге - О услузи

Исплата пензија корисницима на адреси и на шалтерима.

Пошта Србије обавља исплату пензија и других социјалних давања, у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом и исплатиоцима – државним институцијама.

Исплате пензија на адреси корисника и шалтерима пошта, као и других социјалних давања налогом за исплату, обављају се на начин, под условима и роковима који су утврђени одговарајућим уговорима.

Накнада за исплату пензије из надлежности Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање износи 1,4% од износа исплате.

Исплате социјалних давања из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Канцеларије за Косово и Метохију су ослобођене плаћања накнаде.

Повезане услуге и информације