Услуге по захтеву - О услузи

Услуге по захтеву

Пријем захтева за измене и накнадне поступке са телеграмима.

Услуге по захтеву пошиљаоца

  • Измена или допуна адресе примаоца
  • Поништавање телеграма

Услуге по захтеву примаоца

  • Саопштавање телеграма телефоном
  • Уручење телеграма примаоцу лично
  • Испорука телеграма на поштански преградак
  • Уручење телеграма одређеном лицу

Накнадни поступци са примљеним телеграмима

  • Издавање овереног преписа или фотокопије телеграма
  • Рекламације у вези са преносом и уручењем телеграма

Више информација о слању телеграма у Србији

Више информација о посебним услугама

Повезане услуге и информације