Исплата чекова по текућим рачунима грађана - О услузи

Исплата чекова по текућим рачунима грађана

За плаћање чеком не наплаћује се провизија.

Корисници текућих рачуна код других банака у поштама могу да обављају подизање готовине, плаћање обавеза и поштанских услуга. Износ на чеку лимитиран је одлуком Удружења банака и других финансијских организација.

За подизање готовине чеком, наплаћује се провизија.

За плаћање чеком, не наплаћује се провизија.

Повезане услуге и информације